Socialrådgiver

Socialrådgiver

Har du en interesse for socialt arbejde - og vil du gerne være med til at gøre en forskel for borgere i det grønlandske samfund, som har brug for professionel social hjælp?

Socialrådgiveruddannelsen er en bred samfundsvidenskabelig uddannelse, hvor du uddannes inden for fire fagområder: socialt arbejde, samfundsfag, psykologi og jura.

Formålet med uddannelsen er at uddanne socialrådgivere, som er i stand til at forebygge og afhjælpe sociale problemer i dagens samfund.

Socialrådgiveruddannelsen er en uddannelse, hvor du kan blive udfordret personligt og kommer i kontakt med andre mennesker.

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen til højre)

Det tager 3½ år at blive bachelor i socialt arbejde. 

Studiet er bygget op af moduler, og studieformen er en kombination af holdundervisning, gruppeøvelser, selvstudium, projektarbejde og en uddannelsespraktik.

Undervisningen foregår hovedsageligt på dansk - men også på grønlandsk hvis læreren er tosproget. 

Der benyttes grønlandsk, dansk og engelsk litteratur.

Praktikken ligger på 4. semester og varer 16 uger, hvor du kan søge om praktikophold ved sociale institutioner i Grønland, eller et af de andre lande i Norden. 

Der er endnu ikke mulighed for at videreuddanne sig i Grønland - men vi arbejder på at udvikle videreuddannelsesmuligheder. Ilisimatusarfik samarbejder derfor med Aalborg Universitet vedrørende en kandidatuddannelse i Socialt Arbejde.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for forårssemesteret 2018. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

2. semester
Social ulighed og udsathed i forhold til arbejdsmarkedet ( 15 ECTS )

At introducere til begreberne social ulighed og udsathed på individ- og gruppeniveau med henblik på at identificere, analysere, vurdere målgruppers problemstillinger, som grundlag for iværksættelse af socialfaglige indsatser.

Forvaltningslære ( 10 ECTS )

Fagets formål er at introducere forvaltningslærens begrebsapparat og tolkninger af forvaltningssystemet, herunder samspillet mellem politikere og embedsmænd.

Moderne grønlandske samfundsforhold ( 10 ECTS )

Beskrivelsen og analysen af det moderne grønlandske samfund i modulet vil tage udgangspunkt i en model for samfundsopbygning, der opererer med elementerne Offentlig sektor, Markedet og Det Civile Samfund og relationerne mellem disse elementer.

  • Offentlig sektor omfatter Selvstyret og kommunerne, dvs. opbygning, opgaver og relationer til omverdenen, herunder relationen til rigsfællesskabet. Selvstyrets politikker på forskellige sektorområder vil blive behandlet. Ligesom også pressens rolle som den fjerde statsmagt vil blive analyseret
  • Markedet omfatter den grønlandske erhvervsstruktur og udviklingen inden for de forskellige erhverv, hvor de selvstyreejede virksomheder udgør et særligt område
  • Det civile samfund omfattes først og fremmest af familierne og deres levevilkår, lokale fællesskaber og andre sociale netværk, frivillige organisationer og den politiske offentlighed

Kurset kører over to semestre

4. semester
Praktikophold ( 30 ECTS )

Den studerende skal kunne omsætte teoretisk viden til praksis gennem praktikken. Praktikken afvikles i en institution indenfor det sociale område, hvor der udføres relevante opgaver og hvor den studerende kan modtage professionsrettet vejledning.

6. semester
Udvikling af socialt arbejde i et arktisk perspektiv ( 20 ECTS )

Formålet med modulet er, at de studerende opnår viden om socialt arbejde i et internationalt og arktisk perspektiv. Der er fokus på Arktis for at de studerende kan lære af andre arktiske nationer, der har sammenlignelige geografiske såvel som sociale udfordringer.

Modulet er en central del af et semester med et internationalt fokus på socialt arbejde. Heri indgår et obligatorisk studieophold ved et internationalt universitet. Universitetet skal have en tilsvarende socialrådgiveruddannelse.

Valgfag ( 10 ECTS )

Formålet er, at den studerende ud fra en selvvalgt og afgrænset målgruppe kan fordybe sig i og udbygge sin viden og færdigheder i forhold til eksempelvis arbejdsmarkedsforhold, børn, unge og familier, udsatte grupper herunder handicappede og ældre.

Der er stor mangel på socialrådgivere i Grønland.

Du vil derfor have gode muligheder for at søge arbejde som socialrådgiver inden for:  

  • Det offentlige - herunder selvstyret, kommunerne
  • Kriminalforsorgen 
  • Sygehusvæsenet
  • .. eller i private sociale institutioner og interesseorganisationer

Kursusafdelingen på Afdeling for Sociale Forhold tilbyder efteruddannelsen Decentral Socialrådgiveruddannelse.

For yderligere oplysninger - kontakt venligst:

Sara Abelsen 

Koordinator i kursusafdelingen
Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
Afdeling for Sociale Forhold
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboks 1061 
3900 Nuuk
Lokale: D227
Telefon: +299 38 56 86
E-mail: saab@uni.gl

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Kevin Perry
Afdelingsleder, lektor
Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
Afdeling for Sociale Forhold
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboks 1061 
3900 Nuuk
Lokale: D251
Telefon: +299 38 56 49
E-mail: perry@uni.gl
Ansøgningsfrist 01.03.2019
Start dato September
Sted Ilimmarfik
Søg om optagelse Brochure Studieordning Praktikmappe Studievejledning
Socialvidenskab

Brug litteraturdatabasen til socialvidenskab

Direkte link