Søg på Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfiks Strategiske Forsknings- & Udviklingspulje

01.02.2020

Der er igen blevet uddelt midler fra Ilisimatusarfiks Strategiske Forsknings- & Udviklingspulje. 

Puljen kan søges af alle ansatte og studerende ved Ilisimatusarfik - og bruges til en række aktiviteter der falder udenfor den normale drift eller styrker områder, der er særlig vigtige for at opfylde følgende formål:

 • Forskeruddannelse
 • Tværfaglige forsknings- og udviklingsprojekter
 • Forskning og udvikling der vedrører forholdet mellem uddannelserne og det omgivende samfunds behov
 • Projekter der optimerer Ilisimatusarfiks administrative drift og udviklingspotentiale

I år har fokus været på at tildele midler til projekter, der involverer eller inkluderer studerende.

Følgende projekter har fået tildelt midler:

 • Annemette Nyborg Lauritsen: projekttitel "Dømt til forsorg - fuldbyrdelse af foranstaltninger for udviklingshæmmede voksne dømt efter Grønlands Kriminallov". Tildelt beløb: 37.800,- DKK
 • Aviaja Lyberth Hauptmann: projekttitel "UMAMI - et tværfagligt forskningsprojekt om fermentering i Grønland". Tildelt beløb: 56.945,- DKK
 • Britta Lohman: projekttitel "Ilinniarfissuaq 175 års jubilæum som uddannelsesinstitution". Tildelt beløb: 70.000,- DKK
 • Ivalu I. Mathiassen: projekttitel "Elevers stavelses- og morfemiske læsestrategier i yngstetrinnet. En undersøgelse af læseundervisningen i didaktisk perspektiv i faget grønlandsk". Tildelt beløb: 50.000,- DKK
 • Kirsten Føns: projekttitel "Aktionsforskningsbaseret skoleudviklingsprojekt om udvikling af udeskole på Narsap Atuarfia". Tildelt beløb: 50.000,- DKK
 • Laila H. Pedersen: projekttitel "Fremmedsprogspædagogik i Grønland og omverdenen med fokus på præpositioner". Tildelt beløb: 50.000,- DKK
 • Lars Oksen Demant-Poort: projekttitel "Lærerstuderende (naturfag) som deltagere i Joint Science Education Project (JSEP)". Tildelt beløb: 60.000,- DKK
 • Peter Berliner: projekttitel "BUFFI". Tildelt beløb: 50.000,- DKK
 • Peter Berliner: projekttitel "Studerendes deltagelse i lokalsamfundsforskning - helheden af forskning, udvikling og uddannelse". Tildelt beløb: 50.000,- DKK
 • Rasmus Leander Nielsen: projekttitel "Feltstudier ved Grønlands repræsentation i Washington & Reykjavik". Tildelt beløb: 30.000,- DKK
 • Signe Ravn-Højgaard: projekttitel "Felttur til Kangaamiut og Maniitsoq". Tildelt beløb: 33.704,- DKK
 • Steven Arnfjord: projekttitel "Socialplanlægningstilgang til hjemløshed i Grønland". Tildelt beløb: 30.000,- DKK
 • Tuperna Kristensen: projekttitel "Universitetes rolle i samfundet og for unges læring". Tildelt beløb: 65.000,- DKK

I år er der i alt blevet tildelt midler for 633.449,- DKK.Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere