Søg på Ilisimatusarfik

Evaluering af Grønlands læreruddannelse på Ilinniarfissuaq

08. april 2016

Rektors kommentar til "Evaluering af Grønlands læreruddannelse på Ilinniarfissuaq"

 

Folkeskolens evaluering beskrev en skole med et stort behov for udvikling og kvalitetsløft, både i læringsmiljøet og i ledelserne.

Arbejdet med at få folkeskolen på ret køl indbefatter også læreruddannelsen, for det er herfra langt de fleste af folkeskolens lærere  bliver uddannet og efteruddannet. Det var da også baggrunden for at jeg sidste år kort efter offentliggørelsen af folkeskolens evaluering, tog beslutning om en omfattende ekstern evaluering af læreruddannelsen, netop for at få et ordentlig fagligt fundament for at kunne medvirke til en forbedring af folkeskolens resultater.

Jeg bad ikke blot om en evaluering, men også om at få konkrete anbefalinger på kort og på længere sigt om nødvendige udviklingsinitiativer. Ilinniarfissuaq er landets ældste uddannelsesinstitution. Og læreruddannelsen er fortsat landets vigtigste uddannelse, fordi den er fundamentet for alle andre uddannelser.

Evalueringen viser, at der på læreruddannelsen er et alvorligt problem med kvaliteten og med ledelsen af læreruddannelsen, og at styrken på uddannelsen er det store sociale sammenhold. Rapporten konkluderer, at der er behov for at uddannelsen undergår en ”turn around”. Der skal mere konsekvens og opfølgning ind på uddannelsen samtidig med at vi skal bevare de gode sociale bånd der er imellem de studerende.

Beslutningen om at styrke ledelsen på læreruddannelsen blev truffet sidste år. Institutledelsen skal bestå af en institutleder og to afdelingsledere, nemlig én for læreruddannelsen og én for efter og videreuddannelserne. Og efter en lang rekrutteringsperiode ansættes den nye leder for læreruddannelsen d. 01. maj i år. Afdelingslederen for efter og videreuddannelserne blev ansat d. 01. januar.

Den nye ledelsesstruktur skal styrke udviklingen og sikre at der sker opfølgninger på de forhold og problemer som evalueringsrapporten dokumenterer.

Som rektor er jeg glad for at have fået et redskab til at se på læreruddannelsen og sammen med ledelse og medarbejdere have fået muligheden for at definere nye mål og udviklingsindsatser som skaber den nødvendige kvalitet.

Som en opfølgning på rapporten, afholder Ilisimatusarfik et heldagsseminar d. 27. april med overskriften: Læreruddannelse for fremtiden, hvor alle nødvendige interessenter er inviteret.

Vi går i gang med den turn around nu!

 

Med venlig hilsen,

Tine Pars, rektor 

Tlf.: +299 38 56 02 | e-mail: tipa@uni.gl


Nyheder

Læs de seneste nyheder om stort og småt fra Ilisimatusarfik

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere