Søg på Ilisimatusarfik

Midler fra Grønlands Forskningsråd

01.05.2022

Følgende forskere ved Ilisimatusarfik - og forskere tilknyttet Ilisimatusarfik - har fået tildelt midler fra Grønlands Forskningsråd:

 

Carsten Juul Jensen, adjunkt ved Institut for Sundhed & Natur, har fået tildelt DKK 100.000,- til forskningsprojektet "Fastholdelse af flere sygeplejersker i uddannelse og arbejdsliv".

Forskningsprojektet handler om, at den grønlandske befolkning har brug for flere fastansatte herboende sygeplejersker, der har kendskab til dobbeltsprogssituationen og kulturen i Grønland - specielt hvis befolkningens sundhedstilstand skal vedligeholdes eller fremmes. I øjeblikket uddannes der ikke nok sygeplejersker. Optaget af studerende begrænses af, at der kun kan tilbydes 14 praktikpladser med kvalificeret vejledning. Dertil kommer, at det kun er 7 til 8 af de studerende, der har færdiggjort deres uddannelse i de seneste år.

Formålet med projektet er derfor at undersøge muligheden for at etablere flere praktikpladser og udvikle aktiviteter, der kan fremme fastholdelse og trivsel blandt studerende og nyuddannede sygeplejersker. Projektets metode og aktiviteter udvikles løbende i et fællesskab mellem forskere, undervisere, sygeplejestuderende, nyuddannede - og erfarne sygeplejersker.

 

Trine Abelsen, tilknyttet forsker ved Ilisimatusarfik, har fået tildelt DKK 89.815,- til forskningsprojektet "Forekomst og sværhedsgrad af senfølger efter COVID-19 infektion i Grønland".

Formålet med forskningsprojektet er at undersøge forekomsten, varigheden og sværhedsgraden af mulige senfølger efter COVID-19 infektion samt risikofaktorer herfor i en repræsentativ studiepopulation i Nuuk over en 1-års tidsperiode efter konstateret smitte med SARS-CoV-2.

 

Christoph Hare Svenstrup, adjunkt ved Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier, har fået tildelt DKK 62.425,- til forskningsprojektet "Sprog & Uddannelse i Nuuk".

Projektet fokuserer på sammenhængen mellem sprog og social mobilitet forstået som muligheder for uddannelse. Undersøgelsen vil følge grønlandske unge i starten af deres to første år på GUX i Nuuk for at kunne give en kompleks beskrivelse af: i) deres sproglige hverdag, ii) det praksisfællesskab de er en del af på GUX Nuuk, og iii) vilkårene for deres (potentielle) sociale mobilitet.Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere