Søg på Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik lukkes ned

18.03.2020

Ilisimatusarfik
lukkes ned

Ilisimatusarfik lukkes ned som følge af Epidemikommissionens og de grønlandske myndigheders påbud d. 18. marts 2020

På den baggrund, så har Ilisimatusarfiks ledelse besluttet at iværksætte følgende tiltag. 

Tiltagene er gældende med øjeblikkelig virkning og indtil andet udmeldes: 

 • Ilisimatusarfik lukkes ned og aflåses. Ansatte kan hente arbejdsrelaterede ting indtil fredag d. 20. marts 2020, kl. 16.00 (husk fysisk nøgle).
 • Al unødvendig aktivitet lukkes ned på Ilisimatusarfik - og fysisk studieaktivitet stopper (dvs. fysisk undervisning i klasseværelserne stopper).
 • Studerende skal derfor ikke komme på Ilisimatusarfik gældende med øjeblikkelig virkning. Dette gælder både på campus Ilimmarfik og på Ilinniarfissuaq.
 • Campus Ilimmarfik og Ilinniarfissuaq vil snarest blive hovedrengjort.
 • Alle uddannelser har udarbejdet handlingsplaner vedr. selvstudium og / eller fjernundervisning af deres fag og kurser i samarbejde med underviserne. Information udsendes hurtigst muligt til alle studerende.
 • Studerende skal fortsat være studieaktive, og vil derfor stadigvæk modtage uddannelsesstøtte.
 • Alle ansatte, der ikke er nødvendige for Ilisimatusarfiks kritiske drift, sendes hjem indtil andet udmeldes.
 • Kun ansatte der udfører kritiske funktioner, bør være fysisk til stede på Ilisimatusarfik. Det er den pågældende afdelingsleder, der afgør, hvilke ansatte der er nødvendige for Ilisimatusarfiks kritiske drift. 
 • Alle ansattes tjenesterejser er stadigvæk suspenderet.
 • Alle arrangementer er aflyst eller udskudt til et senere tidspunkt.
 • Studerende som har planlagt udlandsophold til efterårssemesteret 2020 påvirkes på nuværende tidspunkt ikke - men vi opfordrer til, at man jævnligt holder sig orienteret på Det Danske Udenrigsministeriums hjemmeside vedr. rejsevejledninger.  
 • Hjemvendte studerende og ansatte, som har været på udlandsophold i og udenfor Rigsfællesskabet, skal gå i karantæne i 14 dage efter hjemkomst til Grønland. Epidemikommissionens og de grønlandske myndigheders retningslinjer skal følges i denne forbindelse.
 • Ilisimatusarfik opfordrer generelt samtidig til, at alle studerende og ansatte følger Epidemikommissionens og de grønlandske myndigheders anbefalinger i forhold til fysisk omgang i dagligdagen. Det betyder god håndhygiejne - samt at undgå håndtryk, kindkys og kram. 


Det er naturligvis en meget uvant situation, og det kommer til at kræve en del af os alle sammen i den nærmeste fremtid.

Vi kommer også til at møde mange spørgsmål, som vi nok ikke har svar på endnu - men jeg håber meget på alles forståelse.  

Gitte Adler Reimer 

Rektor, IlisimatusarfikKommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere