Søg på Ilisimatusarfik

Pastoralseminarium

Introduktion til studiet

Pastoralseminariet er folkekirkens praktiske præsteuddannelse. Mens teologiske studier danner den nødvendige teoretiske basis for at udøve en gerning i Folkekirken, gives der ved Pastoralseminariet en undervisning, som direkte sigter mod præstegerningens forskellige opgaver. 

Studiets opbygning

Pastoralseminariet udbydes som en kursusuddannelse under Afdeling for Teologi på Ilisimatusarfik. Kurset har en varighed på 15 uger - heraf 2x2 ugers praktik i et af stiftets præstegæld. Der vil blive undervist i følgende fag: homiletik, retorik, liturgik, hymnologi, kateketik, pastorallære, kirkeret, kirkemusik, messesang og sangundervisning, kirkebogsføring (personregistrering) og navneret, poimenik/sjælesorg og taleundervisning.

Til gennemførelse af Pastoralseminarium kræves et fremmøde på 95 % til timerne i henhold til skema, tillige med en arbejdsindsats under praktikperioderne svarende til 40 timer pr. uge på praktikstedet.

Undervejs er der indlagt to praktikophold af hver to ugers varighed.

Undervisningssproget på Pastoralseminariet er enten grønlandsk eller dansk (underviserens valg).

Adgangskrav

Afsluttet bachelor i teologi fra Ilisimatusarfik eller en kandidat eksamen i teologi er en forudsætning for at kunne blive optaget på pastoralseminariet.

Gode sprogkundskaber i grønlandsk og dansk er en fordel.

Tilmelding

Mere information senere.

Jobmuligheder

Med en kandidat eller bacheloruddannelse i teologi kombineret med et pastoralteologisk kursus, er der mulighed for at blive præst i den grønlandske folkekirke. 

Kollegieforhold

Der søges kollegiebolig på lige vilkår med andre studerende. 

For uddannelsessøgende der allerede har en kollegiebolig, vil det være muligt at bibeholde denne. Det kræver dog, at der indsendes en indstilling til kollegieadministrationen fra den uddannelsessøgendes uddannelsesinstitutionen (Ilisimatusarfik), da der er tale om en dispensation.

Uddannelsesstøtte

Studerende på Pastoralseminariet er berettiget til uddannelsesstøtte. 

Kontakt

E-mail: pastoral@uni.gl