Søg på Ilisimatusarfik
VIGTIGT Ilisimatusarfik følger de grønlandske myndigheders anbefalinger i forhold til Covid-19. I den forbindelse har Ilisimatusarfik udarbejdet nogle retningsregler. Læs mere
Ilisimatusarfik - Shaping the Arctic
Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. I bredden, i dybden og på tværs: Through research, education and cooperation - Ilisimatusarfik is Shaping the Arctic.
Læs mere
Bacheloruddannelse Erhvervsøkonomi
Interesserer du dig for økonomi og finansiering, og kunne du godt tænke dig at arbejde med økonomisk analyse af virksomheders drift?
Bacheloruddannelse Journalistik
Er du nysgerrig af sind, og kunne du godt tænke dig at leve af at undersøge, afdække og formidle centrale emner i det grønlandske samfund og i udlandet?
Bacheloruddannelse Jura
Love og regler styrer på mange måder vores hverdag, vores administration og vores samfund - og det er derfor vigtigt, at vi har personer, som kan både formulere og fortolke disse regler til fælles gavn for udviklingen.
Bacheloruddannelse Kultur- & Samfundshistorie
Er du interesseret i kultur og samfundshistorie, og kunne du godt tænke dig at arbejde med formidling inden for feks. museumsverden, arkæologi eller kulturområdet?
Bacheloruddannelse Lærer
Er du interesseret i undervisning og pædagogik, og vil du være med til at skabe et godt grundlag for grønlandske børn og unges videre uddannelse?
Bacheloruddannelse Oversættelse & Tolkning
Er du interesseret i sprog, og vil du gerne bidrage til, at Grønland bliver bedre rustet til en fremtid med øget internationalisering?
Bacheloruddannelse Samfundsvidenskab
Har du interesse for grønlandske, arktiske og internationale samfundsforhold, og vil du arbejde med udvikling af offentlige og private organisationer og virksomheder?
Bacheloruddannelse Socialrådgiver
Har du en interesse for socialt arbejde - og vil du gerne være med til at gøre en forskel for borgere i det grønlandske samfund, som har brug for professionel social hjælp?
Bacheloruddannelse Sprog, Litteratur & Medier
Har du en interesse for det grønlandske sprog, og kunne du godt tænke dig at arbejde med sprog, litteratur og / eller medierne?
Bacheloruddannelse Sygeplejerske
Har du en interesse for sundhed, og vil du gerne være med til at hjælpe borgere til at blive sunde og raske efter sygdom?
Bacheloruddannelse Teologi
Interesserer du dig for, hvordan kristendommen opstod, hvorledes kristendommen har udviklet sig gennem tiden, og hvad dens rolle er i nutidens grønlandske samfund?
Kandidatuddannelse Kultur- & Samfundshistorie
Er du interesseret i kultur og samfundshistorie, og kunne du godt tænke dig at arbejde med formidling inden for feks. museumsverden, arkæologi eller kulturområdet?
Kandidatuddannelse Samfundsvidenskab
Har du interesse for grønlandske, arktiske og internationale samfundsforhold, og vil du arbejde med udvikling af offentlige og private organisationer og virksomheder?
Kandidatuddannelse Sprog, Litteratur & Medier
Har du en interesse for det grønlandske sprog, og kunne du godt tænke dig at arbejde med sprog, litteratur og / eller medierne?
Andet Ph.d.-skole
Ilisimatusarfik har siden 2001 haft mulighed for at udbyde den 3-årige ph.d.-uddannelse.
Andet Historie
Uddannelsen giver en bred og mangesidig forståelse for kultur- og samfundsforhold i historisk perspektiv med fokus på den arktiske verden.
Andet Religion
Afdeling for Teologi kan ud fra individuelle behov sammensætte et studieforløb i religion, der vil kunne give sidefagskompetence i religion.
Andet Pastoralseminarium
Pastoralseminariet er folkekirkens praktiske præsteuddannelse.
Diplom & Master HD 2. del
Vi udbyder igen HD 2. del i Regnskab & Økonomistyring som tilstedeværelsesundervisning på Ilisimatusarfik i samarbejde med Syddansk Universitet.
Diplom & Master Master i Journalistik
Master i Journalistik er en journalistuddannelse for ansøgere, der har interesse for formidling og journalistik - eller sagt på en anden måde for folk, der ønsker at arbejde med formidling med en anden uddannelsesbaggrund.
Diplom & Master Diplomuddannelse i Arktisk Specialsygepleje
Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab tilbyder Diplomuddannelse i Arktisk Specialsygepleje.
Diplom & Master Diplomuddannelse i sprogtilegnelse & kommunikativ undervisning
Det primære formål med diplomuddannelsen i sprogtilegnelse & kommunikativ undervisning er at skabe faglige forudsætninger for, at de studerende kan varetage sprogligt orienterede undervisnings- og udviklingsopgaver i grundskolen i forhold til de fag, de underviser i og i forhold til tværfaglig og tværsproglig undervisning.
Diplom & Master Diplomuddannelse i specialpædagogik
Formålet med diplomuddannelsen i specialpædagogik er at sætte den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge i komplicerede læringssituationer under hensyntagen til den enkeltes forudsætninger.
Diplom & Master Diplomuddannelse i logopædi
Formålet er at kvalificere den studerende til at kunne håndtere logopædiske problemstillinger inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som i et stærkt specialiseret fagligt miljø.
Linjefagsuddannelse osv. Komprimeret linjefagsuddannelse i engelsk
Formålet er, at den studerende aktivt tilegner sig kompetencer til velovervejet og reflekteret at begrunde, målsætte, designe, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i engelsk som fremmedsprog.
Linjefagsuddannelse osv. Kompetenceudvikling af matematiklærere
Formålet er, at den enkelte skole i samarbejde med den lærer der søger, tilrettelægger et udviklingsforløb, hvor den enkelte lærer får et kompetenceløft i matematikfaget.
Kurser & andet Enkeltfag
Der er mulighed for at søge optagelse som enkeltfagsstuderende på uddannelserne ved Ilisimatusarfik.
Kurser & andet Universitets-pædagogikum
Center for Pædagogisk Udvikling, under Ilisimatusarfik, udbyder et universitetspædagogisk forløb.
Kurser & andet Klinisk vejleder
Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab tilbyder Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser - der er et modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse.
Kurser & andet Specialuddannelse: Intensiv Sygepleje
Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab tilbyder specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje.
Kurser & andet Specialuddannelse: Anæstesiologisk Sygepleje
Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab tilbyder specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje.
Kurser & andet Institut for Læring kursuskatalog
Oprettelse af kurser beror på antal ansøgere til samme kursus og på hvor mange andre kurser, der er blevet søgt fra skolen.
Aktuel forskning Greenland Science Week
Greenland Science Week – a Greenlandic Arctic Science conference surrounded by research-related workshops and public outreach.
Aktuel forskning Grønlands Center for Sundhedsforskning
Grønlands Center for Sundhedsforskning ved Institut for Sygepleje & Sundsvidenskab.
Aktuel forskning Hjemløshed i Nuuk
Hjemløshed er et stigende problem i Arktis - og det samme er det i hovedstaden Nuuk, hvor den grønlandske hjemløshed er mest tydelig.
Aktuel forskning Ledelse i Grønland
Forskningsprojekt der sigter på at styrke ledelsespraksissen i Grønland ved at udvikle empiriske beskrivelser, der analytisk kommer tæt på de kollektive praksisser ledere indgår i.
Aktuel forskning Kortlægning af de grønlandske medier
Her i Grønland er nationale medier en central forudsætning for demokratiet. Medierne er nemlig en afgørende informationskanal og et middel til at binde den spredte befolkning sammen. Af samme grund er de grønlandske medier ofte genstand for debat.
Aktuel forskning Børne-, Ungdoms- & Familieforskning
Børne-, Ungdoms- & Familieforskning ved Ilisimatusarfik.
Aktuel forskning Forskningscentret for Arktisk Olie & Gas
Forskningscentret for Arktisk Olie & Gas ved Ilisimatusarfik.
Aktuel forskning Qimmeq - en jagt på slædehundens sjæl
QIMMEQ er et dansk / grønlandsk forsknings- og formidlingsprojekt, der fokuserer på den grønlandske slædehund.
Aktuel forskning Socialpolitik - Massakkut
Socialpolitikken sættes til diskussion og i fokus gennem formidlingsartikler, undervisningsmaterialer og forskningsartikler.
Aktuel forskning Arktisk Aldring
Livsvilkår, livskvalitet og sundhedsfremme blandt ældre i Grønland.
Aktuel forskning ArcticChallenge
Arctic petroleum development as a challenge to societies: A comparative look at Norwegian, Greenlandic and US case sites.
Aktuel forskning Rockwell Kent
Ilisimatusarfik har i samarbejde med Rochester Institute of Technology (USA) og Binghamton University (USA) modtaget en forskningsbevilling fra USA’s National Science Foundations Arctic Social Science Program.
Aktuel forskning MARPART
MARPART - beredskab og samfundsmæssig sikkerhed.
Aktuel forskning Grønland-EU relationer
Forskningsprojekt om Grønland-EU relationer ved Ilisimatusarfik.
Aktuel forskning Population Dynamics
Forskningsprojektet Population Dynamics in Greenland (PDG) er et forskningssamarbejde mellem Ilisimatusarfik og Montana State University.
Aktuel forskning Klima og Samfund
Klima og Samfund sammenkæder Ilisimatusarfik og Grønlands Klimaforskningscenter - og fokuserer på spørgsmål, der har aktuel betydning for det grønlandske samfund og miljø.
Aktuel forskning Hunting - household economic importance
The importance of hunting and small-scale fishing in Greenland.
Aktuel forskning Arctic Living Conditions
Survey of Living Conditions in the Arctic (SLiCA).
Aktuel forskning Institut for Læring
Forskning på Institut for Lærings er knyttet til folkeskole, dagpasningstilbud, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, med særligt fokus på folkeskolen og læreruddannelsen.
Andet Find forsker

Står du og mangler faglig ekspertise - til f.eks. en artikel, en opgave eller lignende?

Så er hjælpen heldigvis meget tæt på.

Andet Strategiplan for Institut for Samfund, Øko. & Journalistik
Strategiplan for Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik for perioden 2019 - 2022.
Andet Strategiplan for Institut for Kultur, Sprog & Historie
Strategiplan for Institut for Kultur, Sprog & Historie for perioden 2019 - 2022.
Andet Strategiplan for Institut for Læring
Strategiplan for Institut for Læring.
Andet Strategiplan for Institut for Sygepleje- & Sundhedsvidenskab
Strategiplan for Institut for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab.

Står du og mangler faglig ekspertise - til f.eks. en artikel, en opgave eller lignende?

Så er hjælpen heldigvis meget tæt på.

Video & podcast Watch & Listen

Få forskning serveret direkte - enten som video eller podcast

Forskningsformidling Tidsskriftet Ilisimatusaat

Tidsskriftet er gratis og indeholder letlæste artikler om nogle af vores aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter inden for fire hovedområder: Kultur, Samfund, Skole og Sundhed.

Profilmagasin Shaping the Arctic

Velkommen til Ilisimatusarfiks profilmagasin Shaping the Arctic.

Studievejledning Studievejledning på Ilisimatusarfik

Du kan altid snakke med vores studievejleder ved at ringe +299 38 56 23, e-maile studievejleder@uni.gl eller blot komme forbi studievejledningen.

Hvis du har brug for en længerevarende samtale, så kan du også booke tid her.

Webshop Ilisimatusarfik webshop

Du kan købe bøger & merchandise i vores webshop.