Søg på Ilisimatusarfik

Journalistik

Er du nysgerrig af sind, og kunne du godt tænke dig at leve af at undersøge, afdække og formidle centrale emner i det grønlandske samfund og i udlandet?

Som studerende på bacheloruddannelsen i Journalistik bliver du klædt på til at løse journalistiske opgaver på de trykte medier, tv, radio og web.

Uddannelsen er både praktisk og teoretisk orienteret. Du får kompetencer inden for journalistiske metoder og sprog samt en forståelse for samfundets strukturer og systemer.

Uddannelsen kræver gode samarbejdsevner, disciplin og selvstændighed, da journalistik handler om at være opsøgende og initiativrig. Du kommer til at møde såvel store som små; kendte, glemte og ganske almindelige borgere.

Journalistuddannelsen er en uddannelse i et fag med mange privilegier og et stort ansvar. Det gælder både under uddannelsen, i praktikperioden og senere som færdiguddannet bachelor i Journalistik.

Download også vores brochure for mere information.

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen

Afdeling for Journalistik søger hvert år uddannelsessøgende til uddannelsesstart den 01. september.

Hvis du vil optages, skal du have bestået GU eller lignende. Du skal have afsendt din ansøgning inden d. 01. marts.

Derefter bliver du indkaldt til en optagelsesprøve. Dette sker som regel i april måned.

Prøverne holdes normalt i Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Qaqortoq (eller eventuelt et andet sted ved nærmere aftale).

Opgaverne er delt op i fem kategorier. Ansøgerne testes for deres paratviden samtidig med, at de får journalistiske opgaver - desuden testes de for deres grønlandske, danske og engelske sprogkundskaber. Du får besked om du har bestået eller ej inden d. 31. maj.

Du kan forhøre dig nærmere om optagelsesprøven ved henvendelse til de ansatte på Afdeling for Journalistik - bl.a. for at få indblik i hvordan du kan forberede dig til optagelsesprøven. I de senere år består ca. halvdelen af ansøgerne optagelsesprøven og starter dermed på uddannelsen i Afdeling for Journalistik.

Du vil blive undervist i journalistikkens verden og få indblik i, hvordan forskellige verdener arbejder i teori og praksis. 

Derudover vil du blive undervist i journalistikkens akademiske verden, eksempelvis i mediesociologi, medieret, moderne samfundsforhold og videnskabsteori.

Journalistik handler om at idèudvikle, indsamle viden, vinkle en historie, interviewe og formidle. Så handler det også om at kunne reflektere og analysere samt at have viden, etik og moral.

Derfor skal du lære, hvordan samfundet og verden er skruet sammen, hvordan regler og etiske spørgsmål skal håndteres. Derudover kan du fordybe dig i fagets fagre verden og udvikle dine personlige kompetencer. 

Det tager 3 1/2 år at blive bachelor i journalistik, hvoraf det ene år er i lønnet praktik. Desuden skal du bruge et semester i udlandet, og derefter har du mulighed for at læse videre til kandidat - cand.public.

Ved at tage kandidatgraden i journalistik, kan du styrke din almene journalistuddannelse og opnå en dybere faglig specialisering. Det tager 2 år at blive kandidat.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud. Download studieordningen for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

1. semester
Journalistisk metode 1 ( 17,5 ECTS )

Formålet med faget er at gøre den studerende bekendt med den journalistiske arbejdsproces samt forståelse for fagets muligheder, begrænsninger og etiske elementer.

Journalistisk værksted 1 ( 7,5 ECTS )

Faget Journalistisk Værksted er fordelt over fire semestre, og skal give den studerende træning i praktisk sprogbehandling og viden om sproget i medierne, ligesom faget også skal give den studerende forståelse for hvad virkningsfuldt sprog er, og hvordan det praktiseres i medierne.

Moderne grønlandske samfundsforhold ( 10 ECTS )

Beskrivelsen og analysen af det moderne grønlandske samfund i modulet vil tage udgangspunkt i en model for samfundsopbygning, der opererer med elementerne Offentlig sektor, Markedet og Det Civile Samfund og relationerne mellem disse elementer.

  • Offentlig sektor omfatter Selvstyret og kommunerne, dvs. opbygning, opgaver og relationer til omverdenen, herunder relationen til rigsfællesskabet. Selvstyrets politikker på forskellige sektorområder vil blive behandlet. Ligesom også pressens rolle som den fjerde statsmagt vil blive analyseret
  • Markedet omfatter den grønlandske erhvervsstruktur og udviklingen inden for de forskellige erhverv, hvor de selvstyreejede virksomheder udgør et særligt område
  • Det civile samfund omfattes først og fremmest af familierne og deres levevilkår, lokale fællesskaber og andre sociale netværk, frivillige organisationer og den politiske offentlighed

Kurset kører over to semestre

2. semester
Journalistisk metode 2 ( 10 ECTS )

Formålet med faget er at give den studerende yderligere indsigt i den journalistiske arbejdsproces.

Journalistisk værksted 2 ( 10 ECTS )

Journalistisk Værksted 2 er en videreudbygning af Journalistisk Værksted 1. Faget skal give den studerende træning i praktisk sprogbehandling og viden om sproget i medierne, ligesom det også skal give den studerende forståelse for hvad virkningsfuldt sprog er, og hvordan det praktiseres i medierne.

Mediesociologi ( 5 ECTS )

Formålet med faget er at lære den studerende om forholdet mellem medier og samfund. Faget skal primært give den studerende et indblik i journalistiske normer og værdier på nyhedsredaktionerne.

Moderne grønlandske samfundsforhold ( 10 ECTS )

Beskrivelsen og analysen af det moderne grønlandske samfund i modulet vil tage udgangspunkt i en model for samfundsopbygning, der opererer med elementerne Offentlig sektor, Markedet og Det Civile Samfund og relationerne mellem disse elementer.

  • Offentlig sektor omfatter Selvstyret og kommunerne, dvs. opbygning, opgaver og relationer til omverdenen, herunder relationen til rigsfællesskabet. Selvstyrets politikker på forskellige sektorområder vil blive behandlet. Ligesom også pressens rolle som den fjerde statsmagt vil blive analyseret
  • Markedet omfatter den grønlandske erhvervsstruktur og udviklingen inden for de forskellige erhverv, hvor de selvstyreejede virksomheder udgør et særligt område
  • Det civile samfund omfattes først og fremmest af familierne og deres levevilkår, lokale fællesskaber og andre sociale netværk, frivillige organisationer og den politiske offentlighed

Kurset kører over to semestre

3. semester
Journalistisk metode 3 ( 10 ECTS )

Formålet med faget er at lære den studerende om udredende journalistik, dens afsæt, dens kilder, arbejdsmetoder og formidlingen af disse.

Journalistisk værksted 3 ( 5 ECTS )

Formålet med faget er at styrke den studerendes sprog på engelsk.

Mediehistorie & fagets etik & værdier ( 5 ECTS )

Formålet med undervisningen er at motivere den studerende i at reflektere over journalistikkens praktiske forhold, udøvelse og udvikling før og nu.

Medieret ( 5 ECTS )

Undervisningen skal give den studerende indsigt i den grundlæggende forståelse for retskildernes og retssystemets betydning for det journalistiske arbejde.

Videnskabsteori for praktikere ( 5 ECTS )

Formålet med modulet er at give den studerende en grundlæggende indføring i videnskabsteori, herunder en række af de væsentligste problemstillinger og overvejelser, som relaterer sig til produktion og anvendelse af videnskabelig viden. Formålet er endvidere, at videnskabsteorien kobles til de studerendes fagteori og de fagligt relevante metoder.

4. semester
International politik ( 7,5 ECTS )

At give den studerende indsigt i teorier om international politik.

Journalistisk metode 4 ( 10 ECTS )

Faget er et emnefag der skal styrke indsigt og læring i andre genrer i journalistik.

Journalistisk værksted 4 ( 6 ECTS )

Faget Journalistisk Værksted er fordelt over 4 semestre og skal give den studerende træning i praktisk sprogbehandling og viden om sproget i medierne, ligesom det også skal give den studerende forståelse for, hvad virkningsfuldt sprog er og hvordan det praktiseres i medierne.

Praktikworkshop ( 1,5 ECTS )

At give den studerende indblik i praktikperiodens krav og indhold.

Retorik & formidling ( 5 ECTS )

Formålet er at de studerende får undervisning i at bruge retorikkens redskaber til at formidle overbevisende budskaber, der bygger på argumenter, der holder.

5. semester
Praktikophold ( 30 ECTS )

6. semester
Praktikophold ( 30 ECTS )

7. semester
Samfundsfagligt emne ( 10 ECTS )

Formålet med faget er at give den studerende mulighed for at arbejde med et emnefag, som eventuelt kan lægges op til bacheloropgaven. Det kan være et emne inden for dokumentargenren, featuren eller undersøgende journalistik, som uddyber en bestemt problemstilling, hvor der arbejdes uddybende med fortælleteknikken.

Bachelorprojekt ( 20 ECTS )

Bacheloropgaven, der udarbejdes som et journalistisk produkt, skal dokumentere den studerendes kvalifikationer inden for journalistikkens forskellige genrer og discipliner, inkl. formidlingsform samt dokumentation for at den studerende har gennemgået og forstået den journalistiske metode og andre relevante fag og discipliner i sin uddannelse.

Et år af bacheloruddannelsen i journalistik bruges i praktik på mediearbejdspladser og kommunikations/informationsafdelinger.

Som praktikant er du med til at producere historier - hvad enten det er på skrift, i radio, på web eller tv.

Samtidig er det vigtigt at få en bred journalistisk uddannelse. Derfor skal du være i praktik på mindst to forskellige praktiksteder i løbet af praktikåret.

Afdeling for Journalistik har praktikaftaler med alle større mediearbejdspladser i Grønland, så der er mulighed for at prøve kræfterne af på præcis den del af journalistikken, du brænder mest for. KNR er den største aftager af vore praktikanter, hvor især Qanorooq og Radioavisen har tradition for at have journalistpraktikanter hvert år.

Derudover er Sermitsiaq og AG samt Nuuk TV gode praktikpladser, men det er også muligt at være i praktik andre steder end i Nuuk.

Regionalradioerne i Qaqortoq og Ilulissat tager gerne imod praktikanter, ligesom det er muligt at være i praktik eksempelvis i Danmark, hvis en praktikplads tager imod efter gældende regler.

Efterhånden har virksomheder og kommuner også kommunikationsafdelinger, som også tager imod praktikanter - hvis faciliteter og budget samt en uddannet praktikvejleder giver mulighed for det. TELE Greenland A/S, Mittarfeqarfiit A/S og Royal Greenland A/S er nogle af dem.

Afdeling for Journalistik og branchen anser praktikken som en meget vigtig del af uddannelsen. Det er her, at du som journalist møder den journalistiske virkelighed og prøver, hvordan det er at have deadlines, der skal overholdes, og lave produktioner som bliver set eller hørt af mange. Derfor gør Afdeling for Journalistik meget for at sikre de studerende et både udfordrende og lærerigt praktikophold.

Alle praktiksteder har uddannede praktikvejledere. Hver praktikant får lagt en personlig uddannelsesplan for praktikken, og under praktikken er praktikanterne i løbende kontakt med Ilisimatusarfik.

Der findes overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Naalakkersuisut for aflønning af journalistpraktikanter.

Som uddannet journalist kan du arbejde med nyheder og produktioner til forskellige medier - feks. tv, radio, web, aviser og kommunikationsafdelinger mfl.

Du kan specialisere dig inden for et bestemt område såsom politik (erhvervsjournalistik, politisk journalistik, udenrigsjournalistik eller anden form for specialisering), kultur, kriminalitet osv.

Du har også mulighed for at arbejde som freelance, eller være fast ved et nyhedsbureau.

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Naja Paulsen
Afdelingsleder
Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
Afdeling for Journalistik
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboks 1061 
3900 Nuuk
Telefon: +299 38 56 48
Lokale: C129
E-mail: naja@uni.gl
Ansøgningsfrist 01.03.2024
Start dato September
Sted Ilimmarfik
Søg om optagelse Brochure Studieordning Studievejledning
Journalistik (2008)