Søg på Ilisimatusarfik

Samarbejd med studerende - aktuelle projekter

Indsendte projektbeskrivelser

Grønlandske partiers valgkampagnemateriale
  • Stockholm Universitet
  • Stockholm
  • 07-12-2019

I forbindelse med et forskningsprojekt vil jeg gerne indlede et samarbejde med en eller flere studerende fra Ilisimatusarfik, der kan hjælpe mig med at indsamle, fotografere og evt. også analysere grønlandske partiers kampagnemateriale. Det drejer sig om kampagnemateriale, som er blevet uddelt i perioden 1979 til idag i forbindelse med valg til det danske Folketing. Materialet er—hvis det stadig findes—tilgængeligt på partikontorernes arkiv i Nuuk.

Materialet skal indgå i mit forskningsprojekt, der undersøger den måde, hvorpå Grønlandske interesser er blevet fremført i Folketinget i perioden 1979 til idag. Forhåbentlig kan det give et indblik i, hvordan partierne gennem tiden har set på grønlandske folketingspolitikeres rolle i Folketinget. Derudover vil materialet kunne give et indblik i en lang række øvrige politiske, historiske, sproglige eller kulturelle forhold – det vil vise sig, når det er samlet.

Projektet, som jeg har brug for hjælp til at gennemføre, indeholder følgende, overordnede faser:

1) Planlægning af indsamling og digital arkivering af fotograferet data.
2) Indsamling, fotografering og digital arkivering af fotograferet data.
3) Analyse af data.

Der er mulighed for, at jeg (efter nærmere aftale med deres underviser eller hovedvejleder) indgår som bi-vejleder på et projekt eller en opgave, som de studerende, der deltager i projektet, selv skriver med udgangspunkt i materialet. Såfremt de studerende er på kandidatuddannelsen kan der også være mulighed for, at de inddrages i forskningsprojektets analysearbejde.

Projektet forventes påbegyndt ved forårssemesterets begyndelse, og projektets fase 1 og 2 skal gennemføres inden udgangen af marts.

Umiddelbart passer projektet særligt for studerende på Samfundsvidenskab, Kultur- & Samfundshistorie samt West Nordic Studies, men det kan også have relevans for studerende på andre studieretninger. Det er en forudsætning for medvirken i projektet, at den studerende læser grønlandsk og dansk.

Hvis du er interesseret i at deltage, så skriv ca. 1 side, hvor du forklarer:
1) Hvorfor du gerne vil være med i projektet.
2) Hvordan projektet passer ind i din uddannelse.
3) Hvad du tror vil være den største udfordring ved fase 2 i projektet.

Ansøgningen om at være med skal e-mailes til mig senest d. 7. december. Jeg forventer at holde samtaler over Skype i løbet af den anden uge i december.

Du kan læse mere om mig og mit forskningsprojekt, der er finansieret af Carlsberg Fonden, via de to links nedenfor:

www.statsvet.su.se/staehrharder

https://www.carlsbergfondet.dk/da/Forskningsaktiviteter/Bevillingsstatistik/Bevillingsoversigt/CF18_0578_Mette-Marie-Staehr-Harder

Tidsramme
  • Start dato: 06-01-2020
  • Slut dato: 30-04-2020
Uddannelse
  • Kultur- & Samfundshistorie
  • Samfundsvidenskab
  • Sprog
  • Litteratur & Medier
  • West Nordic Studies
Stockholm Universitet
Universitetsvägen 10 F, plan 7
Stockholm, Sweden
Telefon: 0046704565092
Kontakt person:
Mette Marie Stæhr Harder


Kontakt

Du kan kontakte os på mange forskellige måder

Læs mere

Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere