Forskningsfokus: Uvildig udredning af praksis for antikonception i Grønland fra 1960 til og med 1991 Læs mere
Søg efter personale
Anders Jørgensen
Adjunkt med ph.d.-forløb
Email andjo@uni.gl
Telefon +299 38 59 11
Afd. Afdeling for Jura
Anders Koch
Professor, overlæge, ph.d., MPH
Email ako@ssi.dk
Telefon +45 29 86 88 02
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Anders Øgaard
Lektor
Email andgaard@uni.gl
Telefon +299 29 67 92
Afd. Institut for Læring
Emner
Didaktik
E-læring
Fjernundervisning
Pædagogik
Anette Storgaard
Fungerende afdelingsleder
Email asto@uni.gl
Telefon +299 38 59 10
Afd. Afdeling for Jura
Anja Andersen
Studieadjunkt
Email
Telefon
Afd. Institut for Læring
Anja Munch Holst
Professionsfaglærer
Email amh@uni.gl
Telefon +299 38 57 22
Afd. Institut for Læring
Anna Biilmann
Studieadjunkt
Email anbi@uni.gl
Telefon +299 38 57 16
Afd. Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier
Anna Kleist Egede
Institutleder
Email ankl@uni.gl
Telefon +299 38 59 03
Afd. Ledelse
Anna Maria Andersson
Ph.d.
Email anmaan@uni.gl
Telefon
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Anna Maria Andersson
Ph.d.-studerende
Email anna.maria.andersson.01@regionh.dk
Telefon
Afd. Tilknyttet
Anne Katrine Gjerløff
Ph.d.
Email anne.katrine@snm.ku.dk
Telefon
Afd. Tilknyttet
Anne Lise Kappel
Adjunkt med ph.d.-forløb
Email alka@uni.gl
Telefon +299 38 56 42
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Emner
Arbejdsmiljø
Bæredygtighed
Entreprenørskab
Iværksætteri
OSH
Virksomhedsrapportering
Økonomistyring
Annemette Hejlsted
Afdelingsleder
Email annhe@uni.gl
Telefon +299 24 25 75
Afd. Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier
Emner
Arktisk kriminalitet
Grønland i børnelitteratur
Krimi (genre)
Litteratur
Annemette Nyborg Lauritsen
Institutleder
Email anla@uni.gl
Telefon +299 38 56 60
Afd. Ledelse
Emner
Afsoning
Anstalter
Arktisk kriminalitet
Forsorg
Frihedsberøvelse
Indsattes forhold
Kriminologi
Resocialisering
Socialantropologi
Sociologi
Anthon Sand Jørgensen
Lektor
Email asj@via.dk
Telefon
Afd. Tilknyttet
Emner
Marginalisering
Udsathed
In- & eksklusionsprocesser
Socialt arbejde
Arnaq Grove
Emerita
Email grove@uni.gl
Telefon +299 38 56 43
Afd. Afdeling for Oversættelse & Tolkning
Emner
Fagterminologi
Fortælletraditioner
Grønlandsk
Sprog
Sproghistorie
Sprogpolitik
Augustine Berthelsen
Studievejleder
Email athe@uni.gl
Telefon +299 38 56 23
Afd. Studieservice
Aviaja Lyberth Hauptmann
Afdelingsleder
Email alha@uni.gl
Telefon
Afd. Afdeling for SILA
Emner
Grønlændernes tarmflora
Livsstil
Mikrober
Mikrobiologi
Traditionel grønlandsk mad
Aviaq Fleischer
Adjunkt med ph.d.-forløb
Email avfl@uni.gl
Telefon +299 38 56 65
Afd. Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier
Emner
Grønlandske medier
Benedikte Brincker
Adjungeret professor
Email bebr@soc.ku.dk
Telefon
Afd. Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
Bent Pedersen
Økonomimedarbejder
Email bped@uni.gl
Telefon +299 38 56 20
Afd. Regnskabsafdeling
Bente Meilvang
Studielektor
Email beme@uni.gl
Telefon +299 36 23 26
Afd. Afdeling for Oversættelse & Tolkning
Birger Poppel
Emeritus
Email bipo@uni.gl
Telefon +299 55 62 66
Afd. Institut for Læring
Emner
Arktisk levevilkårsundersøgelse
Befolkningsdynamik i grønlandske bygder
Blandet markeds selvforsyningsøkonomi
Erhvervsudvikling og politik
Klimaændringer i Arktis
Mineraludvinding
Subsistensøkonomi
Økonomisk udvikling og politik
Birgit Kleist Pedersen
Lektor, emerita
Email bipe@uni.gl
Telefon
Afd. Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier
Emner
Børne- og ungdoms- og familieforskning
Teater
Birgit Vollmer-Larsen Niclasen
Adjungeret lektor
Email bivn@allorfik.gl
Telefon
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Birgitte Hamann Laustsen
Ph.d.
Email birgitte.l@rn.dk
Telefon
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Birthe Eriksen
Ph.d.-studerende
Email bier@uni.gl
Telefon +299 38 56 58
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Bo Morthorst Rasmussen
Docent
Email bmra@ucsyd.dk
Telefon
Afd. Tilknyttet
Emner
Inddragelse
Børneperspektiver
Tværfagligt samarbejde
Anbringelser
Normalsystemets rummeliggørelse
Indsatser i forhold til seksuelle overgreb
Familiehuse
SSP-samarbejde
Mikrofaglighed
Socialfagligt arbejde
Socialpædagogik
Bolethe Olsen
Bibliotekar
Email bool@uni.gl
Telefon +299 38 56 06
Afd. Bibliotek
Bonnie Jensen
Lektor
Email boje@uni.gl
Telefon +299 36 23 24
Afd. Afdeling for Socialt Arbejde
Emner
Anbringelse
Børnehjem
Døgninstitution
Velfærd i Arktis
Britta Lohmann
Institutleder
Email blo@uni.gl
Telefon +299 38 57 02
Afd. Ledelse
Camilla Kleemann-Andersen
Adjunkt med ph.d.-forløb
Email ckla@uni.gl
Telefon +299 38 56 53
Afd. Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier
Emner
Grønlandsk
Sprog
Sprogholdninger
Carsten Juul Jensen
Fungerende institutleder
Email cajj@uni.gl
Telefon +299 38 59 06
Afd. Ledelse
Emner
Adfærdsterapi
Arbejdsglæde
Arbejdskultur
Arbejdsliv
Fastholdelse
Rekrutering
Sundhed
Sygeplejerske
Trivsel
Uddannelse
Cecilia Petrine Molander Pedersen
Ph.d.-studerende
Email cepep@uni.gl
Telefon +299 38 57 27
Afd. Institut for Læring
Emner
Børne- og ungdoms- og familieforskning
Interventioner
Mental sundhed
Trivsel
Charlothe Petersen Mørkhøj
Studieadjunkt
Email chpe@uni.gl
Telefon +299 38 56 57
Afd. Afdeling for Socialt Arbejde
Charlotte Juul Sørensen
Studieadjunkt
Email cjs@uni.gl
Telefon
Afd. Afdeling for Journalistik
Charlotte L. Mølgaard
Afdelingsleder
Email chlm@uni.gl
Telefon +299 38 56 14
Afd. HR afdeling
Christina Petterson
Adjungeret lektor
Email cpet@uni.gl
Telefon
Afd. Afdeling for Teologi
Christina Viskum Lytken Larsen
Senior advisor, ph.d.
Email chly@sdu.dk
Telefon
Afd. Tilknyttet
Christine Ingemann
Adjunkt
Email chin@uni.gl
Telefon +299 27 13 71
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Christoph Hare Svenstrup
Adjunkt
Email chs@uni.gl
Telefon +299 38 56 76
Afd. Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier
Emner
Sprog
Sprogbevidsthed
Sprogholdninger
Sprog & uddannelse
Clement Pindstrup Scavenius
Forskningskoordinator
Email clss@uni.gl
Telefon +299 38 56 11
Afd. Forskningskontor
Dan Allen
Principal lecturer
Email allend@hope.ac.uk
Telefon
Afd. Tilknyttet
Ebbe Volquardsen
Lektor
Email ebbe@uni.gl
Telefon +299 38 56 77
Afd. Afdeling for Kultur- & Samfundshistorie
Emner
Afkolonisering
Dansk-grønlandske forhold
Globalhistorie
Globalisering
Historiografi
Kollektiv erindring
Kulturhistorie
Kulturteorier
Nordatlanten & Rigsfællesskabet
Nordisk kolonihistorie
Nordisk litteratur & film
Postkolonialisme
Elisabeth T. Møller
Lønkonsulent
Email etm@uni.gl
Telefon +299 38 56 21
Afd. HR afdeling
Elizabeth Rink
Professor
Email elizabeth.rink@montana.edu
Telefon
Afd. Tilknyttet
Ellen Bang Bourup
Videnskabelig assistent
Email
Telefon +299 38 56 69
Afd. Tilknyttet
Else Jensen
Forskningsassistent
Email elsj@uni.gl
Telefon
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Emma G. Vitale
Ph.d.-studerende
Email egvi@uni.gl
Telefon
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen
Professor, centerleder, ph.d.
Email ebj@ph.au.dk
Telefon
Afd. Tilknyttet
Flemming Nielsen
Afdelingsleder
Email flni@uni.gl
Telefon +299 38 56 79
Afd. Afdeling for Teologi
Emner
Kristendom
Religion
Teologi
Frej Sønder Rasmussen
Studieadjunkt
Email frej@uni.gl
Telefon
Afd. Institut for Læring
Gert Mulvad
MD, GP, Doctor h.c.
Email gm@peqqik.gl
Telefon +299 48 32 53
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Emner
Arktisk forskningsnetværk
Arktisk sundhed
Forskningsetik
Fødevaresikkerhed
Mental sundhed
Oprindelige befolkninger & sundhed
Traditionel grønlandsk mad
Gerth Lynge
Kontorfuldmægtig
Email gl@uni.gl
Telefon +299 38 57 01
Afd. Studieservice
Gestur Hovgaard
Professor
Email gehov@uni.gl
Telefon +299 38 56 72
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Emner
Bæredygtighed
Innovation
Iværksætteri
Ledelse
Regional udvikling
Sociologi
Velfærd i Arktis
Ø-studier
Gimmi Olsen
Adjunkt med ph.d.-forløb
Email gimmi@uni.gl
Telefon +299 22 23 31
Afd. Afdeling for Teologi
Emner
Kristendom
Religion
Teologi
Gitte Adler Reimer
Rektor
Email gitr@uni.gl
Telefon +299 38 56 02
Afd. Ledelse
Emner
Antropologi
Børne- og ungdoms- og familieforskning
Demografisk udvikling
Kulturel identitet
Urbant slægtskab og køn
Grethe Jensen
Kontorfuldmægtig
Email grj@uni.gl
Telefon +299 38 57 03
Afd. Studieservice
Hanne Holst Steenholdt
Receptionist
Email hhst@uni.gl
Telefon +299 38 58 26
Afd. HR afdeling
Hans Peder Kirkegaard
Ph.d.-stipendiat
Email hpki@uni.gl
Telefon
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Helle Vrønning Dam
Adjungeret professor
Email
Telefon
Afd. Afdeling for Oversættelse & Tolkning
Hjalte Erichsen Larsen
Læge, ph.d.-studerende
Email hjla@uni.gl
Telefon +299 22 69 63
Afd. Tilknyttet
Ingelise Olesen
Forskningskoordinator
Email iole@uni.gl
Telefon +299 36 12 70
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Emner
Sundhed
Irene de Haan
Senior lecturer
Email
Telefon
Afd. Tilknyttet
Ivalo Abelsen
Studieadjunkt
Email ivab@uni.gl
Telefon +299 38 57 13
Afd. Institut for Læring
Ivalo Adolfsen Arnfjord
Ph.d.-studerende
Email ivaf@uni.gl
Telefon
Afd. Afdeling for Socialt Arbejde
Emner
Pædagogik
Ivalu Katajavaara Seidler
Ph.d.-studerende
Email ivalu@sdu.dk
Telefon
Afd. Tilknyttet
Ivalu Mathiassen
Adjunkt med ph.d.-forløb
Email ivah@uni.gl
Telefon +299 38 57 26
Afd. Institut for Læring
Emner
Grønlandsk
Læsestrategier
Læsning
Jan Piribeck
Emerita professor
Email janp@maine.edu
Telefon
Afd. Tilknyttet
Javier L. Arnaut
Afdelingsleder
Email jaar@uni.gl
Telefon +299 38 56 26
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Emner
Biodiversitet
Innovation
Klimaændring
Kvantitativ metode
Makroøkonomi
Offentlig økonomi
Politisk økonomi
Politiske modeller
Økonomisk historie
Økonomisk udvikling & -politik
Økosystem
Jean-Michel Huctin
Associate professor
Email jean-michel.huctin@uvsq.fr
Telefon
Afd. Tilknyttet
Emner
Modstandsdygtighed
Mishandling af børn
Børnehjem
Ungdom
Uddannelse
Klima- og miljøforandringer
Tilpasning og bæredygtighed
Antropologi og etnohistorie
Inuit-studier
Transdisciplinaritet
Jeppe Strandsbjerg
Lektor
Email jest@uni.gl
Telefon +299 58 58 18
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Emner
Diplomati
Sikkerhedspolitik
Sikkerhedsstudier
Suverænitet
Udenrigspolitik
Udenrigsstudier
USA
Jette Rygaard
Lektor, emerita, ph.d.
Email jery@uni.gl
Telefon
Afd. Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier
Emner
Børne og ungdoms og familieforskning
Rockwell Kent
Joachim Sloth Larsen
AC fuldmægtig
Email josl@uni.gl
Telefon
Afd. Internationalisering & Kommunikation
Joan Nymand Larsen
Adjungeret professor
Email jnla@uni.gl
Telefon
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
John Lerch
IT supporter
Email jle@uni.gl
Telefon +299 38 56 67
Afd. Teknisk afdeling
John Pedersen
Pedel
Email john@uni.gl
Telefon +299 38 56 13
Afd. Teknisk afdeling
Josva Møller
Pedel
Email jom@uni.gl
Telefon +299 38 57 11
Afd. Teknisk afdeling
Julia Christensen
Lektor, ph.d
Email
Telefon
Afd. Tilknyttet
Julie Flyger Holflod
Ph.d.-studerende
Email jholflod@health.sdu.dk
Telefon +45 25 37 64 25
Afd. Tilknyttet
Kamilla Nørtoft
Email
Telefon
Afd. Tilknyttet
Karen Bjørn Mortensen
Ph.d., læge
Email kabm@ssi.dk
Telefon
Afd. Tilknyttet
Karen Boyd
AC fuldmægtig
Email kabo@uni.gl
Telefon +299 38 58 12
Afd. Institut for Læring
Karen Langgård
Emerita
Email kala@uni.gl
Telefon
Afd. Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier
Karen Ramsøe
Studieadjunkt
Email kram@uni.gl
Telefon
Afd. Institut for Læring
Karsten Rex
Læge, Ph.d.
Email kare@peqqik.gl
Telefon
Afd. Tilknyttet
Kasper Boye
Tilknyttet forsker
Email boye@hum.ku.dk
Telefon
Afd. Tilknyttet
Katrine Munch Kirsted
Studieadjunkt
Email kamk@uni.gl
Telefon
Afd. Institut for Læring
Kennet Pedersen
Emeritus
Email kepe@uni.gl
Telefon
Afd. Afdeling for Kultur- & Samfundshistorie
Kevin Perry
Lektor
Email perry@uni.gl
Telefon +299 38 56 49
Afd. Afdeling for Socialt Arbejde
Emner
Hjemløshed
Sociologi
Velfærd i Arktis
Kirsten Føns
Adjunkt med ph.d.-forløb
Email kifs@uni.gl
Telefon +299 38 57 21
Afd. Institut for Læring
Emner
Didaktik
Folkeskole
Pædagogik
Udeskole
Kirsten Thisted
Adjungeret professor
Email
Telefon
Afd. Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier
Kirstine Eiby Møller
Ph.d.-studerende
Email kirstine@natmus.gl
Telefon +299 34 22 07
Afd. Afdeling for Kultur- & Samfundshistorie
Emner
Arkæologi
Kristiane Jensen
Kontorfuldmægtig
Email krije@uni.gl
Telefon +299 38 56 17
Afd. Studieservice
Laila Hedegaard Pedersen
Afdelingsleder
Email lahp@uni.gl
Telefon +299 38 56 44
Afd. Afdeling for Oversættelse & Tolkning
Emner
Oversættelse
Tolkning
Lars David Turesson
Ph.d.-studerende
Email davidt@setur.fo
Telefon
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Lars Demant-Poort
Lektor, ph.d.
Email lodp@uni.gl
Telefon +299 38 57 12
Afd. Institut for Læring
Emner
Didaktik
Elevperspektiv
Folkeskole
Joint Science Education Project
Naturfag
Naturfagsdidaktik
Pædagogik
Lena Bidstrup
Servicemedarbejder
Email lenb@uni.gl
Telefon
Afd. HR afdeling
Lene Mosegaard Søbjerg
Uddannelsesdekan
Email lmos@via.dk
Telefon
Afd. Tilknyttet
Emner
Socialt arbejde
Socialrådgiveruddannelse
Henvisninger
Børneforsorg
Børnemishandling og omsorgssvigt
Anbringelse
Velfærdstjenester
Lene Møller
Orlov
Email lenm@uni.gl
Telefon +299 38 56 89
Afd. Afdeling for Jura
Lene Seibæk
Professor
Email lese@uni.gl
Telefon +45 41 57 31 43
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Emner
Feltarbejde som forskningstilgang
Kvalitativ metode
Kvantitativ metode
Patientens & pårørendes perspektiv
Sundhedsvidenskab
Lenore Grenoble
Adjungeret professor
Email
Telefon
Afd. Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier
Line Groth Nielsen
Ph.d.-studerende
Email lign@uni.gl
Telefon
Afd. Institut for Læring
Line Mikkelsen
Tilknyttet forsker
Email mikkelsen@berkeley.edu
Telefon
Afd. Tilknyttet
Lisa Bach
Sekretær for rektorat & bestyrelse
Email liba@uni.gl
Telefon +299 38 56 73
Afd. Ledelsessekretariat
Lisa Korneliussen
Lektor
Email lika@uni.gl
Telefon +299 38 57 25
Afd. Institut for Læring
Lise Hounsgaard
Professor
Email lhounsgaard@health.sdu.dk
Telefon +45 29 27 55 99
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Emner
Arktisk aldring
Feltarbejde som forskningstilgang
Humanistisk sundhedsforskning
Kronisk syge patienter og pårørende
Kvalitativ metode
Patientens og pårørendes perspektiv
Problemorienteret projektarbejde
Projektvejledning
Sundhedsvidenskab
Sygepleje
Lise Jönsson Koumaditis
Lektor
Email lhjo@via.dk
Telefon
Afd. Tilknyttet
Emner
Aktionsforskning
Børneperspektiver
Identitet
Marginalisering
Minoriteter
Liv Larsen
Programkoordinator
Email livl@uni.gl
Telefon
Afd. Afdeling for SILA
Louise Pindstrup Scavenius
Ph.d.-studerende
Email loand@uni.gl
Telefon +299 38 36 61
Afd. Institut for Læring
Emner
Didaktik
Læring
Pædagogik
Udeliv
Laannguaq Josephsen
AC fuldmægtig
Email lajo@uni.gl
Telefon +299 38 56 28
Afd. Studieservice
Mads Mose Jensen
Ph.d.-studerende
Email mmsn@peqqik.gl
Telefon
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Maja Christiansen
Email
Telefon
Afd. Tilknyttet
Maja Hykkelbjerg Nielsen
Ph.d.-studerende
Email mjni@peqqik.gl
Telefon
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Malene Olesen Jensen
Studieadjunkt
Email maoj@uni.gl
Telefon +299 38 57 00
Afd. Institut for Læring
Manumina Lund Jensen
Ph.d.-studerende
Email maln@uni.gl
Telefon
Afd. Afdeling for Kultur- & Samfundshistorie
Marc Lanteigne
Adjungeret lektor
Email mlan@uni.gl
Telefon +47 41 38 09 23
Afd. Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
Maren Mikkelsen-Lennert
IT supporter
Email mml@uni.gl
Telefon +299 38 58 28
Afd. Teknisk afdeling
Mari Kleist
Institutleder
Email makl@uni.gl
Telefon +299 38 56 45
Afd. Ledelse
Maria Ackrén
Professor
Email maac@uni.gl
Telefon +299 38 56 63
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Emner
Arktiske forhold i internationalt perspektiv
Grønland internationalt set
Komparativ metode
Kvalitativ metode
Nordiske forhold
Regeringsførelse
Regionale partier i nordisk kontekst
Selvstyre og andre områder med autonomi i verden
Ø-studier
Marie Balslev Backe
Ph.d., postdoc
Email mbck@peqqik.gl
Telefon +299 34 46 23
Afd. Tilknyttet
Marie Maegaard
Adjungeret professor
Email
Telefon
Afd. Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier
Mariekathrine Poppel
Emerita
Email mkp@uni.gl
Telefon +299 38 56 70
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Emner
Køn
Ligestilling
Socialpolitik
Socialrådgiveres arbejdsområde
Socialrådgivning
Statsborgerskab
Vold (forebyggelse af)
Marit Eika Jørgensen
Professor, overlæge, ph.d.
Email maej@peqqik.gl
Telefon
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Martin Bertelsen
Kommunikationsrådgiver
Email mlbertelsen@snm.ku.dk
Telefon
Afd. Tilknyttet
Mathias Møller Thorup Saxtorff
AC fuldmægtig
Email mtc@uni.gl
Telefon +299 38 56 09
Afd. Internationalisering & Kommunikation
Matt Rankine
Lecturer
Email
Telefon
Afd. Tilknyttet
Mette Mørup Schlütter
Cand.scient.anth., ph.d.-studerende
Email mesc@uni.gl
Telefon
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Emner
Arktisk aldring
Mette Rasmussen
Studieadjunkt
Email meras@uni.gl
Telefon +299 38 57 31
Afd. Institut for Læring
Mia Sandgreen
AU-økonomimedarbejder
Email msan@uni.gl
Telefon +299 38 56 07
Afd. Regnskabsafdeling
Michael Lennert
Kontorfuldmægtig
Email mrl@uni.gl
Telefon +299 38 57 19
Afd. Studieservice
Michael Lynge Pedersen
Professor
Email milp@peqqik.gl
Telefon
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Mie Møller
Ph.d.-studerende
Email mimoe@uni.gl
Telefon
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Mie Møller
Læge, ph.d.-studerende
Email mimoe@uni.gl
Telefon +299 28 04 83
Afd. Tilknyttet
Mille Bianco Schiermacher
Ph.d.-studerende
Email mbsc@uni.gl
Telefon
Afd. Afdeling for Socialt Arbejde
Emner
Hjemløshed
Mimi Petersen
Lektor
Email nope@kp.dk
Telefon
Afd. Tilknyttet
Minik Rosing
Professor
Email
Telefon
Afd. Tilknyttet
Mona Koch Madsen
Ph.d.-studerende
Email
Telefon
Afd. Afdeling for Socialt Arbejde
Morten Meldgaard
Adjungeret professor
Email mome@uni.gl
Telefon +299 38 58 14
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Emner
Slædehund
Nadja Albertsen
Læge, ph.d.-studerende
Email n.albertsen@rn.dk
Telefon
Afd. Tilknyttet
Naduk Eriksen
Professionsfaglærer
Email nade@uni.gl
Telefon +299 38 59 09
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Naja Blytmann Trondhjem
Centerleder
Email natr@uni.gl
Telefon +299 38 56 00
Afd. Sprogforskningscenteret Ilisimatusarfik
Emner
Grønlandsk
Sprog
Sprogbevidsthed
Sprogholdninger
Najattaaq Mathiassen
AC fuldmægtig
Email nama@uni.gl
Telefon +299 38 59 12
Afd. HR afdeling
Najaaraq Demant-Poort
Adjunkt med ph.d.-forløb
Email nadp@uni.gl
Telefon
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Emner
Forvaltning
Offentlige institutioner
Politik
Tillid
Nanna Lund Hansen
Email
Telefon
Afd. Tilknyttet
Natuk Lund Olsen
Ph.d.-studerende
Email nalu1@uni.gl
Telefon
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Nick Duelund
Ph.d.-studerende
Email ndue@uni.gl
Telefon +299 27 74 14
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Emner
Synsproblemer hos grønlandske børn
Nicole Ives
Associate professor
Email nicole.ives@mcgill.ca
Telefon
Afd. Tilknyttet
Emner
Socialt arbejde
Socialrådgiveruddannelse
Velfærd i Arktis
Pædagogik for oprindelige folk
Kultur og socialt arbejde i praksis
Nils Skovgaard
Ph.d.
Email nsko@peqqik.gl
Telefon
Afd. Tilknyttet
Nina Brandt
Kontorfuldmægtig
Email nibr@uni.gl
Telefon +299 38 56 19
Afd. Studieservice
Nina Kreutzmann Jørgensen
Studieadjunkt
Email nkrj@uni.gl
Telefon +299 38 57 21
Afd. Institut for Læring
Ninna Senftleber
Ph.d., postdoc
Email ninna.senftleber@regionh.dk
Telefon
Afd. Tilknyttet
Nitta Lyberth-Mørch
Fungerende institutleder
Email nmly@uni.gl
Telefon
Afd. Ledelse
Paneeraq Noahsen
Læge, ph.d.-studerende
Email pano@peqqik.gl
Telefon
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Parma Sonberg Egede
Lektor
Email pas@uni.gl
Telefon +299 38 57 07
Afd. Institut for Læring
Parnuna Egede Dahl
Ph.d.-studerende
Email parnuna@plan.aau.dk
Telefon +45 61 30 24 80
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Paula Gerstenblatt
Professor
Email paula.gerstenblatt@maine.edu
Telefon
Afd. Tilknyttet
Pauline Olesen
Afdelingsleder
Email paul@uni.gl
Telefon +299 38 59 01
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Pelle Tejsner
Fungerende afdelingsleder
Email pete@uni.gl
Telefon +299 38 56 32
Afd. Afdeling for Kultur- & Samfundshistorie
Emner
Alaska
Bæredygtig samfundsudvikling
Canada
Det antropocæne
Energipolitik
Gas
Grønland
Ikke-fornybar resourceforvaltning
Klimaforandringer
Menneske-dyr relationer
Miljøforurening
Minedrift
Olie
Oprindelige folks rettigheder
Oprindelige folks viden
Social-kulturel resiliens
Per Arnfjord
Fungerende universitetsdirektør
Email per@uni.gl
Telefon +299 38 56 24
Afd. Ledelse
Peter Hasle
Adjungeret professor
Email hasle@uni.gl
Telefon +45 40 62 60 56
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Emner
Arbejdsmiljø
Poul Erik Mathiasen
Teknisk chef
Email pem@uni.gl
Telefon +299 38 56 12
Afd. Teknisk afdeling
Poul Erik Munk Pedersen
Studieadjunkt
Email pomp@uni.gl
Telefon +299 38 56 89
Afd. Afdeling for Socialt Arbejde
Povl Götke
Adjungeret lektor
Email pogo@uni.gl
Telefon
Afd. Afdeling for Teologi
Preben Homøe
Professor, overlæge, dr.med., ph.d.
Email prho@regionsjaelland.dk
Telefon
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Qivioq Løvstrøm
Ph.d.-studerende
Email qilo@uni.gl
Telefon +299 38 56 55
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Rachael Lorna Johnstone
Professor
Email ralo@uni.gl
Telefon +354 46 08 66 6
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Emner
Afkolonisering
Gas
International lov
Kulbrinte
Menneskerettigheder
Minedrift
Olie
Oprindelige folks rettigheder
Polar lov
Rasmus Leander Nielsen
Lektor
Email raln@uni.gl
Telefon +299 38 56 26
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Emner
Diplomati
Grønland & EU
Sikkerhedspolitik
Sikkerhedsstudier
Suverænitet
Udenrigspolitik
Udenrigsstudier
USA
Rikke Ørngreen
Professor
Email rior@uni.gl
Telefon
Afd. Institut for Læring
Emner
Didaktik
E-læring
Fjernundervisning
Pædagogik
Rikke Østergaard
Project member
Email rios@uni.gl
Telefon
Afd. Tilknyttet
Rosa Lorentzen
Studiechef
Email rosl@uni.gl
Telefon +299 38 58 10
Afd. Studieservice
Ruth Montgomery-Andersen
Jordemoder, DrPH
Email rumo@uni.gl
Telefon
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Sabine Christiansen
Studielektor
Email sabine@uni.gl
Telefon +299 38 57 18
Afd. Institut for Læring
Sabrina Zeeb
Studieadjunkt
Email saze@uni.gl
Telefon
Afd. Institut for Læring
Sanne Broberg
Ph.d.-studerende
Email sabr@uni.gl
Telefon
Afd. Afdeling for Socialt Arbejde
Sara Abelsen
Afdelingsleder
Email saab@uni.gl
Telefon +299 38 56 86
Afd. Afdeling for Socialt Arbejde
Sara Olsvig
Ph.d.-stipendiat
Email sarol@uni.gl
Telefon +299 38 56 39
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Emner
Diplomati
ICC
Inuit Circumpolar Council
Sikkerhedspolitik
Sikkerhedsstudier
Suverænitet
Udenrigspolitik
Udenrigsstudier
USA
Sara Skifte Lynge
Afdelingsleder
Email sasl@uni.gl
Telefon +299 38 57 04
Afd. Institut for Læring
Sika Brandt Wille
Afdelingsleder
Email sibw@uni.gl
Telefon +299 38 56 46
Afd. Afdeling for Journalistik
Silke Reeploeg
Lektor
Email sire@uni.gl
Telefon +299 38 59 05
Afd. Afdeling for Kultur- & Samfundshistorie
Emner
Arktisk historie & kultur
Bæredygtig udvikling
Epistemisk retfærdighed
Historie
Historieuddannelse
Hukommelsesstudier
Kritisk pædagogik
Silvia Isidor
Studieadjunkt
Email siis@uni.gl
Telefon +299 38 59 07
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Sofie Heilmann
Professionsfaglærer
Email shei@uni.gl
Telefon +299 38 57 14
Afd. Institut for Læring
Steen Beck
Leder af center for pædagogisk udvikling
Email stbe@uni.gl
Telefon +299 38 57 00
Afd. Institut for Læring
Emner
Pædagogisk udvikling
Steven Arnfjord
Lektor
Email star@uni.gl
Telefon +299 38 56 31
Afd. Afdeling for Socialt Arbejde
Emner
Aktionsforskning
Hjemløshed
Problemorienteret projektarbejde
Projektvejledning
Selvstændiggørelse
Socialpolitik
Socialrådgiveres arbejdsområde
Socialrådgivning
Sociologi
Velfærd i Arktis
Stig Andersen
Klinisk professor
Email lasa@rn.dk
Telefon
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Stine Byberg
Ph.d.
Email stine.byberg@regionh.dk
Telefon
Afd. Tilknyttet
Sussi Jensen
Oversætter & tolk
Email suje@uni.gl
Telefon +299 38 56 59
Afd. Internationalisering & Kommunikation
Tenna Jensen
Adjungeret lektor
Email teje@uni.gl
Telefon +299 23 46 70
Afd. Afdeling for Kultur- & Samfundshistorie
Emner
Velfærd
Historie
Socialforskning
Kulturanalyse
Folkesundhed
Therese Lind Benhardt
Adjunkt med ph.d.-forløb
Email telb@uni.gl
Telefon +299 38 56 81
Afd. Afdeling for Oversættelse & Tolkning
Emner
Fagterminologi
Grønlandsk
Oversættelse
Sprog
Sprogpolitik
Tikaajaat Kristensen
Videnskabelig assistent
Email tika@uni.gl
Telefon +299 38 56 83
Afd. Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier
Tine Aagaard
Senior forsker, ph.d.
Email tiaa@uni.gl
Telefon +45 22 22 50 38
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Emner
Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet
Humanistisk sundhedsforskning
Kronisk syge patienter og pårørende
Kvalitativ metode
Patientens og pårørendes perspektiv
Problemorienteret projektarbejde
Projektvejledning
Sundhedsvidenskab
Sygepleje
Torben M. Andersen
Adjungeret professor
Email
Telefon
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Trine Jul Larsen
Ph.d.
Email tjul@uni.gl
Telefon
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Uffe Jakobsen
Emeritus
Email ufja@uni.gl
Telefon +299 38 56 61
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Emner
Arktis-asiatiske forbindelser
Forvaltning i Arktis
Opbygning af en nation
sikkerhed til søs
Sikkerhedspolitik
Udenrigspolitik
Ulla Wever
Adjungeret professor, DMSc.
Email ullaw@sund.ku.dk
Telefon
Afd. Tilknyttet
Victoria Black
Studieadjunkt
Email vibl@uni.gl
Telefon
Afd. Institut for Læring
Vivi Vold
Ph.d.-studerende
Email vivo@uni.gl
Telefon
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Aage Rydstrøm-Poulsen
Emeritus
Email aarp@uni.gl
Telefon
Afd. Afdeling for Teologi
Emner
Kristendom
Religion
Teologi
Åsa Klungland
Studieadjunkt
Email aakl@uni.gl
Telefon +299 38 57 12
Afd. Institut for Læring
Søg på Ilisimatusarfik