Søg på Ilisimatusarfik

Otto Sandgreen

Ilisimatusarfiks studerende kan søge økonomisk støtte til at formidle deres resultater fra deres bachelorprojekt eller kandidatspeciale.

Ilisimatusarfik har oprettet en pulje, som Ilisimatusarfiks studerende kan søge hvis karakteren A i afgangsprojekt er opnået.

Pulje til støtte af Ilisimatusarfiks studerendes formidlingsprojekter er doneret ved Otto Sandgreens bo. 

Puljens formål er at bidrage til, at nyuddannede bachelorer og/eller kandidater får mulighed for at profilere og formidle resultater fra deres projekt i form af enten en artikel, der kan offentliggøres i et relevant tidsskrift, eller i form af en præsentation på en relevant konference. 

Puljemidler kan ydes til opfyldelse af ovenstående formål, herunder: 

 1. Løn / stipendier i op til 2 måneder
 2. Udgifter til oversættelse til andre sprog (herunder sprogvask). I tillæg til en artikel er et minimumskrav en populærvidenskabelig publicering på grønlandsk
 3. Andre udgifter relateret til formålet

Ansøgningskriterier

Nyuddannede bachelorer og/eller kandidater, der har fået A for bachelor- eller kandidatopgaven, samt er indstillet af afdelings- eller institutleder, kan søge.

Ansøgningsfrist og selve ansøgningen

Ansøgningsfristen er d. 15. september hvert år.

Ansøgning fremsendes ved at benytte online ansøgningsskema.

Før online ansøgningsskema benyttes, sørg for at have:

 • Scannet dit eksamensbevis (skal vedhæftes online ansøgning)
 • Lavet detaljeret budget for, hvor mange midler du søger til hvert enkelt ansøgningspunkt (skal vedhæftes online ansøgning)
 • Indhentet indstilling fra afdelings- / institutleder (skal vedhæftes online ansøgning)

Ved imødekommelse af ansøgning

 • Ilisimatusarfik tildeler den studerende en arbejdsplads i op til to måneder
 • Afdelingsleder eller institutleder sikrer vejledning af den studerende
 • Der indgås kontrakt mellem den studerende og afdelings- eller institutleder
 • Den studerende tilrettelægger selv sin arbejdsproces- og tid
 • Den studerende har ansvaret for at kontakte relevante tidsskrifter med henblik på publicering
 • Indgår den studerende samarbejde med andre institutioner, skal Ilisimatusarfiks navn tydeligt fremgå af publikationen
 • Bevillingen skal anvendes senest et år efter tilsagn

Studievejledning

Brug for studievejledning? Kontakt os nemt og hurtigt

Læs mere

Book tid til studievejledning

Afgangsprojekter

Find inspiration til dine studier på Ilisimatusarfik

Læs mere