Søg på Ilisimatusarfik

Derfor skal vore uddannelser være på internationalt niveau

11. juni 2016

På flere måder har der den seneste tid været fokus på uddannelse og forskning i Grønland.

Den eksterne evaluering af læreruddannelsen medførte en del kritik for blandt andet manglende kvalitet og for lavt niveau. Vi har generelt alt for mange frafald. En underviser på universitetet havde kritik af studerendes manglende sproglige og faglige forudsætninger. Flere af de studerende der deltog i debatten mente at der ikke blev stillet krav nok til dem. Nogle landstingspolitikere udtalte at Ilisimatusarfik skulle være mere inkluderende og rummelig fremfor at øge adgangskravene. De studerende skal være bedre til grønlandsk. Naalakkersuisoq for Uddannelse og forskning vil give incitament til at de studerende bliver hurtigere færdige med deres uddannelse.

Det er alt sammen udfordringer og spørgsmål indenfor uddannelse som er kendt i mange andre dele af verden. Og som i andre dele af verden er det spørgsmål der fortæller os, at der er en opgave med at få uddannelser og styringen af uddannelsesområdet gjort mere effektivt. Udfordringerne i Grønland er forstærket på grund af samfundsstrukturen, men det ændrer ikke ved at vi som skatteborgere vil have mere for pengene, hvad enten det er kvalitet eller kvantitet. Jeg mener, det er en sund debat og det er sundt for samfundet at vi bliver bedre til at spørge om vi holder niveauet og at vi kan dokumentere det!

I henhold til Universitetsloven har ”Ilisimatusarfik til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder”.

Men hvad betyder det at være på højeste internationale niveau - og hvordan kommer vi derhen?

For det første betyder det, at vores studerende og ansatte skal kunne måle sig fagligt med tilsvarende i andre lande. En politiker udtalte på den seneste debat at Ilisimatusarfiks uddannelser er B uddannelser. Jeg vil naturligvis tage afstand fra den påstand, men jeg vil anerkende at der altid vil være forhold omkring vores uddannelser og forskning som kan gøres bedre.

For det andet betyder det, at vi skal samarbejde med universiteter i andre lande. På Ilisimatusarfik stiler vi efter, at vores uddannelser skal akkrediteres for at vi kan dokumentere kvaliteten af dem. Vore studerende har adgang til mange uddannelser og universiteter i udlandet, som er akkrediterede, og flere begynder at tage udenlands. Derfor skal Ilisimatusarfik også akkrediteres.  I en akkreditering er der mange parametre der skal ses på. Graden af internationalt samarbejde og udveksling er ét af dem. Vores meget lille kritiske masse hvad angår antal studerende og fagmiljøernes små størrelser er en af vores største udfordringer for at kunne holde et tilstrækkeligt højt fagligt niveau. Netop derfor er vores samarbejdsrelationer med andre universiteter enormt vigtige. Vi skal gå efter at samarbejde med forskere fra andre lande, vi skal have internationale forskere til at komme til os, men vi skal også sørge for, at det internationale samarbejde kommer vores studerende til gode. Det kan være gennem undervisning og vejledning fra de internationale forskere eller det kan være ved at opmuntre til, at forskerne tænker på at involvere vores studerende i deres projekter. Men det er selvfølgelig også gennem student-til-student relationen. Her gør vores egen studenterorganisation Ili-Ili for eksempel et godt arbejde for at skabe relationer til studerende i andre lande, ligesom flere af vores studerende tager ophold på internationale universiteter. Vi kan også gøre mere for at tiltrække udenlandske studerende til Ilisimatusarfik. Det er alt sammen med til at løfte det internationale niveau.

Man kan også spørge sig selv som land: Hvis vi har en vision om at blive selvstændige som nation og ønsker at indgå partnerskaber og opnå respekt i den store verden, har vi så opbygget vores samfundsinstitutioner, og stiller vi krav til dem, så de kan agere internationalt? Og hvad har vi gjort for at kunne understøtte den internationalisering?  Skal grønlandiseringen for alvor slå igennem (dvs. med grønlændere der sidder på ledelserne rundt omkring og i specialiststillinger), er internationalisering nødt til at slå igennem også! Og som befolkning skal vi kunne behandles af lige så kvalificerede sygeplejersker, uddannes af lige så kvalificerede undervisere, betjenes af lige så kvalificerede faggrupper som i andre lande.

Jeg savner at politikerne udtrykker ambitioner der går ud over en sprogdebat om korrekt grønlandsk i uddannelserne. Jeg bifalder, at der udtrykkes ambitioner om at styrke det engelske sprog i folkeskolen og ser frem til at der også tales om internationalisering af andre af vores vigtige uddannelsesinstitutioner i landet, såsom folkeskolen.

 

Med venlig hilsen,

Tine Pars, rektor 

Tlf.: +299 38 56 02 | e-mail: tipa@uni.gl


Nyheder

Læs de seneste nyheder om stort og småt fra Ilisimatusarfik

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere