Søg på Ilisimatusarfik

Erhvervsøkonomi

Interesserer du dig for økonomi og finansiering, og kunne du godt tænke dig at arbejde med økonomisk analyse af virksomheders drift?

Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi er overordnet set rettet mod at give dig kompetencer, som gør dig i stand til at arbejde i en offentlig eller privat virksomhed som erhvervsøkonomisk specialist.

Du kan også arbejde som generalist med et helhedssyn på virksomhedens drift og udviklingspotentiale.

Uddannelsen udvikles og gennemføres i tæt samarbejde med det grønlandske erhvervsliv.

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen til højre)

1.-4. semester indeholder en introduktion til og gennemgang af de erhvervsøkonomiske kernefag samt videnskabelige metoder. 

Modulerne er som hovedregel gensidigt uafhængige, dog forudsætter modulet ”Videregående økonomistyring”, at den studerende har gennemført modulet ”Økonomistyring” eller tilsvarende. Derudover er det hensigtsmæssigt, at modulerne i vidt omfang gennemføres i kronologisk rækkefølge i henhold til det beskrevne forløb.

På 5. semester gennemfører de studerende et projekt i samarbejde med en offentlig eller privat grønlandsk virksomhed. På semestret sætter de studerende deres viden fra 1. - 4. semester i spil i forhold til virkelige problemstillinger i disse virksomheder. Modulerne på 1. - 4. semester skal således være bestået, når de studerende starter på 5. semester. 

Derudover er der på uddannelsens 1. - 2. samt 6. semester en række valgfag, som giver de studerende mulighed for at specialisere sig i forskellige retninger.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt inden for en valgfri erhvervsøkonomisk problemstilling.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for forårssemestret 2019. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

2. semester
Eksternt regnskab ( 5 ECTS )

Formålet med modulet er at sætte den studerende i stand til at skelne mellem centrale regnskabsmæssige principper og redskaber til forståelse og udarbejdelse af eksterne regnskaber.

Erhvervsret ( 10 ECTS )

Formålet med modul er, at den studerende opnår grundlæggende erhvervsjuridisk viden og forståelse. Den studerende skal kunne identificere og forebygge juridiske problemstillinger i såvel et nationalt som internationalt virksomhedsmiljø.

Forvaltningslære ( 5 ECTS )

Fagets formål er at introducere forvaltningslærens begrebsapparat og tolkninger af forvaltningssystemet, herunder samspillet mellem politikere og embedsmænd.

Makroøkonomi ( 10 ECTS )

Formålet med modulet er at indføre i teorier vedrørende bestemmelse og udvikling af centrale makroøkonomiske størrelser. Den studerende skal være i stand til at navigere i samfundsøkonomien og bidrage til, at der kan træffes kvalificerede beslutninger om en virksomheds udvikling og drift.

This course is taught in English

4. semester
Entrepreneurship ( 2,5 ECTS )

Formålet med modulet er, at gøre den studerende i stand til at kunne realisere en forretningsidé gennem en forretningsplan samt at redegøre for sin plan overfor andre både skriftligt og mundtligt.

Finansiering ( 5 ECTS )

Formålet med modulet er at gøre den studerende i stand til at forstå og analysere finansieringsmæssige og investeringsmæssige forhold i en virksomhed og anbefale fremtidige handlinger på denne baggrund.

Metode ( 10 ECTS )

Formålet med modulet er at indføre den studerende i videnskabelig metode. I modulet introduceres de mest udbredte metoder inden for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi i relation til forskningsdesign og projektarbejde.

Statistik ( 15 ECTS )

Formålet med modulet er at opøve de studerendes kompetencer til statistiske analyser af kvantitative data.

Kurset kører over to semestre

This course is taught in English

Videregå. øko.styring ( 5 ECTS )

Formålet med modulet er den studerende opnår viden om og kompetencer til at anvende teorierne inden for økonomistyring, og skal kunne relatere økonomistyringsteorierne til andre fagområder i virksomheden. Teorierne skal desuden kunne anvendes til økonomistyringsopgaver i forskellige typer af virksomheder, herunder også offentlige virksomheder.

6. semester
Metode etc. (bachelorstuderende) ( 10 ECTS )

Virksomhedsanalyse ( 5 ECTS )

Offentlig ledelse, motivation & performance ( 5 ECTS )

Sustainable entrepreneurship I ( 5 ECTS )

Social entrepreneurship ( 5 ECTS )

Med en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område.

Du kan bla. komme ind på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse cand.merc. og på revisorkandidatuddannelsen cand.merc.aud.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for administration - især i det private erhvervsliv.

Du kan feks. få job inden for regnskab og økonomistyring, finansiering og marketing.

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Anne Lise Kappel
Afdelingsleder, studieadjunkt
Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
Afdeling for Økonomiske & Erhvervsmæssige Studier
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboks 1061 
3900 Nuuk
Telefon: +299 38 56 42
Lokale: C217
E-mail: alka@uni.gl
Ansøgningsfrist 01.03.2020
Start dato September
Sted Ilimmarfik
Søg om optagelse Brochure Studieordning Katalog & skema: intranet Studievejledning