Søg på Ilisimatusarfik

Erhvervsøkonomi

Interesserer du dig for økonomi og finansiering, og kunne du godt tænke dig at arbejde med økonomisk analyse af virksomheders drift?

Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi er overordnet set rettet mod at give dig kompetencer, som gør dig i stand til at arbejde i en offentlig eller privat virksomhed som erhvervsøkonomisk specialist.

Du kan også arbejde som generalist med et helhedssyn på virksomhedens drift og udviklingspotentiale.

Uddannelsen udvikles og gennemføres i tæt samarbejde med det grønlandske erhvervsliv.

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen til højre)

1.-4. semester indeholder en introduktion til og gennemgang af de erhvervsøkonomiske kernefag samt videnskabelige metoder. 

Modulerne er som hovedregel gensidigt uafhængige, dog forudsætter modulet ”Videregående økonomistyring”, at den studerende har gennemført modulet ”Økonomistyring” eller tilsvarende. Derudover er det hensigtsmæssigt, at modulerne i vidt omfang gennemføres i kronologisk rækkefølge i henhold til det beskrevne forløb.

På 5. semester gennemfører de studerende et projekt i samarbejde med en offentlig eller privat grønlandsk virksomhed. På semestret sætter de studerende deres viden fra 1. - 4. semester i spil i forhold til virkelige problemstillinger i disse virksomheder. Modulerne på 1. - 4. semester skal således være bestået, når de studerende starter på 5. semester. 

Derudover er der på uddannelsens 1. - 2. samt 6. semester en række valgfag, som giver de studerende mulighed for at specialisere sig i forskellige retninger.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt inden for en valgfri erhvervsøkonomisk problemstilling.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for forårssemestret 2021. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

2. semester
Eksternt regnskab ( 5 ECTS )

Formålet med kurset er at sætte den studerende i stand til at skelne mellem centrale regnskabsmæssige principper og redskaber til forståelse og udarbejdelse af eksterne regnskaber.

Erhvervsret ( 10 ECTS )

Formålet med kurset er, at den studerende opnår grundlæggende erhvervsjuridisk viden og forståelse.

Den studerende skal kunne identificere og forebygge juridiske problemstillinger i såvel et nationalt som internationalt virksomhedsmiljø.

Forvaltningslære ( 5 ECTS )

Kursets formål er at introducere forvaltningslærens begrebsapparat og tolkninger af forvaltningssystemet, herunder samspillet mellem politikere og embedsmænd.

Macroeconomics (in English) ( 10 ECTS )

This course is taught in English.

The purpose of the course is to introduce theories regarding key macroeconomic variables.

The student must be able to navigate wihtin the field - and contribute to making qualified decisions about a company's development and operation.

4. semester
Entrepreneurship ( 2,5 ECTS )

Formålet med kurset er, at gøre den studerende i stand til at kunne realisere en forretningsidé gennem en forretningsplan samt at redegøre for sin plan overfor andre både skriftligt og mundtligt.

Finansiering ( 5 ECTS )

Formålet med kurset er at gøre den studerende i stand til at forstå og analysere finansieringsmæssige og investeringsmæssige forhold i en virksomhed og anbefale fremtidige handlinger på denne baggrund.

Metode ( 10 ECTS )

Formålet med kurset er at indføre den studerende i videnskabelig metode.

I modulet introduceres de mest udbredte metoder inden for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi i relation til forskningsdesign og projektarbejde.

Statistics (in English) ( 15 ECTS )

This course is taught in English.

The purpose of the course is to train the students' competences for statistical analyses of quantitative data.

This course continues from Fall semester 2020

Videregå. øko.styring ( 5 ECTS )

Formålet med kurset er den studerende opnår viden om og kompetencer til at anvende teorierne inden for økonomistyring, og skal kunne relatere økonomistyringsteorierne til andre fagområder i virksomheden.

Teorierne skal desuden kunne anvendes til økonomistyringsopgaver i forskellige typer af virksomheder, herunder også offentlige virksomheder.

6. semester
Elective course: Economic Development in the Arctic (in English) ( 5 ECTS )

This course is taught in English.

The goal of this course is to introduce the student to the main issues of economic development in the arctic region with particular emphasis on Greenland.

Through a brief review of theory, evidence, and country-case studies, the course aims to answer key questions such as:

  • What are the main drivers of socio-economic development in the Arctic?
  • What are the historical and current issues affecting economic growth in Greenland?
  • What is the impact of climate change in the arctic economies?
  • Is economic growth good for the environment in the Arctic?
  • Are urbanization and migration important for growth in the arctic?
  • How different is 'human development' across the arctic region and what has been the role of policy?

Bachelorprojekt ( 20 ECTS )

Formålet med bachelorprojektet er at opbygge den studerende kompetence til at planlægge og gennemføre et selvstændigt og selvvalgt videnskabelig projekt fortrinsvis i samarbejde med en grønlandsk eller international virksomhed.

Deltagelse forudsætter at kurset Virksomhedsprojekt er gennemført, da undervisningen bygger videre på indholdet heri.

Med en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område.

Du kan bla. komme ind på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse cand.merc. og på revisorkandidatuddannelsen cand.merc.aud.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for administration - især i det private erhvervsliv.

Du kan feks. få job inden for regnskab og økonomistyring, finansiering og marketing.

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Steven Arnfjord

Afdelingsleder, lektor, ph.d., sociolog
Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
Afdeling for Samfundsvidenskabelige Studier
Ilimmarfik, Manutooq 1
Postboks 1061
3900 Nuuk
Lokale: C215
Telefon: +299 38 56 31
E-mail: star@uni.gl

Se også Steven Arnfjords profilside

Ansøgningsfrist 01.03.2022
Start dato September
Sted Ilimmarfik
Søg om optagelse Brochure Studieordning Studievejledning