Søg på Ilisimatusarfik

Dudo & Povl Brandt

Fonden er stiftet af direktør Povl Brandt og Augusta (kaldet Dudo) Brandt.

Fondens formål er almennyttigt og velgørende.

Fondens midler anvendes til nedenstående formål:

  • Uddannelsesstøtte til grønlandske eller skandinaviske studerende, der allerede er i gang med eller skal påbegynde en videregående uddannelse (hvorved forstås enhver uddannelse ud over gymnasium, højere handelseksamen og lignende), uanset om uddannelsen finder sted i eller uden for Grønland, herunder tillige økonomisk støtte til praktik- eller arbejdsop­hold som led i en sådan videregående uddannelse
  • Støtte til grønlandske eller skandinaviske akademikeres forskning eller ph.d-studier ved Ilisimatusarfik

Den ovennævnte uddannelsesstøtte og støtte til ikke-grønlandske, men skandinaviske ansø­gere, kan dog alene ydes, såfremt ansøgeren har haft den væsentligste del af sin opvækst på Grønland og ansøgeren endvidere er eller vil være bosiddende på Grønland på tidspunk­tet for påbegyndelsen af den uddannelse eller forskning eller det studie, hvortil der søges om støtte.

 

Bestyrelsen afholder normalt møde to gange om året (februar / marts og september / oktober).

Ansøgningen skal indsendes senest 1 måned før og alene omhandle støtte til fremadrettede aktivi­teter. Det vil sige: der ydes ikke støtte til allerede gennemførte projekter, aktiviteter, studieture m.m.

Henvendelse: Laila Langkjær Henriksen, llk@gorrissenfederspiel.com.

Ansøgning fremsendes ved at benytte online ansøgningsskema.


Studievejledning

Brug for studievejledning? Kontakt os nemt og hurtigt

Læs mere

Book tid til studievejledning

Afgangsprojekter

Find inspiration til dine studier på Ilisimatusarfik

Læs mere