Søg på Ilisimatusarfik

Sygeplejerske

Har du en interesse for sundhed, og vil du gerne være med til at hjælpe borgere til at blive sunde og raske efter sygdom?

En bacheloruddannelse til Sygeplejerske giver mange forskellige muligheder.

Mange sygeplejersker arbejder på sygehuse og sundhedscentre, hvor de plejer patienter, uddeler medicin og planlægger hele behandlingsforløb.

Men uddannede sygeplejersker kan også arbejde med at informere om almen sundhed, undervisning og mange andre ting.

Sygeplejersker har et meget alsidigt job, hvor man både skal bruge sin faglige viden og personlige egenskaber.

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen til højre)

Sygeplejestudiet er en bacheloruddannelse med en længde på 4 år - og den veksler mellem teoretiske og praktiske studier, hvor den praktiske / kliniske uddannelse udgør knap en tredjedel.

Teoretiske studier 

Hovedfaget i den teoretiske del er sygepleje. Herudover læses også fag fra sundheds-, natur-, human- og samfundsvidenskaberne.

Undervisningen er tilrettelagt med holdundervisning, gruppe- og projektarbejde. Det skemalagte timetal veksler mellem 20-25 timer pr. uge, men man skal regne med at bruge 40-45 timer ugentligt på studierne.

Kliniske studier

De kliniske studier / praktik er længerevarende forløb, der gennemføres i sundhedssektoren i Grønland eller Danmark. I Grønland foregår de på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, på kysten ved sygehuse og sundhedscentre, og i bygder på sygeplejestationer. Undervisningen foregår desuden i sundhedsplejen, ved hjemmesygepleje og på alderdomshjem. I Danmark undervises der i den psykiatriske sygepleje. Der er herudover muligheder for praktikstudier i de nordiske lande.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

1. semester
1. semesters prøver I ( 13 ECTS )

Sygeplejeteori, ergonomi, videnskabsteori og forskningsmetodologi, organisation og ledelse, sundhedsjura og sygeplejepraktik

1. semesters prøver II ( 17 ECTS )

Anatomi, fysiologi, embryologi, genetik og biokemi

2. semester
2. semesters prøver ( 30 ECTS )

Sygeplejeteori, ernæring og diætetik, videnskabsteori og forskningsmetodologi, psykologi og sygeplejepraktik

3. semester
3. semesters prøver ( 30 ECTS )

Sygeplejeteori, sygdomslære, mikrobiologi sundhedsinformatik, pædagogik, kommunikation

4. semester
4. semesters prøver ( 30 ECTS )

Sygeplejeteori, sygdomslære, farmakologi Sygeplejepraktik samt anatomi og fysiologi

5. semester
5. semesters prøver ( 30 ECTS )

Sygeplejeteori, epidemiologi og miljømedicin, folkesundhed, sociologi, filosofi, etik og religion, pædagogik og videnskabsteori og forskningsmetodologi

6. semester
6. semesters prøver I ( 23 ECTS )

Sygeplejeteori, organisation og ledelse, sygeplejepraktik

6. semesters prøver II ( 7 ECTS )

Sygeplejeteori, sygdomslære, anatomi og fysiologi

7. semester
7. semesters prøver ( 30 ECTS )

Sygeplejepraktik, organisation og ledelse

8. semester
8. semesters prøver I ( 7,5 ECTS )

Valgfag

8. semesters prøver II ( 22,5 ECTS )

Bachelorkonference, bachelorprojekt: sygeplejeteori, videnskabsteori og forskningsmetodologi

Sygeplejersker uddannes til i et komplekst sundhedsvæsen at varetage sygepleje til børn, unge, voksne og ældre - med såvel akutte som kroniske, somatiske og psykiatriske lidelser.

Sygeplejerskeuddannelsen er vejen til et job, hvor man både arbejder med mennesker og får store faglige udfordringer. Samtidig giver Sygeplejerskeuddannelsen gode muligheder for at komme til udlandet - både under studiet og som uddannet sygeplejerske.

