Forskningsfokus: Forskningsledelse udpeget til den historiske udredning af forholdet mellem Grønland og Danmark Læs mere
Oversættelse af fem grønlandske levnedsbeskrivelser til dansk mhp. publikation af antologi
  • Emil Chmenitz
  • Valby
  • 01.04-2024

Jeg er i gang med at skrive antologi om grønlandske borgere, der er blevet udnævnt til riddere af Dannebrog og/eller har modtaget Dannebrogsmændenes Hæderstegn. Disse personer er ved deres udnævnelse samtidig blevet opfordret til at indsende en levnedsbeskrivelse til Hofarkivet. 50 år efter forfatternes død kan man læse levnedsbeskrivelserne. Jeg har indsamlet 33 levnedsbeskrivelser skrevet i perioden 1900-1974. Til mit kendskab er dette samtlige levnedsbeskrivelser for denne periode indleveret til hofarkivet skrevet af grønlændere. De fleste af levnedsbeskrivelserne er skrevet på dansk. Dog er der fem beskrivelser skrevet på grønlandsk (se bilag 1, som jeg kan eftersende, da jeg ikke kan vedlægge bilag i formular), som jeg har fået oversat til fra grønlandsk til dansk (bilag 2, som jeg kan eftersende). Jeg er usikker på om disse tekster er oversat godt nok, hvorfor jeg har brug for et par ekstra øjne til at læse igennem og kvalitetssikre min oversættelse. Hermed skal jeg spørge, om I kan påtage Jer denne opgave og i givet fald høre, om dette er vederlagsfrit eller hvor meget det i givet fald måtte koste? Det er vigtigt for mig at få et overslag på, hvad dette stykke arbejde måtte komme til at koste, hvis I ikke har mulighed påtage jer opgaven vederlagsfrit. Det bemærkes, at de originale tekster er skrevet med den gamle retskrivning (kleinschmidtske) og nogle af dem, er desuden skrevet med håndskrift, hvilket kan vanskeliggøre oversættelserne. Desuden skal det understreges, at levnedsbeskrivelserne ikke kan deles før bogen eventuelt måtte blive publiceres.

Tidsramme
  • Start dato: 30.03-2024
  • Slut dato: 02.09-2024
Uddannelse
  • Oversættelse & Tolkning
Emil Chmenitz
Valby Langgade 92, 5. th
Valby, Danmark
Telefon: 004542952545
Kontakt person:
Emil Chmenitz
Søg på Ilisimatusarfik