Søg på Ilisimatusarfik

Samfundsvidenskab

Har du interesse for grønlandske, arktiske og internationale samfundsforhold, og vil du arbejde med udvikling af offentlige og private organisationer og virksomheder?

Uddannelsen i Samfundsvidenskab er bredt funderet og dækker vigtige samfundsvidenskabelige fagområder som politologi, sociologi og økonomi - så du bliver i stand til at danne dig en samlet opfattelse af de opgaver, som feks. en offentlig forvaltning løser.

Du vil få viden og redskaber til at kunne bidrage til at forme fremtidens organisationer og virksomheder. Hele uddannelsen tager udgangspunkt i grønlandske, arktiske og internationale forhold.

Uddannelsen består af en bachelor-del (3 år) og en kandidat-del (2 år).

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen til højre)

Det tager 3 år at blive bachelor i samfundsvidenskab og yderligere 2 år at blive kandidat.

Blandt de 4 centrale fagområder beskæftiger politologi sig med samfundets organisering, det politiske system og demokrati. 

Sociologi omhandler relationer, konflikter og samarbejde mellem mennesker og grupper af personer. 

Økonomi behandler Grønlands økonomi og økonomiske politik. Mens du i jura studerer lovgivningen og dens anvendelse.

Disse fag kræver både færdigheder og baggrundsviden. 

Derfor indgår redskabsfag som samfundsbeskrivelse, metode og statistik i studiet.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for efterårssemestret 2020. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

1. år
Metodebasis & projektdesign ( 5 ECTS )

Fokus ligger på at introducere til projektarbejdsformen og samfundsvidenskabelig metode.

Politologi I ( 5 ECTS )

Politologi er det videnskabelige studie af politik.

I kurset skelnes der typisk mellem klassisk, komparativ og international politik, hvor hovedfokus i dette kursus er den klassiske variant.

Samfundsvidenskab ( 10 ECTS )

Fokus ligger på en introduktion til samfundsvidenskaben dels som en videnskabelige disciplin og med cases fra Arktis.

Moderne grønlandske samfundsforhold ( 10 ECTS )

Indholdet ligger på beskrivelse og analyse af det moderne grønlandske samfund med udgangspunkt i en model for samfundsopbygning, der operer med elementerne offentlig sektor, markedet og det civile samfund.

2. år
Økonomi II ( 5 ECTS )

Fokus ligger på analyser og forståelse af de offentlige finanser og hvorledes de eksempelvis adskiller sig fra øvrige sammenhænge.

Kvantitativ metode m. statistik ( 10 ECTS )

Der fokuseret i kurset på velkendte samfundsvidenskabelige kvantitative metoder.

Kurset forstås som en del af det fjerde kernefag i form af en systematisk metodisk tilgang.

Til det metodiske arbejde hører en forståelse af kobling mellem teori og empiri og særlig et solidt kendskab til etiske principper.

International politik & arktis ( 5 ECTS )

Fokus ligger på international politik med vægt på arktiske internationale relationer.

Projekt: Grønland i et internationalt perspektiv ( 10 ECTS )

Fokus ligger på Grønland i et internationalt perspektiv.

Grønland kan med fordel sammenlignes med andre lande.

3. år
Videnskabsteori II ( 5 ECTS )

I kurset bevæger man sig fra overordnede begreber og koncepter indtil mere detaljerede forståelser af videnskabsteoretiske traditioner og paradigmer.

Der lægges forsat vægt på den rolle videnskabsteorien spiller i forhold til videnskabelige diskussioner i problemorienterede projekter.

Politologi II ( 5 ECTS )

Fokus ligger på sammenligning mellem forskellige lande, regioner, politiske regimer, politiske partier, valgsystemer etc.

Desuden sammenlignes Grønland og Arktis med andre lande, regioner og politiske systemer.

Arktisk velfærd ( 5 ECTS )

Centrale begreber, modeller og tilgange omkring velfærd vil blive dækket og bearbejdet i undervisningen.

Forvaltning & ledelse ( 5 ECTS )

Fokus ligger på forvaltningsbegreber og modeller samt forvaltningsrettens grundlæggende regler.

Der vil i disse sammenhænge også være fokus på organisationsledelse.

Projekt: Forvaltning & ledelse i nutid & fremtid ( 10 ECTS )

Fokus ligger på en selvvalgt problemstilling omkring forvaltning og ledelse i nutid og fremtid.

Bachelorprojekt ( 20 ECTS )

Erfaringerne viser, at mange kandidater i Samfundsvidenskab får job i den offentlige administration i Grønland.

En del får også job i organisationer og store virksomheder.

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Steven Arnfjord

Afdelingsleder, lektor, ph.d., sociolog
Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
Afdeling for Samfundsvidenskabelige Studier
Ilimmarfik, Manutooq 1
Postboks 1061
3900 Nuuk
Lokale: C215
Telefon: +299 38 56 31
E-mail: star@uni.gl

Se også Steven Arnfjords profilside