Akademisk Råd

Akademisk Råd

Akademisk Råd har følgende opgaver

 • Udtale sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger
 • Udtale sig til rektor om væsentlige forsknings- og uddannelsesområder og om planer for vidensudveksling
 • Godkende forslag til studieordninger og forsøgsordninger vedrørende uddannelserne efter indstilling fra institutrådene
 • Sammensætte fagkyndige udvalg, der skal bedømme videnskabelige arbejder med henblik på besættelse af videnskabelige stillinger og om erhvervelse af ph. d.-graden
 • Tildele ph.d.-graden

Akademisk råd har ret til at udtale sig i alle akademiske forhold af væsentlig betydning for Ilisimatusarfiks organisation og virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske sager, rektor forelægger.

Sammensætning af Akademisk Råd pr. 01. marts 2016

 • Formand: fungerende rektor Suzanne Møller
 • Valggruppe 1 - forskere og undervisere på bachelor-, kandidat-, master- og ph.d.-uddannelserne: Annemette Nyborg Lauritsen
 • Valggruppe 2 - forskere og undervisere på uddannelserne til professionsrettet bachelor: Tine Aagaard
 • Valggruppe 3 - studerende på bachelor-, master- og kandidatuddannelserne og ph.d.-studerende: Vivi Vold
 • Valggruppe 4 - studerende på uddannelserne til professionsrettet bachelor: vakant
 • Valggruppe 5 - teknisk-administrativt personale: vakant
 • Valggruppe 6 - institut- og afdelingsledere ved de klassiske uddannelser: Karen Langgård
 • Valggruppe 7 - institut- og afdelingsledere ved uddannelserne til professionsrettet bachelor: Suzanne Møller
 • Observatører: Gitte Tróndheim, institutleder, Institut for Kultur, Sprog og Historie - Mette Sonniks, institutleder, Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik - Britta Lohmann, institutleder, Institut for Læring 
 • Mette Barslund, universitetsdirektør, fast tilforordnet

Funktionsperiode

Funktionsperioden er 4 år og gælder for perioden 1. marts 2016 til og med 29. februar 2020. 

De medlemmer, der repræsenterer forskere og undervisere udpeges for hele funktionsperioden. 

Det medlem, der repræsenterer teknisk og administrativt personale udpeges for hele funktionsperioden. 

De medlemmer, der repræsenterer de studerende udpeges for 1 år. 

Genvalg kan finde sted.


Kontakt

Du kan kontakte os på mange forskellige måder

Læs mere

Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere