Søg på Ilisimatusarfik
Ansøgning til Ilisimatusarfik
Du kan læse mere om vores forskellige uddannelser - og møde mange af vores studerende her på vores website
Læs mere
Bacheloruddannelse Erhvervsøkonomi
Interesserer du dig for økonomi og finansiering, og kunne du godt tænke dig at arbejde med økonomisk analyse af virksomheders drift?
Bacheloruddannelse Journalistik
Er du nysgerrig af sind, og kunne du godt tænke dig at leve af at undersøge, afdække og formidle centrale emner i det grønlandske samfund og i udlandet?
Bacheloruddannelse Jura
Love og regler styrer på mange måder vores hverdag, vores administration og vores samfund - og det er derfor vigtigt, at vi har personer, som kan både formulere og fortolke disse regler til fælles gavn for udviklingen.
Bacheloruddannelse Kultur- & Samfundshistorie
Er du interesseret i kultur og samfundshistorie, og kunne du godt tænke dig at arbejde med formidling inden for feks. museumsverden, arkæologi eller kulturområdet?
Bacheloruddannelse Lærer
Er du interesseret i undervisning og pædagogik, og vil du være med til at skabe et godt grundlag for grønlandske børn og unges videre uddannelse?
Bacheloruddannelse Oversættelse & Tolkning
Er du interesseret i sprog, og vil du gerne bidrage til, at Grønland bliver bedre rustet til en fremtid med øget internationalisering?
Bacheloruddannelse Samfundsvidenskab
Har du interesse for grønlandske, arktiske og internationale samfundsforhold, og vil du arbejde med udvikling af offentlige og private organisationer og virksomheder?
Bacheloruddannelse Socialrådgiver
Har du en interesse for socialt arbejde - og vil du gerne være med til at gøre en forskel for borgere i det grønlandske samfund, som har brug for professionel social hjælp?
Bacheloruddannelse Sprog, Litteratur & Medier
Har du en interesse for det grønlandske sprog, og kunne du godt tænke dig at arbejde med sprog, litteratur og / eller medierne?
Bacheloruddannelse Sygeplejerske
Har du en interesse for sundhed, og vil du gerne være med til at hjælpe borgere til at blive sunde og raske efter sygdom?
Bacheloruddannelse Teologi
Interesserer du dig for, hvordan kristendommen opstod, hvorledes kristendommen har udviklet sig gennem tiden, og hvad dens rolle er i nutidens grønlandske samfund?
Kandidatuddannelse Kultur- & Samfundshistorie
Er du interesseret i kultur og samfundshistorie, og kunne du godt tænke dig at arbejde med formidling inden for feks. museumsverden, arkæologi eller kulturområdet?
Kandidatuddannelse Samfundsvidenskab
Har du interesse for grønlandske, arktiske og internationale samfundsforhold, og vil du arbejde med udvikling af offentlige og private organisationer og virksomheder?
Kandidatuddannelse Sprog, Litteratur & Medier
Har du en interesse for det grønlandske sprog, og kunne du godt tænke dig at arbejde med sprog, litteratur og / eller medierne?
Andet Ph.d.-uddannelse
Ilisimatusarfik har siden 2001 haft mulighed for at udbyde den 3-årige ph.d.-uddannelse.
Andet Historie
Uddannelsen giver en bred og mangesidig forståelse for kultur- og samfundsforhold i historisk perspektiv med fokus på den arktiske verden.
Andet Pastoralseminarium
Pastoralseminariet er folkekirkens praktiske præsteuddannelse.
Diplom & Master Master i Journalistik
Master i Journalistik er en journalistuddannelse for ansøgere, der har interesse for formidling og journalistik - eller sagt på en anden måde for folk, der ønsker at arbejde med formidling med en anden uddannelsesbaggrund.
Diplom & Master Master i Didaktik, Kulturmøder & Forandringsprocesser
Master i Didaktik, Kulturmøder & Forandringsprocesser er til dig, der er underviser og ønsker at videreuddanne dig, samtidig med at du er med til at videreudvikle den institution, du er ansat på.
Diplom & Master Diplomuddannelse i Arktisk Specialsygepleje
Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab tilbyder Diplomuddannelse i Arktisk Specialsygepleje.
Diplom & Master Diplomuddannelse i specialpædagogik
Formålet med diplomuddannelsen i specialpædagogik er at sætte den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge i komplicerede læringssituationer under hensyntagen til den enkeltes forudsætninger.
Kurser & andet Enkeltfag
Der er mulighed for at søge optagelse som enkeltfagsstuderende på uddannelserne ved Ilisimatusarfik.
Kurser & andet Universitets-pædagogikum
Center for Pædagogisk Udvikling, under Ilisimatusarfik, udbyder et universitetspædagogisk forløb.
Kurser & andet Klinisk vejleder
Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab tilbyder Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser - der er et modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse.
Kurser & andet Specialuddannelse: Intensiv Sygepleje
Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab tilbyder specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje.
Kurser & andet Specialuddannelse: Anæstesiologisk Sygepleje
Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab tilbyder specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje.
Kurser & andet Institut for Læring kursuskatalog
Oprettelse af kurser beror på antal ansøgere til samme kursus og på hvor mange andre kurser, der er blevet søgt fra skolen.
Centre Ilisimatusarfiks Center for Arktisk Velfærd
Ilisimatusarfiks Center for Arktisk Velfærd beskæftiger sig med nutidige og historiske velfærdsproblemstillinger.
Centre Center for Børne-, Ungdoms- & Familieforskning
Ilisimatusarfiks Center for Børne-, Ungdoms- & Familieforskning.
Centre Center for Pædagogisk Udvikling
Forskning på Institut for Lærings er knyttet til folkeskole, dagpasningstilbud, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, med særligt fokus på folkeskolen og læreruddannelsen.
Centre Sprogforskningscenteret Ilisimatusarfik
Indsamling af sprogforskning generelt i samarbejde med grønlandske institutioner samt udenlandske institutioner som har interesse i at arbejde med sprog.
Centre Grønlands Center for Sundhedsforskning
Grønlands Center for Sundhedsforskning ved Institut for Sygepleje & Sundsvidenskab.
Centre Nasiffik - Center for Udenrigs- & Sikkerhedspolitik
Nasiffik - Center for Udenrigs- & Sikkerhedspolitik analyserer grønlandsk udenrigspolitik og internationale relationer samt geopolitiske dynamikker i Arktis.
Projekter ArcticChallenge
Arctic petroleum development as a challenge to societies: A comparative look at Norwegian, Greenlandic and US case sites.
Projekter Arktisk Aldring
Livsvilkår, livskvalitet og sundhedsfremme blandt ældre i Grønland.
Projekter Arktisk kriminalitet
Arktisk kriminalitet er en tværfaglig forskningsgruppe om kriminalitet i Arktis - med særlig fokus på kriminalitet i Grønland og fremstillingen af kriminalitet i medier og fiktion.
Projekter Forskningscentret for Arktisk Olie & Gas
Forskningscentret for Arktisk Olie & Gas ved Ilisimatusarfik.
Projekter Hvordan skaber virksomheder et bedre arbejdsmiljø?
Det skal nu undersøges i et nyt forskningssamarbejde mellem Ilisimatusarfik og Syddansk Universitet.
Projekter Children of the Arctic
The overall goal of this research network is to assess and study successful practices of sustainable development concerning children in the Arctic - considering the adaptation of indigenous traditional knowledge to contemporary conditions.
Projekter Dømt til forsorg
Et forskningsprojekt om foranstaltningsdomme for retspsykiatriske patienter og udviklingshæmmede.
Projekter Forgotten Friends
Et tværfagligt forskningsprojekt der handler om de såkaldte 'Old Friends' i en grønlandsk kontekst.
Projekter Rock flour
Can mud benefit the Greenlandic economy and simultaneously solve global problems?
Projekter Grønland-EU relationer
Forskningsprojekt om Grønland-EU relationer ved Ilisimatusarfik.
Projekter Kortlægning af de grønlandske medier
Her i Grønland er nationale medier en central forudsætning for demokratiet. Medierne er nemlig en afgørende informationskanal og et middel til at binde den spredte befolkning sammen. Af samme grund er de grønlandske medier ofte genstand for debat.
Projekter Hjemløshed i Grønland
Hjemløshed er et stigende problem i Arktis - og det samme er det i hovedstaden Nuuk, hvor den grønlandske hjemløshed er mest tydelig.
Projekter Hunting - household economic importance
The importance of hunting and small-scale fishing in Greenland.
Projekter Kinguaariit Inuunerissut
Kinguaariit Inuunerissut er et nyt projekt, hvor unge og ældre udveksler viden og arbejder med kultur, natur, krop og traditioner på et 1-uges campforløb til sommer efterfulgt af aktiviteter i efteråret og en 2-dages afslutningscamp til vinter.
Projekter Klima og Samfund
Klima og Samfund sammenkæder Ilisimatusarfik og Grønlands Klimaforskningscenter - og fokuserer på spørgsmål, der har aktuel betydning for det grønlandske samfund og miljø.
Projekter Ledelse i Grønland
Forskningsprojekt der sigter på at styrke ledelsespraksissen i Grønland ved at udvikle empiriske beskrivelser, der analytisk kommer tæt på de kollektive praksisser ledere indgår i.
Projekter MARPART
MARPART - beredskab og samfundsmæssig sikkerhed.
Projekter NorValue
The NorValue project investigates how people in Nordic Atlantic local communities are involved in connections and linkages crucial to their livelihoods and survival as a part of the Nordic Atlantic societies of Greenland, Iceland, Faroe Islands and Northern Norway.
Projekter Population Dynamics
Forskningsprojektet Population Dynamics in Greenland (PDG) er et forskningssamarbejde mellem Ilisimatusarfik og Montana State University.
Projekter Rigsfællesskabsforskning
Rigsfællesskabsforskningen har som omdrejningspunkt et forskningsprojekt med titlen: "Hvad kan vi alle lære af Grønland og Færøerne på det sociale og pædagogiske område?" og skal - udover artikler og formindling - også resultere i en lærebog på alle tre sprog til brug i prakis og på de videregående uddannelser.
Projekter Qimmeq - en jagt på slædehundens sjæl
QIMMEQ er et dansk / grønlandsk forsknings- og formidlingsprojekt, der fokuserer på den grønlandske slædehund.
Projekter Socialpolitik - Massakkut
Socialpolitikken sættes til diskussion og i fokus gennem formidlingsartikler, undervisningsmaterialer og forskningsartikler.
Projekter ValuingNature
Give value to nature: learn how to measure what ecosystem services do for us.
Forskere & publikationer Find forsker

Står du og mangler faglig ekspertise - til f.eks. en artikel, en opgave eller lignende?

Så er hjælpen heldigvis meget tæt på.

Står du og mangler faglig ekspertise - til f.eks. en artikel, en opgave eller lignende?

Så er hjælpen heldigvis meget tæt på.

Studievejledning Studievejledning på Ilisimatusarfik

Du kan altid kontakte Studieservice på studieadm@uni.gl eller blot komme forbi.

Hvis du har brug for en længerevarende samtale, så kan du også booke tid her.

Video & podcast Watch & Listen

Få forskning serveret direkte - enten som video eller podcast

Forskningsformidling Tidsskriftet Ilisimatusaat

Tidsskriftet er gratis og indeholder letlæste artikler om nogle af vores aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter inden for fire hovedområder: Kultur, Samfund, Skole og Sundhed.

Profilmagasin Shaping the Arctic

Velkommen til Ilisimatusarfiks profilmagasin Shaping the Arctic.

Webshop Ilisimatusarfik webshop

Du kan købe bøger & merchandise i vores webshop.