Søg på Ilisimatusarfik
Uddannelser
Hvad & hvordan?

Adgangskrav

Du finder nærmere information om uddannelserne og adgangskrav på uddannelsernes egne sider.

Ansøgning

Ansøgning sker online via www.sullissivik.gl.

 

 

Inden d. 15. maj får alle svar på deres ansøgning. Ansøgere, der i øjeblikket er i gang med 3. år på GUX, skal fremsende eksamensbevis lige så snart det er udleveret .. og senest d. 30. juni.

Vi anbefaler, at du læser studieordninger, bekendtgørelser og vejledninger godt igennem - så du får sat dig godt ind i tingene.

Ønsker du at søge om dispensation for optagelseskravene, så skal du også indsende en dispensationsansøgning (download skabelon).

Ønsker du at søge om optagelse på sygeplejerskeuddannelsen, så skal du også indsende en motiveret ansøgning (download skabelon).

Uddannelsesstøtte

Når du er blevet optaget på din uddannelse, så kan du få tildelt uddannelsesstøtte. Når du har fået tildelt uddannelsestøtte, så kan du via www.sullissivik.gl se dine klip, dine lønsedler og årsopgørelse. Det er også her, du kan søge om studielån.

Kollegie

Kollegium søges særskilt på www.kaf.gl - og for ansøgere fra Nuuk søges kollegium hos Majoriaq i Nuuk.

Spørgsmål

Kontakt Studieservice på 38 56 00 eller studieadm@uni.gl.