Søg på Ilisimatusarfik

Guide til Sharing Circles i Grønland - en metodehåndbog

01.12.2021

Download
publikation

Center for folkesundhed i Grønland har brugt Sharing Circles som metode ved to forskellige projekter, i henholdsvis 2019 og 2020. Ved det første projekt ”Brugernes oplevelse af det Grønlandske sundhedsvæsen” indgik fokusgruppeinterviews oprindeligt i det kvalitative undersøgelsesdesign.

Men da undersøgelsen om brugeres oplevelser af sundhedsvæsenet Olesen et al. (2020) havde fokus på folks oplevelser og perspektiver, både gode og dårlige, forekom det vigtigt at skabe en kulturelt tryg og sproglig inkluderende situation for deltagerne, samt have forståelse for en kulturelt forankret opfattelse af sundhed.

Viden og erfaringer fra andre arktiske regioner, beskriver netop vigtigheden af at imødekomme kommunikationsformer og traditioner i undersøgelser med oprindelige befolkninger (Halcomb, 2006).

Der blev derfor hentet inspiration fra det nordamerikanske koncept Sharing Circle for at få inspiration til et alternativ til fokusgruppeinterviewet med henblik på grønlandsk kontekst, kultur og traditioner. Sharing Circles er ikke oprindeligt en undersøgelsesmetode, men en traditionel kommunikationsform, der er brugt blandt oprindelige befolkninger i Canada, Alaska og USA, når der har været behov for at tale om livets store og små spørgsmål (Rothe et al., 2009, Halcomb, 2006, Earth Child Project, 2020).

Denne fremgangsmåde viste sig som en positiv og konstruktiv metode i den pågældende undersøgelse til at tale om visse emner i fællesskab med informanterne. Metoden blev yderligere afprøvet i en anden kvalitativ undersøgelse i Qasigiannguit, hvis design bestod udelukkende af Sharing Circles (Olesen et al., 2020b). Her viste metoden sig igen at have styrker, der er interessante at arbejde videre med.

Formålet med denne håndbog er at beskrive hvordan vi i de nævnte forskningsprojekter har anvendt Sharing Circles som metode i håb om at kunne inspirere andre til at anvende metoden i fremtidige forskningsprojekter i Grønland. Derudover beskrives erfaringer og observationer fra de to undersøgelser. Denne håndbog vil forhåbentlig kunne inspirere, vejlede og understøtte studerende og forskere i deres arbejde med sundhedsfaglige- og sociale aspekter i dialog med den grønlandske befolkning.

Dansk BogbilledeKommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere