Søg på Ilisimatusarfik

Lovgivning

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 2. februar 2021 om studie- og ordensregler på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 2. januar 1990 om censorer ved Ilisimatusarfik 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 12. september 1997 om den pastoralteologiske uddannelse

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 9. oktober 2001 om ph.d.-graden

Landstingslov nr. 6 af 8. juni 1994 om Grønlands Naturinstitut

Landstingslov nr. 13 af 29. oktober 1999 om ændring af landstingslov om Grønlands Naturinstitut

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber - loven suppleres herudover af et Budgetregulativ 

Landstingslov nr. 1 af 31. maj 1999 om ændring af landstingslov om offentlighed i forvaltningen (aktindsigt i personalesager)

Landstingslov nr. 21 af 30. oktober 1998 om ændring af landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning

Landstingslov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd

Landstingslov nr. 5 af 20. maj 1998 om Grønlands Ligestillingsråd

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen

  • Ilisimatusarfik har fået "Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af x om valg til menighedsrepræsentationer" i høring - og har ingen bemærkninger.
  • Ilisimatusarfik har fået "Evaluering af Grønlands Sprognævns arbejde med godkendelse af fagterminologi på grønlandsk" i høring - og har ingen bemærkninger.
  • Høringssvar på EM2020/41 om den traditionelle inuitkultur og mulighed for videreuddannelse og beskæftigelsesmuligheder: "Her er de anbefalinger som 'Arctic Nomads' kom med vedrørende slædehunden og kulturen: side 17 handler om uddannelse og skoling - blandet andet om at etablere en højskole om basale færdigheder i hundehold og hundeslædekørsel. Hvis man formaliserer det, så kan man eventuelt bruge efterskolerne som ramme om uddannelse i de traditionelle færdigheder som kajak, slæde, tromme og nationaldragter" (Morten Meldgaard, Qimmeq-projektet).
  • 03. august 2018: Ilisimatusarfik har fået "Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres tilslutning til Nordisk overenskomst om adgang til videregående uddannelser" i høring. Idet det er en forlængelse af den gældende norske overenskomst har Ilisimatusarfik ikke nogen bemærkninger.
  • 15. december 2017: Ilisimatusarfik har fået "Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder" i høring og har ingen bemærkninger. 
  • 23. november 2017: Ilisimatusarfik har fået "Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om Kirken" i høring, og har ingen bemærkninger.
  • 24. juni 2016: Ilisimatusarfik har ingen kommentarer til "Forslag til Inatsisartutlov om Stednavnenævn".
  • 24. juni 2016: Ilisimatusarfik har ingen kommentarer til "Forslag til Inatsisartutlov om Grønlands Sprognævn".