Søg på Ilisimatusarfik

Kenyapakken i Sydgrønland

01.06.2021

Læs hele Anders'
undersøgelse

Anders Øgaard fra Institut for Læring har lavet en undersøgelse af engelsk som fjernundervisning i skolen.

Skoleelever på to bygdeskoler i Grønland havde i en periode af et lille skoleår ugentlige samtaler med en fjernundervisningslærer i Kenya.

Efter en introduktionsfase som involverede alle elever og deres grønlandske lærere foregik samtalerne individuelt for eleverne.

Læreren i Kenya kommunikerede med eleverne på engelsk, og de kommunikerede tilbage på engelsk, grønlandsk, dansk - og ved at anvende tegninger, symboler og kropssprog. Samtalerne varede fra fem minutter og op til en time.

Læringsmål var, at eleverne udviklede, eller påbegyndte udviklingen af, et funktionelt mundtligt engelsk.

Undersøgelsen fandt, at elever på alle klassetrin og på alle faglige niveauer havde et godt udbytte af fjernundervisningen. Det kan konkluderes, at fjernundervisning kan bruges til at udvikle elevers funktionelle mundtlige engelsk, som i denne undersøgelse var deres andet fremmedsprog. Deres aktive engelskkundskaber blev styrket, hvilket også handlede om at bryde tilbageholdenhed og generthed overfor at anvende og begå sig på et fremmedsprog. Faglige læringsmål knyttede sig således til succes med at udvikle selvstændighed, selvforvaltning, kommunikative kompetencer og samarbejdsevne hos eleverne.

Undersøgelsen fandt også, at succesfuld fjernundervisning kan kræve samarbejde imellem flere funktioner - og altså med fordel kan betragtes som pædagogisk udvikling og organisationsudvikling.Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere