Søg på Ilisimatusarfik

Uddannelse af vores socialrådgivere skal bygge på nyeste forskning

06. april 2017

Af Suzanne Møller, konstitueret rektor på Ilisimatusarfik

Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, berørte i forbindelse med partilederrunden i KNR 3. april, spørgsmålet om udflytning af socialrådgiveruddannelsen fra landets universitet, Ilisimatusarfik.

Udtalelsen gav anledning til en række spekulationer om socialrådgiveruddannelsens fremtid. 

Det er velkomment at sætte fokus på den vigtige rolle, som vores socialrådgivere spiller i dagens Grønland. Socialrådgivere bør have den bedst mulige uddannelse til gavn for samfundets udsatte borgere.

”Den bedst mulige uddannelse” fører frem til en række spørgsmål: 

Hvilke kompetencer skal landets fremtidige socialrådgivere have for at de kan løse deres opgaver? 

Hvordan understøtter en uddannelsesinstitution, at socialrådgiverne opnår disse?

Hvordan sikrer vi det bedste læringsmiljø for uddannelsen, sådan at de kommende socialrådgivere kompetent kan forvalte det ansvar og de opgaver, der venter dem? 

Det er der mange svar på, men det der adskiller en uddannelse ved et universitet fra andre uddannelser, er forskningsbaseringen:

Forskningsbasering betyder, at de uddannelser, der udbydes ved et universitet, er forankret i et aktivt forskningsmiljø - og det er også gældende for socialrådgiveruddannelsen.

Viden er ikke statisk, og derfor skal den undervisning, som Ilisimatusarfik udbyder, være i overensstemmelse med de nyeste forskningsresultater.

Og det er den undervisning, vi udbyder til de studerende i dag. Uddannelsen er integreret i Ilisimatusarfiks universitetsmiljø, og derfor vil jeg fastholde, at uddannelsen fortsat skal være forskningsbaseret for at sikre det kvalitetsniveau, som samfundet som helhed efterlyser. Forskning i det grønlandske samfund er væsentlig. De studerende skal have en indgående forskningsbaseret viden om det samfund, vi befinder os i. Denne viden sætter dem i stand til at vejlede, rådgive og handle på de mange komplekse problemstillinger, de som socialrådgiverne kommer til at møde. Lærerkræfter på socialrådgiveruddannelsen sikrer - sammen med andre undervisere og forskere fra de øvrige samfundsvidenskabelige uddannelser på universitetet - at denne viden er til rådighed, og at den integreres i uddannelsen. 

Det er dét et forskningsmiljø kan. 

Tidens ofte komplicerede sociale problemstillinger kræver svar fra mange forskellige samfundsvidenskabelige discipliner, så naboskabet og samarbejdet med de andre uddannelser på Ilisimatusarfik er til indbyrdes fordel for såvel socialrådgiveruddannelsen som for de øvrige uddannelser. Fagligt, økonomisk og administrativt giver det mening at samle kræfterne under ét tag på Ilisimatusarfik.

Udtrykt på en anden måde, må socialrådgiveruddannelsen fortsat være en universitetsuddannelse. 

Det er socialrådgiverne og de mennesker, de skal vejlede, bedst tjent med. 

For flere oplysninger, kontakt Suzanne Møller, tlf. 38 56 56/55 13 28, sum@uni.gl


Nyheder

Læs de seneste nyheder om stort og småt fra Ilisimatusarfik

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere