Søg på Ilisimatusarfik

Mødepligt og deltagelse

Mødepligt

Der er mødepligt til undervisningen, og det forventes, at den studerende er studieaktiv.

Der er mødepligt til al undervisning og praktik på uddannelsens fire første semestre. I uddannelsens øvrige semestre er der mødepligt i henhold til krav om studieaktivitet samt til alle praktikker.

De studerendes fravær registreres i de fire første semestre, samt under kursusforløbene og projektugerne. Det forventes, at de studerende møder op til – og deltager aktivt i – alle undervisningsforløb.

Fremmøde registreres hver måned, og akkumuleres fremadrettet. Rektor, studieleder og studievejlederne vurderer ved hver opgørelse, om samtale og advarsel, skal komme på tale.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Delta­gelsespligt

Delta­gelsespligt betyder at den studerende skal deltage aktivt som studerende i alle sine fag på læreruddannelsen i alle 8 af uddannelsens semestre. 

Det betyder, at den studerende:

  • Møder til tiden, er velforberedt, og afleverer opgaver til tiden
  • Er nærværende og yder et konstruktiv bidrag til undervisningen, i form af f.eks. oplæg og fremlæggelser
  • Er ansvarlig i forhold til gruppearbejde/studieteams, og andre arbejdsformer, som øvelser og lignende, der indebærer samarbejde med medstuderende
  • Løbende holder sig orienteret om sin studieaktivitet, så der kan rettes op på eventuelle mangler
  • I tilfælde af fravær fra undervisningen, skal der selv orienteres om, hvad holdet har lavet og udarbejder de manglende opgaver
  • Afleverer semesteropgaver som godkendelse af et semester, og for at blive rykket op til næste semester. Se kravene i studieordningen for fagene

I tilfælde, hvor en studerende forsømmer sin deltagelsespligt indkaldes den studerende til en studievejledende samtale med læreren fra det pågældende område.

Ved udeblivelse fra den studievejledende samtale eller ved manglende aflevering af en pålagt afløsningsopgave indkaldes den studerende til en samtale med rektor angående den studerendes fremtidige studiesituation.

Såfremt rektor anser det for umuligt for den studerende at opsamle det forsømte, kan den studerende bortvises fra studiet.


Studievejledning

Brug for studievejledning? Kontakt os nemt og hurtigt

Læs mere

Book tid til studievejledning