Søg på Ilisimatusarfik

Det grønlandske folks europæiske arv

01.06.2021

Download
rapporten

Det er velkendt, at den grønlandske befolkning hovedsageligt er af inuit afstamning, og at mange grønlændere også har europæiske aner. Et dansk / grønlandsk-ledet forskerhold har netop publiceret et genetisk studie, der undersøger oprindelsen og timingen af den genetiske arv af europæisk herkomst grønlændere bærer i dag.

Grønlændere har gennem århundreder været i kontakt med europæere fra forskellige lande, herunder selvsagt også fra Dannmark. Det er en udbredt opfattelse blandt offentligheden og forskere, at en stor del af grønlændernes europæiske herkomst stammer fra denne årelange interaktion med f.eks. hollandske hvalfangere, norske kolonister og / eller tyske missionærer.

I opposition til den samstemmende opfattelse viser resultater i et nyt forskningsstudie fra blandt andet Københavns Universitet dog næsten ingen tegn på anden europæisk afstamning end dansk. Dette blev undersøgt ved at analysere genetiske data fra næsten 10% af alle grønlændere og fra enkeltpersoner fra 14 forskellige europæiske lande. Undersøgelserne blev foretaget med nye avancerede statistiske metoder udviklet af en samarbejdspartner i Storbritannien.

Foto Credit Anders Albrechtsen

Fotograf: Anders Albrechtsen

 

Undersøgelsens fokus og baggrund

Historiske optegnelser viser, at de grønlandske inuitter i løbet af de sidste par århundreder har haft kontakt med mennesker fra mange forskellige europæiske lande, herunder hvalfangere fra Holland og Portugal, missionærer fra Tyskland og Norge og gennem kolonisering af først Norge-Danmark og derefter Danmark. Det er en udbredt opfattelse blandt offentligheden og forskere, at hollandske hvalfangere og andre ikke-danske europæere er stærkt repræsenteret blandt forfædrene til nutidens grønlændere. Ingen ved dog dette med sikkerhed.

"Vi satte os for at besvare dette spørgsmål ved at analysere genetiske data fra næsten 10% af alle grønlændere og fra enkeltpersoner fra 14 forskellige europæiske lande. Vi kunne gøre dette ved hjælp af nye avancerede statistiske metoder udviklet af en samarbejdspartner i Storbritannien", siger Ida Moltke.

Forskningsspørgsmål inspireret af lokal nysgerrighed

Medforfatter, Ryan Waples, fortæller: "Det var en sjov undersøgelse, fordi den var motiveret af, hvad folk i Grønland er nysgerrige efter at vide. Vi var på besøg i Grønland før og efter analysen af resultaterne, og det var fantastisk at opleve, hvor engagerede folk er i deres families historie og herkomst. Mange grønlændere har også for nylig taget kommercielle DNA-tests, men var usikre på, hvordan de skulle fortolke resultatet af deres rapporterede oprindelse, hvilket også kan være ret vanskeligt i en unik befolkning som Grønlands".

"Det stod klart efter vores indledende besøg i Grønland, at mange grønlændere forventede, at hvalfangere, bl.a. hollændere - ville udgøre en betydelig del af deres europæiske aner. I modsætning til den fremherskende opfattelse viste resultaterne i dette studie næsten ingen tegn på, at grønlænderne har anden europæisk afstamning end dansk", fortsætter Ida Moltke.

Men hvad DNA ikke viser, er mangfoldigheden i den europæiske kulturelle indflydelse, der til stadighed kan ses i moderne, grønlandsk kultur: den mähriske julestjerne, der ses i hvert et vindue i julen, folkemusik og dans, Kalattutog, og farverige glasperler i nationaldragten for blot at nævne nogle få ting, der stammer fra forskellige dele af Europa. Disse aspekter er blevet genopfundet i lokal kontekst, som elementer i en udpræget grønlandsk kultur.

Svar opnået gennem samarbejde

Medforfatter Aviaja Hauptmann fra Grønlands Universitet uddyber:

"Dette studie er et godt eksempel på et videnskabeligt samarbejde mellem eksperter fra både Grønland og Danmark, hvor grønlandske perspektiver er blevet inddraget fra start til slut. Dette betyder også, at de genetiske resultater kan forstås i deres historiske kontekst. De interessante resultater er et delelement i at forstå vores historie, og hvordan den har påvirket os som et folk".

Studiet er et stort samarbejdsprojekt med bidrag fra forskere fra Københavns Universitet, Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet), Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (Grønlands Nationalmuseum og Arkiv), University College London, Steno Diabetes Center København og Syddansk Universitet.

Kontakter

  • Aviaja Lyberth Hauptmann, alha@uni.gl, Ilisimatusarfik (kontakt: grønlandsk, dansk & engelsk)
  • Ida Moltke, ida@binf.ku.dk, Københavns Universitet (kontakt: dansk)
  • Ryan Waples, ryan.waples@gmail.com, Københavns Universitet & University of Washington (kontakt: engelsk)


Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere