Søg på Ilisimatusarfik

Gæsteunderviser

Her på siden kan du finde oplysninger til dig som gæsteunderviser på Ilisimatusarfik.

Ilisimatusarfik ingår en kontrakt med alle gæsteundervisere - og kontrakten indholder oplysninger vedrørende:

  • undervisning
  • rejsebestilling
  • it-tilmelding
  • lønudbetaling

Gæsteundervisere som ikke bor i Nuuk får rejse til Nuuk og retur, hvis der er tale om undervisning med fysisk fremmøde - dette er der sørget for i selve kontrakten.

Gæsteundervisere som ikke bor i Nuuk kan få hjælp til indkvartering.

Ilisimatusarfik lejer 3 boliger i Eqalugalinnguit - og du kan læse praktisk information om boligerne her.

Læs også gerne mere om vores procedure for indkvartering.

Du kan også se Eqalugalinnguit på Google Maps her.

 

Kørsel til Eqalugalinnguit

Såfremt du ikke bliver hentet i lufthavnen, kan du køre taxa. Du skal blot huske at få kvittering, notere dit navn, ”fra” og ”til” kørsel på bagsiden af kvitteringen. Kvittering vedlægges til tjenesterejseafregning.

Du kan se busforbindelser i Nuuk her.

Du kan også se busserne i realtime her.

Nærmeste busstop fra din adresse er busstop nr. 9: Eqalugalinnguit Tasiat.

Vi anvender studieadministrationsprogrammet Lectio til al administration vedr. den studerende. Du vil få tilsendt en kode, så du kan logge dig ind på programmet og dermed se dit skema, holdlister, lægge dokumenter ind til holdet mm.

Du logger på Lectio her: https://www.lectio.dk/lectio/690/default.aspx.

Vedr. skema

Afdelingslederen for uddannelsen fodrer studieservice med skemaoplysninger. Ved større ændringer bedes du kontakte afdelingslederen, som giver besked til studieservice om skemaomlægning / ændringer. Ved mindre ændringer såsom aflysninger i forbindelse med sygdom eller akut flytning af lektioner, så kan du fint rette henvendelse til studieservice, som vil sørge for ændringer. Husk at alle evt. skemaændringer skal foregå inde på Lectio - og kun dér for ellers mister vi overblikket. Du må gerne selv aflyse lektioner i forbindelse med akut opstået sygdom, som feks. har indflydelse på morgenlektioner. I så fald er det en god ide både at skrive til de studerende og aflyse timerne på Lectio.

Vedr. dokumenter

Du har mulighed for at lægge dokumenter op til de studerende på Lectio. Det gør du ved at klikke på Dokumenter på proceslinjen, fremfinde det pågældende hold du vil lægge dokumenter op til (klik på den gule mappe Hold). Du kan uploade lige så mange filer, du ønsker - og evt. sortere dem i mapper, hvis du ønsker det.

Vedr. beskeder til de studerende

Du har mulighed for at sende beskeder til holdet du underviser ved at fremsøge under Modtagere.

Vedr. eksamensplanen

Eksamensplanen bliver også lagt på Lectio, således at du har mulighed for at se dato og studerende, der er tilmeldt den pågældende eksamen.

Vi anvender WISEflow til håndtering af eksamen.

Login på WISEflow foregår med brug af din unimail på: www.wiseflow.net / login / edugain / skriv hele din unimail og kode du normalt bruger.

På WISEflow har du mulighed for at hente de studerendes opgaver, du kan se tider for en evt. mundtlig eksamen (det er systemet, der genererer eksaminationstider - I må ikke lave jeres egen rækkefølgeliste) - og du afgiver til sidst karakteren inde i systemet efter endt eksamen.

Såfremt der er behov for små justeringer i rækkefølgelisten på WISEflow, så er du velkommen til at rette henvendelse til eksamenskontor@uni.gl.

Når eksamensplanen og flows er blevet lavet, indkaldes gæsteundervisere til et introduktionskursus / informationskursus i anvendelse af WISEflow. I samme forbindelse kan der stilles spørgsmål til eksamensforløbet, ansvarsfordeling før, under og efter eksamen mm.

Der er forskellige flowtyper, som vi bruger. Flowcombine anvendes, når de studerende skal aflevere en opgave (på hovedflowet) og forsvare det mundtligt (på sub flowet). Det er på sub flowet, I skal afgive karakter.

Pedellen sørger for de praktiske ting i forbindelse med lokalet, hvor eksamen skal afholdes - dvs. lægger grøn dug på bordet, sørger for papir og skriveredskaber mm.

Såfremt en eksamen skal afholdes online over Microsoft Teams, så er proceduren, at du aftaler dette med afdelingslederen, som giver besked videre til studieservice. Studieservice har et samarbejde med IT-afdelingen, således at de på Lectio kan se informationer, når der skal oprettes et Microsoft Teams link til brug ved online eksaminer. Du får tilsendt linket direkte af IT-afdelingen.

Til de mundtlige eksaminer har du mulighed for at lave en bestilling af kaffe m.m. til dig og censor på dette link. Alternativt aftaler du med afdelingslederen for uddannelsen, at hun / han gør det for dig.

Der er udarbejdet en studiehåndbog til de studerende, hvor informationer de studerende måtte have brug for står beskrevet i alfabetisk rækkefølge.

I denne kan du læse nærmere om forskellige forhold angående eksamen; herunder studerendes mulighed for at klage, eksamenssnyd, plagiering mm. På WISEflow er angivet en procentsats i forhold til tekstlighed, hvilket er udtryk for matchende tekst / stor lighed i indhold.

Hvis du opdager stor sandsynlighed for plagiering ved en opgave, så skal du kontakte afdelingslederen for uddannelsen, som så tager videre kontakt til studieservice.

Her kan du downloade gældende retningslinjer for honorering af timelønnet undervisning.

Her kan du downloade gældende retningslinjer for honorering af eksamen & bedømmelse.

Du kan også downloade skema for eksamensafregning.

Udfyldt eksamensafregning skal sendes til eksamenskontor@uni.gl til verificering - som efterfølgende videresender til HR-afdelingen, som står for udbetalingen.

Efter dit ophold som gæsteunderviser kan der evt. laves rejseafregning vedr. dagpenge, diæter osv. (download også gerne vejledning).

Hvis du skulle have nogle spørgsmål, så er du altid mere end velkommen til at tage kontakt til vores: