Søg på Ilisimatusarfik

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for brugen af Ilisimatusarfiks internettjenester og ved køb af varer fra webshoppen

Indledning

Formålet med denne privatslivspolitik er at forklare, hvordan Ilisimatusarfik og vores samarbejdspartnere anvender de oplysninger, som indsamles fra din brug af vores hjemmeside og andre internetbaserede produkter.

Ilisimatusarfik forpligtes til i videst muligt omfang at beskytte dine personlige oplysninger og kun behandle de oplysninger, som er nødvendige for at drive hjemmesiden bedst muligt. Derudover forpligtes Ilisimatusarfik til at sikre, at indsamlede oplysninger om dig beskyttes mod uberettiget adgang og brug. Ved køb hos Ilisimatusarfik forpligtes Ilisimatusarfik til kun at indsamle og behandle de oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre handlen, og at disse opbevares på en sikker måde.

Ilisimatusarfik overholder den til enhver tid gældende grønlandske lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. 

Hvem er Ilisimatusarfik?

  • Ilisimatusarfik - Grønlands Universitet
  • Manutooq 1
  • 3905 Nuussuaq
  • Postboks 1061
  • Telefon: +299 38 56 00
  • E-mail: mail@uni.gl

Kontaktperson hos Ilisimatusarfik vedrørende hjemmesiden samt privatlivs- og cookiepolitik er:

  • Per Arnfjord
  • Telefon +299 38 56 24
  • E-mail: per@uni.gl 

Brugen af vores tjenester

Brugen omfatter din brug af vores hjemmeside https://www.uni.gl - og de dertilhørende sider som webshop https://webshop.uni.gl, og eventuelt intranet. Endvidere omfattes når du foretager køb, bestillinger, reklamationer og lignende henvendelser til os enten telefonisk eller skriftligt.

Ilisimatusarfiks behandling og bearbejdning af personoplysninger

Ilisimatusarfik overholder den til enhver tid gældende lovgivning for behandlingen af personlige oplysninger, som bl.a. betyder, at du skal gøres bekendt med en eventuel overdragelse af personoplysninger, såfremt Ilisimatusarfik ved lov, kendelse eller lignende bliver forpligtet til at overdrage de oplysninger, som er påkrævet af os, medmindre en sådan underretning strider mod lovgivningen.

Ilisimatusarfik indsamler ikke personoplysninger om dig, som du stiller offentligt tilgængelig på vores hjemmeside. I den forbindelse vil vi dog advare dig om, at vi ikke har mulighed for at forhindre, at tredjemand uberettiget indsamler og behandler dine personoplysninger, som du selv gør tilgængelig på vores hjemmeside.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil - og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse eller lignende. Her kan bl.a. indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser m.v.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den tjeneste, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysninger bruges derudover til at få et bedre kendskab til dig og øvrige brugere af vores hjemmesider.

Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, og som er placeret i adgangssikrede anlæg. Desuden kontrolleres vores sikkerhedsforanstaltninger løbende for at afgøre, om personoplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Der er dog ikke en 100 % garanti for sikkerhed ved dataoverførsler via internettet, hvilket betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine oplysninger på eget ansvar.

Hvis du ønsker at få oplyst, hvilke personoplysninger Ilisimatusarfik har registreret om dig, kan du rette henvendelse til os. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har endvidere mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig ved at indgive en klage til Datatilsynet.

Brug af cookies 

For at sikre den bedst mulige oplevelse af Ilisimatusarfiks hjemmesider anvender Ilisimatusarfik cookien Google Analytics, som bearbejder oplysninger om, hvordan hjemmesiden bruges. For at få yderligere oplysninger om hvordan Google Analytics bruger oplysninger, henvises der her til Google Analytics egen privatlivspolitik.

Du kan læse hele vores cookiepolitik her.

Link til andre hjemmesider 

På uni.gl kan man finde links til andre eksterne hjemmesider - herunder sociale medier som f.eks. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIN mv. Ved at bruge disse eksterne links skal du være opmærksom på, at Ilisimatusarfiks privatlivs- og cookiepolitik ikke gælder for disse eksterne sider. Der henvises derfor til disse hjemmesiders privatlivs- og cookiepolitik, som vi anbefaler dig at læse.

Ved køb på hjemmesidens webshop

Ved køb på vores hjemmesides webshop afgiver du oplysninger, som alene benyttes til gennemførelsen af købet, og oplysningerne oplagres eller videreoverdrages på ingen anden måde end for at sikre selve transaktionen. Vi deler ikke personoplysninger med nogen tredjepart i forbindelse med sådanne køb. Dog kan Ilisimatusarfik ved lov eller kendelse blive forpligtet til at overdrage sådanne oplysninger.

Ændringer i denne erklæring eller i Ilisimatusarfiks cookiepolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne erklæring til hver en tid uden varsel. Hvis du har nogle kommentarer til vores erklæring eller vores cookiepolitik, så er du velkommen til at rette henvendelse til os.

Brud på Ilisimatusarfiks rettigheder eller udsættelse af fare for menneskeliv og lignende

Tilkendegivelser, gengivelser, trademarks mv. kan være beskyttet ved ophavsret, og en gengivelse af disse på vores hjemmeside er ikke afkald på sådanne rettigheder eller udtryk for, at ophavsretshaveren tillader videre udbredelse af sine værker. I sådanne eller lignende tilfælde kan Ilisimatusarfik finde det nødvendigt at dele oplysninger om dig, som Ilisimatusarfik har fået via hjemmesiden, eller som du har gjort tilgængelig på hjemmesiden.

Tilsvarende kan Ilisimatusarfik dele oplysninger med de rette myndigheder for beskyttelse af menneskeliv eller opretholdelse af ro og orden.