Uddannelsen er tilrettelagt i dialog med aftagerne i det grønlandske sundhedsvæsen.

Gennemført uddannelse giver ret til betegnelsen sygeplejerske og autorisation som sygeplejerske.

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Anna Kleist Egede
Institutleder
Institut for Sundhed & Natur
Ilimmarfik, Manutooq 1
Postboks 1061
3900 Nuuk
E-mail: ankl@uni.gl

Det er blevet meget lettere at finde og bestille bøger på nettet, og de fleste bøger udgives nu også som e-bøger, hvilket er meget billigere. Fragten er dyr, så det anbefales at de studerende slår sig sammen og bestiller samlet.

I kan købe momsfrit, og en del steder giver studierabat på ca. 10%. Der er også ofte bøger på tilbud hos de store forhandlere.

Forslag til boghandlere på nettet:

Hold 2014 teori

Litteratur indkøbsliste: 1. semester & 2. semester

Lektionskatalog: 1. semester2. semester4. semester5. semester6. semester & 8. semester

Eksamenskatalog: 1. semester2. semester5. semester6. semester & 8. semester

 

Hold 2015 teori

Litteratur indkøbsliste: 5. semester

Lektionskatalog: 1. semester2. semester3. semester4. semester5. semester6. semester & 8. semester

Eksamenskatalog: 1. semester3. semester4. semester5. semester6. semester & 8. semester

 

Hold 2016 teori (& praktik)

Semesterbeskrivelse: 1. semester2. semester3. semester4. semester5. semester6. semester7. semester & 8. semester

Dokumentation for praktik: 1. semester

Litteratur indkøbsliste: 1. semester & 2. semester

Dokumentation for praktik: 2. semester 

Evaluering af praktik: 2. semester6. semester dokumentation for praktik samt evalueringsskema for mål

Portfolio

 

Hold 2017 teori (& praktik)

Semesterbeskrivelse: 1. semester2. semester3. semester4. semester5. semester6. semester7. semester & 8. semester

Litteratur indkøbsliste: 5. semester & 8. semester

 

Hold 2018 teori (& praktik)

Semesterbeskrivelse: 1. semester2. semester3. semester 4. semester5. semester6. semester7. semester & 8. semester

Litteratur indkøbsliste: 3. semester5. semester6. semester & 8. semester

Erklæring om tavshedspligt

Dokumentation for praktik

 

Hold 2019 teori (& praktik)

Semesterbeskrivelse: 1. semester2. semester3. semester4. semester5. semester6. semester & 7. semester

Litteratur indkøbsliste: 1. semester3. semester4. semester & 5. semester

 

Hold 2020 teori (& praktik)

Semesterbeskrivelse: 1. semester2. semester3. semester4. semester & 5. semester

Litteratur indkøbsliste: 1. semester3. semester4. semester & 5. semester

 

Hold 2021 teori (& praktik)

Semesterbeskrivelse: 1. semester2. semester & 3. semester

Litteratur indkøbsliste: 1. semester2. semester & 3. semester

 

Hold 2022 teori (& praktik)

Semesterbeskrivelse: 1. semester

Litteratur indkøbsliste: 1. semester

 

Hold 2014 klinisk

Litteratur indkøbsliste: 1. semester & 2. semester

Lektionskatalog: 1. og 2. semester3. semester4. semester6. semester & 7. semester

Eksamenskatalog: 1. semester2. semester3. semester4. semester6. semester & 7. semester (til studerende der skriver deres synopsis sammen: obligatorisk opgave og prøve på 7. semester)

 

Hold 2015 klinisk

Litteratur indkøbsliste

Lektionskatalog: 1. og 2. semester3. semester4. semester6. semester & 7. semester

Eksamenskatalog: 3. semester4. semester6. semester & 7. semester

 

Uddannelseskontrakt

Portfolio for sygeplejerskestuderende

Evaluering af den kliniske uddannelse (efter praktik)

De sygeplejeetiske retningslinier

Etiske retningslinier for opgaveskrivning

Redaktionelle retningslinier for opgaveskrivning