Søg på Ilisimatusarfik

Hvordan skaber grønlandske virksomheder et bedre arbejdsmiljø?

01.04.2021

Det skal nu undersøges i et nyt forskningssamarbejde mellem Ilisimatusarfik og Syddansk Universitet (SDU). Indtil nu er der stort set ikke gennemført arbejdsmiljøforskning i Grønland, og forskningen giver derfor en vigtig ny mulighed for at finde ud af, hvor langt virksomhederne er nået med at få styr på arbejdsmiljøet - og i hvilken udstrækning lovgivningen, som stort set er overtaget fra Danmark, passer til den grønlandske virkelighed og til virksomhedernes behov.

Arbejdsmiljøforskningsfonden i Danmark har bevilget DKK 1,9 mio. til et nyt forskningsprojekt, som skal undersøge, hvordan private og offentligt ejede virksomheder styrer deres arbejdsmiljøaktiviteter. Denne viden skal bruges til at identificere muligheder for at styrke indsatsen både i den enkelte virksomhed og i støtten til virksomhederne fra myndigheder og arbejdsmarkedets parter. Projektet omfatter en spørgeskemaundersøgelse til virksomheder med >9 ansatte og dyberegående casestudier i fire store virksomheder.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med fire store virksomheder: Royal Greenland, Royal Arctic Line, Permagreen og Pisiffik. Desuden deltager arbejdsmarkedets parter og myndigheder ved Grønlands Erhverv, SIK, Arbejdstilsynet og Departementet for Erhverv, Energi, Forskning & Arbejdsmarked i en følgegruppe til projektet.

For at styrke den fortsatte udvikling af forskningen på dette område har Ilisimatusarfik netop besluttet at udnævne projektlederen Peter Hasle til adjungeret professor på Ilisimatusarfik.

Yderligere oplysninger: Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere