Søg på Ilisimatusarfik

Retningslinier

Retningslinjer for pulje til støtte af Ilisimatusarfiks studerendes formidlingsprojekter - doneret ved Otto Sandgreens bo.

 1. Puljens navn er: Pulje til støtte af Ilisimatusarfiks studerendes formidlingsprojekter doneret ved Otto Sandgreens bo
 2. Puljens hjemsted er Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, Nuuk
 3. Puljens stiftelsesdato er 5. oktober 2015
 4. Puljens formål er at bidrage til at nyuddannede bachelorer og/eller kandidater får mulighed for at profilere og formidle resultater fra deres projekt i form af enten en artikel, der kan offentliggøres i et relevant tidsskrift, eller i form af en præsentation på en relevant konference 
 5. Puljemidler kan ydes til opfyldelse af ovenstående formål, herunder løn/stipendie til studerende, udgifter til oversættelse, og andre udgifter relateret til formålet. Puljens størrelse udgør ved oprettelsen DKK 1 mio.
 6. Kriterier: Med henblik på udgivelse kan studerende, der får A for bachelor- eller kandidatopgaven og er indstillet af afdelings- eller institutleder, søge om to måneders ansættelse og om støtte til at udgive deres artikel. Puljen kan søges til såvel sprogvask som til oversættelse til andre sprog. I tillæg til en artikel er et minimumkrav en populærvidenskabelig publicering på grønlandsk. En bevilling skal anvendes senest et år efter tilsagn
 7. Ilisimatusarfik tildeler den studerende en arbejdsplads og afdelingsleder eller institutleder er forpligtet til at sikre vejledning af den studerende
 8. Der indgås en kontrakt mellem den studerende og institutleder. Standardkontrakt udfyldes og underskrives. Personaleafdeling sagsbehandler lønanvisning
 9. Den studerende tilrettelægger selv sin arbejdsproces, og har selv ansvar for at kontakte relevante tidsskrifter med henblik på publicering. Indgår den studerende samarbejde med andre institutioner, skal Ilisimatusarfiks navn tydeligt fremgå af publikationen
 10. Puljens kapital forvaltes af Ilisimatusarfiks regnskabsafdeling
 11. Regnskabsaflæggelse: Puljens regnskabsår følger kalenderåret, og regnskabet føres af Ilisimatusarfiks regnskabsafdeling (Årsregnskabet foretages af Grønlands Selvstyres revision)
 12. Ilisimatusarfiks ledelse uddeler i henhold til støttekriterierne. Ansøgninger behandles ved ledergruppemøder
 13. Puljens anvendelse og formål tages op til revision hvert år. Næste gang 1. december 2016

 

Ansøgninger modtages 1 gang årligt - senest den 15. september hvert år.

Ansøgninger fremsendes ved at benytte online ansøgningsskema.

Godkendt af Akademisk Råd den 5. oktober 2015


Studievejledning

Brug for studievejledning? Kontakt os nemt og hurtigt

Læs mere

Book tid til studievejledning

Afgangsprojekter

Find inspiration til dine studier på Ilisimatusarfik

Læs mere