Søg på Ilisimatusarfik

Institut for Sundhed & Natur

Leder af Institut for Sundhed & Natur er Anna Kleist Egede.

Du kan kontakte Institut for Sundhed & Natur og dets medarbejdere på forskellige måder - ligesom du kan læse mere om Institut for Sundhed & Naturs forskellige forskningsprojekter

 

Herunder kan du blive klogere på lidt historik:

I 1990 besluttede Grønlands Landsting, at der skulle etableres en grønlandsk sygeplejerskeuddannelse påniveau med den dansk/nordiske og dermed afløse den daværende sundhedsmedhjælperuddannelse.

Uddannelsesordningen skulle sikre, at uddannelsen til sygeplejerske kunne føre til autorisation som sygeplejerske i Danmark og andre lande, ligesom det måttesikres, at der kunne gives mulighed for videre- og specialuddannelse i Danmark påområder hvor det ikke er forsvarligt eller rationelt at gennemføre sådanne i Grønland. Det første hold sygeplejestuderende begyndte uddannelsen i januar 1994.

Uddannelsesrådet havde, i overensstemmelse med kravet om at sygeplejerskeuddannelsen skulle være påinternationalt niveau sikret, at uddannelsesordningen løbende har fået indarbejdet anbefalinger om semesterstruktur, kvalificering af klinisk uddannelse, herunder syv  ugers praktikvejlederuddannelse, og kompetenceprofil for sygeplejerske uddannet i Grønland.

I juni 2001 afholdt direktoratet for uddannelse, KIIIP, seminaret "Kvalitet, fleksibilitet og sammenhæng i fremtidens videregående uddannelser". Forud for seminaret havde KIIIP udarbejdet "Redegørelse om læreruddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, og socialpædagoguddannelsen, maj 2001".

I november 2001 skrev KIIIP til uddannelsesinstitutionerne ”Om opstart af undersøgelsesarbejde angående tilpasning af de fem grønlandske mellemlange videregående uddannelser til universitetsuddannelser”. Det daværende Peqqissaanermik Ilinniarfik, PI, afleverede januar 2002 ”Statusrapport -lovmæssig vurdering af sygeplejerskeuddannelsen som professionsbachelor”.


Kontakt

Du kan kontakte os på mange forskellige måder

Læs mere

Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere