Forskningsfokus: Uvildig udredning af praksis for antikonception i Grønland fra 1960 til og med 1991 Læs mere
Søg efter forsker
Anders Øgaard
Lektor
Email andgaard@uni.gl
Telefon +299 29 67 92
Afd. Institut for Læring
Emner
Didaktik
E-læring
Fjernundervisning
Pædagogik
Anne Lise Kappel
Adjunkt med ph.d.-forløb
Email alka@uni.gl
Telefon +299 38 56 42
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Emner
Arbejdsmiljø
Bæredygtighed
Entreprenørskab
Iværksætteri
OSH
Virksomhedsrapportering
Økonomistyring
Annemette Hejlsted
Afdelingsleder
Email annhe@uni.gl
Telefon +299 24 25 75
Afd. Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier
Emner
Arktisk kriminalitet
Grønland i børnelitteratur
Krimi (genre)
Litteratur
Annemette Nyborg Lauritsen
Institutleder
Email anla@uni.gl
Telefon +299 38 56 60
Afd. Ledelse
Emner
Afsoning
Anstalter
Arktisk kriminalitet
Forsorg
Frihedsberøvelse
Indsattes forhold
Kriminologi
Resocialisering
Socialantropologi
Sociologi
Anthon Sand Jørgensen
Lektor
Email asj@via.dk
Telefon
Afd. Tilknyttet
Emner
Marginalisering
Udsathed
In- & eksklusionsprocesser
Socialt arbejde
Arnaq Grove
Emerita
Email grove@uni.gl
Telefon +299 38 56 43
Afd. Afdeling for Oversættelse & Tolkning
Emner
Fagterminologi
Fortælletraditioner
Grønlandsk
Sprog
Sproghistorie
Sprogpolitik
Aviaja Lyberth Hauptmann
Afdelingsleder
Email alha@uni.gl
Telefon
Afd. Afdeling for SILA
Emner
Grønlændernes tarmflora
Livsstil
Mikrober
Mikrobiologi
Traditionel grønlandsk mad
Aviaq Fleischer
Adjunkt med ph.d.-forløb
Email avfl@uni.gl
Telefon +299 38 56 65
Afd. Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier
Emner
Grønlandske medier
Birger Poppel
Emeritus
Email bipo@uni.gl
Telefon +299 55 62 66
Afd. Institut for Læring
Emner
Arktisk levevilkårsundersøgelse
Befolkningsdynamik i grønlandske bygder
Blandet markeds selvforsyningsøkonomi
Erhvervsudvikling og politik
Klimaændringer i Arktis
Mineraludvinding
Subsistensøkonomi
Økonomisk udvikling og politik
Birgit Kleist Pedersen
Lektor, emerita
Email bipe@uni.gl
Telefon
Afd. Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier
Emner
Børne- og ungdoms- og familieforskning
Teater
Bo Morthorst Rasmussen
Docent
Email bmra@ucsyd.dk
Telefon
Afd. Tilknyttet
Emner
Inddragelse
Børneperspektiver
Tværfagligt samarbejde
Anbringelser
Normalsystemets rummeliggørelse
Indsatser i forhold til seksuelle overgreb
Familiehuse
SSP-samarbejde
Mikrofaglighed
Socialfagligt arbejde
Socialpædagogik
Bonnie Jensen
Lektor
Email boje@uni.gl
Telefon +299 36 23 24
Afd. Afdeling for Socialt Arbejde
Emner
Anbringelse
Børnehjem
Døgninstitution
Velfærd i Arktis
Camilla Kleemann-Andersen
Adjunkt med ph.d.-forløb
Email ckla@uni.gl
Telefon +299 38 56 53
Afd. Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier
Emner
Grønlandsk
Sprog
Sprogholdninger
Carsten Juul Jensen
Fungerende institutleder
Email cajj@uni.gl
Telefon +299 38 59 06
Afd. Ledelse
Emner
Adfærdsterapi
Arbejdsglæde
Arbejdskultur
Arbejdsliv
Fastholdelse
Rekrutering
Sundhed
Sygeplejerske
Trivsel
Uddannelse
Cecilia Petrine Molander Pedersen
Ph.d.-studerende
Email cepep@uni.gl
Telefon +299 38 57 27
Afd. Institut for Læring
Emner
Børne- og ungdoms- og familieforskning
Interventioner
Mental sundhed
Trivsel
Christoph Hare Svenstrup
Adjunkt
Email chs@uni.gl
Telefon +299 38 56 76
Afd. Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier
Emner
Sprog
Sprogbevidsthed
Sprogholdninger
Sprog & uddannelse
Ebbe Volquardsen
Lektor
Email ebbe@uni.gl
Telefon +299 38 56 77
Afd. Afdeling for Kultur- & Samfundshistorie
Emner
Afkolonisering
Dansk-grønlandske forhold
Globalhistorie
Globalisering
Historiografi
Kollektiv erindring
Kulturhistorie
Kulturteorier
Nordatlanten & Rigsfællesskabet
Nordisk kolonihistorie
Nordisk litteratur & film
Postkolonialisme
Flemming Nielsen
Afdelingsleder
Email flni@uni.gl
Telefon +299 38 56 79
Afd. Afdeling for Teologi
Emner
Kristendom
Religion
Teologi
Gert Mulvad
MD, GP, Doctor h.c.
Email gm@peqqik.gl
Telefon +299 48 32 53
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Emner
Arktisk forskningsnetværk
Arktisk sundhed
Forskningsetik
Fødevaresikkerhed
Mental sundhed
Oprindelige befolkninger & sundhed
Traditionel grønlandsk mad
Gestur Hovgaard
Professor
Email gehov@uni.gl
Telefon +299 38 56 72
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Emner
Bæredygtighed
Innovation
Iværksætteri
Ledelse
Regional udvikling
Sociologi
Velfærd i Arktis
Ø-studier
Gimmi Olsen
Adjunkt med ph.d.-forløb
Email gimmi@uni.gl
Telefon +299 22 23 31
Afd. Afdeling for Teologi
Emner
Kristendom
Religion
Teologi
Gitte Adler Reimer
Rektor
Email gitr@uni.gl
Telefon +299 38 56 02
Afd. Ledelse
Emner
Antropologi
Børne- og ungdoms- og familieforskning
Demografisk udvikling
Kulturel identitet
Urbant slægtskab og køn
Ingelise Olesen
Forskningskoordinator
Email iole@uni.gl
Telefon +299 36 12 70
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Emner
Sundhed
Ivalo Adolfsen Arnfjord
Ph.d.-studerende
Email ivaf@uni.gl
Telefon
Afd. Afdeling for Socialt Arbejde
Emner
Pædagogik
Ivalu Mathiassen
Adjunkt med ph.d.-forløb
Email ivah@uni.gl
Telefon +299 38 57 26
Afd. Institut for Læring
Emner
Grønlandsk
Læsestrategier
Læsning
Javier L. Arnaut
Afdelingsleder
Email jaar@uni.gl
Telefon +299 38 56 26
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Emner
Biodiversitet
Innovation
Klimaændring
Kvantitativ metode
Makroøkonomi
Offentlig økonomi
Politisk økonomi
Politiske modeller
Økonomisk historie
Økonomisk udvikling & -politik
Økosystem
Jean-Michel Huctin
Associate professor
Email jean-michel.huctin@uvsq.fr
Telefon
Afd. Tilknyttet
Emner
Modstandsdygtighed
Mishandling af børn
Børnehjem
Ungdom
Uddannelse
Klima- og miljøforandringer
Tilpasning og bæredygtighed
Antropologi og etnohistorie
Inuit-studier
Transdisciplinaritet
Jeppe Strandsbjerg
Lektor
Email jest@uni.gl
Telefon +299 58 58 18
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Emner
Diplomati
Sikkerhedspolitik
Sikkerhedsstudier
Suverænitet
Udenrigspolitik
Udenrigsstudier
USA
Jette Rygaard
Lektor, emerita, ph.d.
Email jery@uni.gl
Telefon
Afd. Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier
Emner
Børne og ungdoms og familieforskning
Rockwell Kent
Kevin Perry
Lektor
Email perry@uni.gl
Telefon +299 38 56 49
Afd. Afdeling for Socialt Arbejde
Emner
Hjemløshed
Sociologi
Velfærd i Arktis
Kirsten Føns
Adjunkt med ph.d.-forløb
Email kifs@uni.gl
Telefon +299 38 57 21
Afd. Institut for Læring
Emner
Didaktik
Folkeskole
Pædagogik
Udeskole
Kirstine Eiby Møller
Ph.d.-studerende
Email kirstine@natmus.gl
Telefon +299 34 22 07
Afd. Afdeling for Kultur- & Samfundshistorie
Emner
Arkæologi
Laila Hedegaard Pedersen
Afdelingsleder
Email lahp@uni.gl
Telefon +299 38 56 44
Afd. Afdeling for Oversættelse & Tolkning
Emner
Oversættelse
Tolkning
Lars Demant-Poort
Lektor, ph.d.
Email lodp@uni.gl
Telefon +299 38 57 12
Afd. Institut for Læring
Emner
Didaktik
Elevperspektiv
Folkeskole
Joint Science Education Project
Naturfag
Naturfagsdidaktik
Pædagogik
Lene Mosegaard Søbjerg
Uddannelsesdekan
Email lmos@via.dk
Telefon
Afd. Tilknyttet
Emner
Socialt arbejde
Socialrådgiveruddannelse
Henvisninger
Børneforsorg
Børnemishandling og omsorgssvigt
Anbringelse
Velfærdstjenester
Lene Seibæk
Professor
Email lese@uni.gl
Telefon +45 41 57 31 43
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Emner
Feltarbejde som forskningstilgang
Kvalitativ metode
Kvantitativ metode
Patientens & pårørendes perspektiv
Sundhedsvidenskab
Lise Hounsgaard
Professor
Email lhounsgaard@health.sdu.dk
Telefon +45 29 27 55 99
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Emner
Arktisk aldring
Feltarbejde som forskningstilgang
Humanistisk sundhedsforskning
Kronisk syge patienter og pårørende
Kvalitativ metode
Patientens og pårørendes perspektiv
Problemorienteret projektarbejde
Projektvejledning
Sundhedsvidenskab
Sygepleje
Lise Jönsson Koumaditis
Lektor
Email lhjo@via.dk
Telefon
Afd. Tilknyttet
Emner
Aktionsforskning
Børneperspektiver
Identitet
Marginalisering
Minoriteter
Louise Pindstrup Scavenius
Ph.d.-studerende
Email loand@uni.gl
Telefon +299 38 36 61
Afd. Institut for Læring
Emner
Didaktik
Læring
Pædagogik
Udeliv
Maria Ackrén
Professor
Email maac@uni.gl
Telefon +299 38 56 63
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Emner
Arktiske forhold i internationalt perspektiv
Grønland internationalt set
Komparativ metode
Kvalitativ metode
Nordiske forhold
Regeringsførelse
Regionale partier i nordisk kontekst
Selvstyre og andre områder med autonomi i verden
Ø-studier
Mariekathrine Poppel
Emerita
Email mkp@uni.gl
Telefon +299 38 56 70
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Emner
Køn
Ligestilling
Socialpolitik
Socialrådgiveres arbejdsområde
Socialrådgivning
Statsborgerskab
Vold (forebyggelse af)
Mette Mørup Schlütter
Cand.scient.anth., ph.d.-studerende
Email mesc@uni.gl
Telefon
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Emner
Arktisk aldring
Mille Bianco Schiermacher
Ph.d.-studerende
Email mbsc@uni.gl
Telefon
Afd. Afdeling for Socialt Arbejde
Emner
Hjemløshed
Morten Meldgaard
Adjungeret professor
Email mome@uni.gl
Telefon +299 38 58 14
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Emner
Slædehund
Naja Blytmann Trondhjem
Centerleder
Email natr@uni.gl
Telefon +299 38 56 00
Afd. Sprogforskningscenteret Ilisimatusarfik
Emner
Grønlandsk
Sprog
Sprogbevidsthed
Sprogholdninger
Najaaraq Demant-Poort
Adjunkt med ph.d.-forløb
Email nadp@uni.gl
Telefon
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Emner
Forvaltning
Offentlige institutioner
Politik
Tillid
Nick Duelund
Ph.d.-studerende
Email ndue@uni.gl
Telefon +299 27 74 14
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Emner
Synsproblemer hos grønlandske børn
Nicole Ives
Associate professor
Email nicole.ives@mcgill.ca
Telefon
Afd. Tilknyttet
Emner
Socialt arbejde
Socialrådgiveruddannelse
Velfærd i Arktis
Pædagogik for oprindelige folk
Kultur og socialt arbejde i praksis
Pelle Tejsner
Fungerende afdelingsleder
Email pete@uni.gl
Telefon +299 38 56 32
Afd. Afdeling for Kultur- & Samfundshistorie
Emner
Alaska
Bæredygtig samfundsudvikling
Canada
Det antropocæne
Energipolitik
Gas
Grønland
Ikke-fornybar resourceforvaltning
Klimaforandringer
Menneske-dyr relationer
Miljøforurening
Minedrift
Olie
Oprindelige folks rettigheder
Oprindelige folks viden
Social-kulturel resiliens
Peter Hasle
Adjungeret professor
Email hasle@uni.gl
Telefon +45 40 62 60 56
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Emner
Arbejdsmiljø
Rachael Lorna Johnstone
Professor
Email ralo@uni.gl
Telefon +354 46 08 66 6
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Emner
Afkolonisering
Gas
International lov
Kulbrinte
Menneskerettigheder
Minedrift
Olie
Oprindelige folks rettigheder
Polar lov
Rasmus Leander Nielsen
Lektor
Email raln@uni.gl
Telefon +299 38 56 26
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Emner
Diplomati
Grønland & EU
Sikkerhedspolitik
Sikkerhedsstudier
Suverænitet
Udenrigspolitik
Udenrigsstudier
USA
Rikke Ørngreen
Professor
Email rior@uni.gl
Telefon
Afd. Institut for Læring
Emner
Didaktik
E-læring
Fjernundervisning
Pædagogik
Sara Olsvig
Ph.d.-stipendiat
Email sarol@uni.gl
Telefon +299 38 56 39
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Emner
Diplomati
ICC
Inuit Circumpolar Council
Sikkerhedspolitik
Sikkerhedsstudier
Suverænitet
Udenrigspolitik
Udenrigsstudier
USA
Silke Reeploeg
Lektor
Email sire@uni.gl
Telefon +299 38 59 05
Afd. Afdeling for Kultur- & Samfundshistorie
Emner
Arktisk historie & kultur
Bæredygtig udvikling
Epistemisk retfærdighed
Historie
Historieuddannelse
Hukommelsesstudier
Kritisk pædagogik
Steen Beck
Leder af center for pædagogisk udvikling
Email stbe@uni.gl
Telefon +299 38 57 00
Afd. Institut for Læring
Emner
Pædagogisk udvikling
Steven Arnfjord
Lektor
Email star@uni.gl
Telefon +299 38 56 31
Afd. Afdeling for Socialt Arbejde
Emner
Aktionsforskning
Hjemløshed
Problemorienteret projektarbejde
Projektvejledning
Selvstændiggørelse
Socialpolitik
Socialrådgiveres arbejdsområde
Socialrådgivning
Sociologi
Velfærd i Arktis
Tenna Jensen
Adjungeret lektor
Email teje@uni.gl
Telefon +299 23 46 70
Afd. Afdeling for Kultur- & Samfundshistorie
Emner
Velfærd
Historie
Socialforskning
Kulturanalyse
Folkesundhed
Therese Lind Benhardt
Adjunkt med ph.d.-forløb
Email telb@uni.gl
Telefon +299 38 56 81
Afd. Afdeling for Oversættelse & Tolkning
Emner
Fagterminologi
Grønlandsk
Oversættelse
Sprog
Sprogpolitik
Tine Aagaard
Senior forsker, ph.d.
Email tiaa@uni.gl
Telefon +45 22 22 50 38
Afd. Institut for Sundhed & Natur
Emner
Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet
Humanistisk sundhedsforskning
Kronisk syge patienter og pårørende
Kvalitativ metode
Patientens og pårørendes perspektiv
Problemorienteret projektarbejde
Projektvejledning
Sundhedsvidenskab
Sygepleje
Uffe Jakobsen
Emeritus
Email ufja@uni.gl
Telefon +299 38 56 61
Afd. Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Emner
Arktis-asiatiske forbindelser
Forvaltning i Arktis
Opbygning af en nation
sikkerhed til søs
Sikkerhedspolitik
Udenrigspolitik
Aage Rydstrøm-Poulsen
Emeritus
Email aarp@uni.gl
Telefon
Afd. Afdeling for Teologi
Emner
Kristendom
Religion
Teologi
Søg på Ilisimatusarfik