Søg på Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik - Status efter 10 år

01.11.2019

Download: "Ilisimatusarfik
- Status efter 10 år"

Ilisimatusarfik har i sin nuværende form eksisteret i 10 år.

Forskning, innovation, uddannelse og formidling af viden er helt afgørende elementer i den fortsatte udvikling af Grønland frem mod en større selvstændighed.

Landets virksomheder har et stort behov for veluddannede medarbejdere – ikke blot for at reducere behovet for udenlandsk arbejdskraft, men for at skabe den helt nødvendige vækst, der skal skabe det økonomiske grundlag for landets fremtid.

Da universitetet blev etableret i sin nuværende form indebar det nogle markante ændringer i af såvel styreformen som bredden i forsknings- og uddannelsesretninger.

Med ændringen af styreformen skulle universitetet åbne sig mere mod omverdenen og blive en mere aktiv del af samfundsdebatten.

Med sammenlægningen af det tidligere universitet og professionsuddannelserne skulle især professionsuddannelserne højnes gennem en styrket forskningsbasering.

Begge elementer har stillet store krav til forandringsledelse og skabelsen af en fælles organisations- og ledelseskultur.

I forbindelse med 10 års jubilæet har universitetets ledelse ønsket en evaluering af de første 10 år og dermed en status for Ilisimatusarfik år 2018.

Evalueringen skal samtidig give inspiration til eventuelle tilpasninger af universitetets strategi for den fortsatte udvikling i de næste 10 år.

Evalueringen er gennemført ultimo 2018 og primo 2019.Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere