Søg på Ilisimatusarfik

Fem millioner til nyt forskningsprojekt

02.12.2019

Ilisimatusarfik er blevet bevilliget fem millioner til et nyt forskningsprojekt omkring bæredygtig udvikling af kystsamfund.

Det er Departementet for Udenrigsanliggender der har forestået processen, herunder udarbejdelse af ansøgningen til Nordisk Ministerråd.

I alt har Nordisk Ministerråd bevilliget 15 millioner over tre år til projektet, hvoraf de fem går til en pulje administreret af Ilisimatusarfik. Derudover deles de resterende midler mellem Pinngortitaleriffik og Imarsiornermik Ilinniarfik.

På Ilisimatusarfik er det Institutleder Gestur Hovgaard, der har stået for forskningsoplægget, og som skal agere projektleder. Planen er dog, at der ansættes en forsker, som skal sidde med den konkrete forskningsopgave.

Projektet indeholder tre delmål, hvoraf det første skal arbejde for mere bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcer - et fællesnordisk projekt som ledes af Pinngortitaleriffik.

For at sikre dette, vil projektet på baggrund af øget fiskeriforskning kunne yde en bedre biologisk rådgivning, som vil skabe grundlag for en bæredygtig udnyttelse af fiskebestandene.

Andet delmål fokuserer på udvikling og kortlægning af såkaldte bæredygtige 'værdikæder' i det nordiske kystsamfund. Det betyder, at det pågældende samfund anskues ud fra et økonomisk, socialt og kulturelt bæredygtighedsperspektiv. Dette projekt ledes af Ilisimatusarfik og gennemføres i samarbejde med andre nordiske forskningsinstitutioner.

Tredje og sidste delmål skal medvirke til at nedsætte antallet af ulykker til søs. Dette skal bla. ske ved etablering af en læringsportal samt udvikling og afholdelse af kurser i grundlæggende maritime kundskaber i folkeskoler for elever fra 13 år og op. Det er Imarsiornermik Ilinniarfik, som er leder af denne del af projektet - igen i samarbejde med andre nordiske aktører.Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere