Velkomsttale - Konference om Grønland-EU relationer

Velkomsttale - Konference om Grønland-EU relationer

15.10.2018

"Kære alle;

Velkommen til Konference om Grønland-EU relationer - arrangeret af adjunkt, ph.d. Rasmus Leander ved Afdeling for Samfundsvidenskab og Allan Olsen fra Greenland Perspective.

Jeg vil gerne starte med at takke arrangørerne for denne meget vigtige konference om Grønland-EU relationer. Og for et meget spændende og indholdsrigt program.

Jeg vil byde særligt velkommen til alle oplægsholderne ved konferencen og også et stort velkommen til tidligere og nuværende repræsentationschefer ved Bruxelles: Lars Vesterbirk, Lida Lennert og Minninguaq Kleist.

Som jeg indledte med i min tale er det en meget vigtig konference, som bliver afholdt i dag – Grønlands forhold til EU er ikke bare historisk vigtigt for landet men har også en stor uddannelsesmæssig og økonomisk betydning for landet.

Som arrangørerne i dag meget tydeligt gør opmærksom på var der længe før BREXIT et GRØXIT - dvs. Grønlandsk udmelding af EF d. 23. februar 1982. Det var for det nye Hjemmestyre det første store og vigtige udenrigspolitiske arbejde. På indirekte vis har Grønlands tvungne EF-medlemskab i 1973 således medført at landet i dag har Selvstyre, og at Grønland i dag i mange forhold kan agere som en selvstændig nation. Det har medført en styrket national identitetsfølelse gennem øget bestemmelsesret i forhold til egne anliggender.

En vigtig ting som jeg gerne vil sige noget kort om i min velkomsttale er Grønlands partnerskabsaftale med EU, som især har flyttet fokus fra kommerciel fiskeri til at fokusere på uddannelser i Grønland.

Som rektor for en uddannelsesinstitution vil jeg rose den partnerskabsaftale som blev indgået i 2006 - vi i Grønland kan ikke alene løfte vores uddannelsesniveau, og et moderne, økonomisk, selvbærende, selvstyrende Grønland kræver uddannet arbejdskraft på alle samfundsplaner. Derfor har man i mange år satset højt på uddannelse i Grønland. Og til trods for at Grønland i dag lider under et uddannelsesmæssigt efterslæb og har en udfordring i at få nok grønlændere uddannet, er der uddannelseshistorisk set sket store positive ændringer. Og til trods for stor skepsis ved Ilisimatusarfiks etablering har institutionen haft stor succes i forhold til både uddannelse og forskning. Uddannelse er det vigtigste fundament til at kunne nå mere selvstændighed ikke kun set i forhold til en mere selvstændigt nation men også set i forhold til det enkelte individs selvstændighed og ansvar for eget liv.

Højere uddannelse er et gode i sig selv, fordi det medfører mange positive parametre: højere gennemsnitslevealder, højere tolerance, højere livsglæde, bedre helbred og vigtigst ift. mere selvstændighed, et mere aktivt civilsamfund. Dvs. en befolkning der politisk vil engagere sig og være med til at tage ansvar for samfundets udvikling.

Da jeg ikke kan deltage i morgen ved paneldebatten, vil jeg gerne benytte lejligheden til kort at besvare spørgsmålet om forskningen kan blive et nyt prioriteringsområde i forlængelse af partnerskabsaftalen. Og mit svar er helt klart ja - som også påpeget i Naalakkersuisuts redegørelse om Grønlands muligheder for øget samarbejde med EU sidste år - Ilisimatusarfik har ikke fået mange forskningsmidler gennem EU midler, og for universitetet er det allerede en udfordring at skaffe forskningsmidler. Men set i forhold til internationalisering vil forskning have stor betydning for Ilisimatusarfik.

For forskningsinstitutionerne i Grønland er det tvingende nødvendigt at samarbejde med det internationale samfund og forskningsinstitutioner. Omvendt har internationale forskningsinstitutioner også brug for den viden som Ilisimatusarfik har. Det er derfor meget vigtigt, at alle der arbejder med arktisk forskning samarbejder med Grønland og med hinanden på tværs af landegrænser og tværfagligt. Som forskningsinstitution i Grønland vil jeg argumentere for, at vi skal udgøre det vigtige og naturlige omdrejningspunkt for arktisk forskning - at vi er og skal være centrum for al forskning i Grønland.

Tak fordi I alle i dag vil bidrage med jeres store faglighed og viden.

Jeg ønsker jer alle nogen rigtig gode konferencedage.

Endnu en gang velkommen."Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere