Søg på Ilisimatusarfik

Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab

Bachelorprojekter

  • Ivalu Steenholdt (2019): Hvordan kan selvmordsrisikovurdering hjælpe sygeplejersken til at opnå dybere forståelse af den unge selvmordstruet patients tanker, følelser og adfærd?
  • Paarnaq J. Heilmann (2019): Hvordan kan sygeplejersken støtte hjertepatienten med nydiagnosticeret kronisk iskæmisk hjertesygdom i, at håndtere krisereaktioner og fremme hans OAS i forbindelse med indlæggelsen?