Søg på Ilisimatusarfik

Covid-19

09.02.2022

I forbindelse med den aktuelle Covid-19 smittespredning i Grønland, så er følgende gældende for både campus Ilimmarfik og Institut for Læring:

 • På Ilisimatusarfik tager vi alle ansvar for at overholde de grønlandske myndigheders retningslinjer vedr. Covid-19 i Grønland.
 • Undervisning gennemføres med fysisk fremmøde. Dette kan dog med kort varsel ændres - studerende bedes derfor holde sig orienteret på Lectio.
 • Hvis studerende eller studerendes børn er smittet med Covid-19, så opfordres studerende til at orientere underviseren om, at de ikke deltager i undervisningen.
 • Ilisimatusarfik vil dagligt sørge for, at der er spritservietter osv. i alle lokaler.
 • Ilisimatusarfiks husregler er stadigvæk gældende.

 

Med venlig hilsen;

Gitte Adler Reimer

Rektor

 

I forbindelse med Covid-19 i Grønland, så er følgende gældende for både campus Ilimmarfik og Institut for Læring:

 • På Ilisimatusarfik tager vi alle ansvar for at overholde de grønlandske myndigheders retningslinjer vedr. Covid-19 i Grønland.
 • Alle ikke-vaccinerede skal bære mundbind på Ilisimatusarfik.
 • Ansatte opfordres til at arbejde hjemmefra efter aftale med nærmeste institut- eller afdelingsleder - indtil videre til og med d. 14. januar 2022.
 • Man skal vise gyldigt Coronapas eller negativ PCR-test og bære mundbind for at benytte Ilisimatusarfiks bibliotek (dette er fordi, Ilisimatusarfiks bibliotek er forbundet med Groenlandica, som er et offentligt tilgængeligt sted).
 • Man må gerne tage sine børn med på Ilisimatusarfik - men der skal tages hensyn til undervisning og de omkringliggende omgivelser. Dog anbefales det, at børn så vidt muligt ikke tages med på Ilisimatusarfik.
 • Større arrangementer aflyses, udskydes eller nedjusteres i omfang.
 • Ilisimatusarfik vil dagligt sørge for, at der er spritservietter osv. i alle lokaler.
 • Ilisimatusarfiks husregler er stadigvæk gældende.

 

Med venlig hilsen;

Gitte Adler Reimer

Rektor

I forbindelse med Covid-19 i Grønland, så er følgende gældende for både campus Ilimmarfik og Institut for Læring:

 • På Ilisimatusarfik tager vi alle ansvar for at overholde de grønlandske myndigheders retningslinjer vedr. Covid-19 i Grønland.
 • Alle ikke-vaccinerede skal bære mundbind på Ilisimatusarfik.
 • Man skal vise gyldigt Coronapas eller negativ PCR-test og bære mundbind for at benytte Ilisimatusarfiks bibliotek (dette er fordi, Ilisimatusarfiks bibliotek er forbundet med Groenlandica, som er et offentligt tilgængeligt sted).
 • Man må gerne tage sine børn med på Ilisimatusarfik - men der skal tages hensyn til undervisning og de omkringliggende omgivelser. Dog anbefales det, at børn så vidt muligt ikke tages med på Ilisimatusarfik.
 • Større arrangementer aflyses, udskydes eller nedjusteres i omfang.
 • Ilisimatusarfik vil dagligt sørge for, at der er spritservietter osv. i alle lokaler.
 • Ilisimatusarfiks husregler er stadigvæk gældende.

 

Med venlig hilsen;

Gitte Adler Reimer

Rektor

På baggrund af pressemøde d. 12. november 2021 om Covid-19 i Grønland, så iværksætter Ilisimatusarfiks ledelse følgende tiltag med øjeblikkelig virkning:

 • På Ilisimatusarfik tager vi alle ansvar for at overholde de grønlandske myndigheders retningslinjer vedr. Covid-19 i Grønland.
 • Alle skal bære mundbind, når de benytter biblioteket.
 • Afholdelse af større arrangementer aflyses, udskydes eller nedjusteres i omfang.
 • Ilisimatusarfik vil dagligt sørge for, at der er spritservietter osv. i alle lokaler.
 • Ilisimatusarfiks husregler er stadigvæk gældende for både campus Ilimmarfik og Institut for Læring.

 

Med venlig hilsen;

Gitte Adler Reimer

Rektor

På baggrund af pressemøde d. 03. september 2021 om Covid-19 i Grønland, så iværksætter Ilisimatusarfiks ledelse følgende tiltag med øjeblikkelig virkning:

 • På Ilisimatusarfik tager vi alle ansvar for at overholde de grønlandske myndigheders retningslinjer vedr. Covid-19 i Grønland.
 • Internationale gæstestuderende der er optaget på efterårssemesteret 2021 - samt internationale gæsteundervisere - kan kun komme ind i Grønland, hvis de kan dokumentere, at de er færdigvaccinerede (det er altså ikke længere nok at vise en negativ Covid-19 test).
 • Ilisimatusarfik vil dagligt sørge for, at der er spritservietter osv. i alle lokaler.
 • Ilisimatusarfiks husregler er stadigvæk gældende for både campus Ilimmarfik og Institut for Læring.

 

Med venlig hilsen;

Gitte Adler Reimer
Rektor

På baggrund af pressemøde d. 23. august 2021 om Covid-19 i Grønland, så iværksætter Ilisimatusarfiks ledelse følgende tiltag med øjeblikkelig virkning:

 • På Ilisimatusarfik tager vi alle ansvar for at overholde de grønlandske myndigheders retningslinjer vedr. Covid-19 i Grønland.
 • Ved ankomst til Nuuk skal alle ikke færdigvaccinerede studerende fra Sisimiut, Aasiaat og Upernavik gå i fem dages karantæne, hvorefter de skal have en Covid-19 test. Først når denne Covid-19 test er negativ er der adgang til Ilisimatusarfik (dette gælder for både campus Ilimmarfik og Institut for Læring).
 • Ilisimatusarfik vil tilpasse de pågældende studerendes uddannelsesforløb, så de påvirkes mindst muligt. Information udsendes hurtigst muligt.
 • Internationale gæstestuderende der er optaget på efterårssemesteret 2021 - samt internationale gæsteundervisere - kan kun komme ind i Grønland, hvis de kan dokumentere, at de er færdigvaccinerede (det er altså ikke længere nok at vise en negativ Covid-19 test).
 • Ilisimatusarfik vil dagligt sørge for, at der er spritservietter osv. i alle lokaler.
 • Ilisimatusarfiks husregler er stadigvæk gældende for både campus Ilimmarfik og Institut for Læring.

 

Med venlig hilsen;

Gitte Adler Reimer
Rektor

For at Ilisimatusarfik gør sit til at minimere Covid-19-risikoen i det grønlandske samfund - så har Ilisimatusarfiks ledelse besluttet, at følgende gælder fra dags dato:

 • På Ilisimatusarfik tager vi alle ansvar for at overholde de grønlandske myndigheders retningslinjer vedr. Covid-19 i Grønland.
 • Ankomne personer til Grønland kan først besøge Ilisimatusarfik, når de har overstået gældende karantænekrav.
 • Ilisimatusarfik vil dagligt sørge for, at der er spritservietter osv. i alle lokaler.

 

Ilisimatusarfiks husregler er stadigvæk gældende for både campus Ilimmarfik og Institut for Læring.

På baggrund af dagens pressemøde om Covid-19 i Nuuk, så iværksætter Ilisimatusarfiks ledelse følgende tiltag med øjeblikkelig virkning:

 • På Ilisimatusarfik tager vi alle ansvar for at overholde gældende retningslinjer.
 • På grund af Covid-19 smittespredning i Nuuk, så aflåses campus Ilimmarfik og Institut for Læring. Der er derfor kun adgang med nøgle eller adgangskort.
 • Personer uden fagligt ærinde kan desværre ikke besøge Ilisimatusarfik (gældende for både campus Ilimmarfik og Institut for Læring).
 • Nogle få personer på Institut for Læring har muligvis været i kontakt med muligt Covid-19 smittede. Myndighederne vurderer dog ikke, at der er behov for at teste disse personer på Institut for Læring, da de ikke viser symptomer.
 • Dog, for en sikkerheds skyld, så opfordres alle ansatte på Institut for Læring at arbejde hjemmefra fra dags dato og resten af ugen - ligesom eksamen på Institut for Læring opfordres til at foregå online fra dags dato og resten af ugen, hvor dette kan lade sig gøre.
 • Campus Ilimmarfik er ikke berørt i denne situation, og undervisning og eksamen foregår derfor på sædvanlig vis.

Besøg Landslægeembedets hjemmeside for de grønlandske myndigheders retningslinjer vedr. Covid-19 i Grønland.

Ilisimatusarfiks husregler er stadigvæk gældende for både campus Ilimmarfik og Institut for Læring.

For at Ilisimatusarfik gør sit til at minimere Covid-19-risikoen i det grønlandske samfund - så har Ilisimatusarfiks ledelse besluttet, at følgende gælder fra dags dato:

 • På Ilisimatusarfik tager vi alle ansvar for at overholde de grønlandske myndigheders retningslinjer vedr. Covid-19 i Grønland.
 • Ankomne personer til Grønland kan først besøge Ilisimatusarfik, når de har overstået gældende karantænekrav.
 • Ilisimatusarfik vil dagligt sørge for, at der er spritservietter osv. i alle lokaler.

Ilisimatusarfiks husregler er stadigvæk gældende for både campus Ilimmarfik og Ilinniarfissuaq.

Covid-19 opdatering for Ilisimatusarfik

VIGTIGT: Besøg Landslægeembedets website for de grønlandske myndigheders retningslinjer vedr. Covid-19 i Grønland.

For at Ilisimatusarfik også gør sit til at minimere Covid-19-risikoen i det grønlandske samfund - så har Ilisimatusarfiks ledelse besluttet at følgende yderligere tiltag iværksættes med øjeblikkelig virkning:

 • På Ilisimatusarfik tager vi alle ansvar for at overholde gældende retningslinjer.
 • Personer uden fagligt ærinde kan desværre ikke besøge Ilisimatusarfik (gældende for både campus Ilimmarfik og Ilinniarfissuaq).
 • Personer med fagligt ærinde der ankommer udefra til Ilisimatusarfik: Grundet det store smittetryk fra Danmark genindføres tidligere anvendte karantæneregler. Det vil sige, at indrejsende ved ankomst til Grønland skal gå i 14-dages karantæne eller lade sig re-teste for Covid-19 på 5. dagen efter ankomst. Ved ankomst til Ilisimatusarfik skal der rettes henvendelse til receptionen, som vil informere om gældende husregler.
 • Ilisimatusarfik vil dagligt sørge for, at der er spritservietter osv. i alle lokaler.
 • Afholdelse af større arrangementer aflyses, udskydes eller nedjusteres i omfang.
 • Online undervisning benyttes efter behov.

Derudover, så er Ilisimatusarfiks husregler stadigvæk gældende for både campus Ilimmarfik og Ilinniarfissuaq.

Covid-19 opdatering for Ilisimatusarfik

Grønland er åben for indrejse - men det stiller krav til dig, der ønsker at rejse ind i landet.

På Landslægeembedets website kan du sætte dig ind i, hvad du skal være opmærksom på før afrejse, testprocedurer, Sumut-blanket, og hvordan du skal forholde dig ved ankomst til Grønland.

I forhold til Ilisimatusarfik, så følger vi naturligvis de grønlandske myndigheders retningslinjer.

Dog, for at Ilisimatusarfik også gør sit til at minimere Covid-19-risikoen i det grønlandske samfund - så har Ilisimatusarfiks ledelse besluttet at følgende yderligere tiltag iværksættes med øjeblikkelig virkning:

 • Alle ansattes tjenesterejser er stadigvæk suspenderet (rektor kan efter ansøgning dispensere herfor).
 • Afholdelse af større arrangementer aflyses, udskydes eller nedjusteres i omfang.
 • Undervisere og studerende der ankommer udefra til Ilisimatusarfik - og som inden for 14 dage før ankomst har opholdt sig på Færøerne eller i lande eller områder som det danske Udenrigsministeries rejsevejledning definerer som karantænelande - skal gå i karantæne i 5 dage efter ankomst til Nuuk og blive testet for Covid-19 herefter. Hvis testen er negativ, ophæves karantænen.
 • Online undervisning benyttes efter behov (f.eks. hvis underviser er i karantæne pga. punktet ovenfor).

Derudover, så er Ilisimatusarfiks husregler stadigvæk gældende for både campus Ilimmarfik og Ilinniarfissuaq.

Naalakkersuisut har d. 12. juni 2020 meldt ud, at man fastholder, at der genåbnes for trafik fra Danmark fra mandag d. 15. juni 2020.

På denne her side kan du læse, hvad du skal være opmærksom på før afrejse, testprocedurer, Sumut-blanket, og hvordan du skal forholde dig ved ankomst til Grønland.

Der er fortsat ingen restriktioner ved rejser internt i Grønland - og det er alene ved atlantflyvningerne, at der er krav om brug af mundbind.

Da der er krav om, at man skal podes på 5. dagen efter ankomst til Grønland (og det endnu ikke er alle steder, hvor man kan testes), så kan der være studerende, der har behov for at være i transit i en by, hvor der kan testes.

Udgifterne til dette og andre Covid-19 afhængige ekstraordinære rejseudgifter for studerende, forsøger departementet nu at få hjemmel til at dække ved at lave en bekendtgørelse.

Ilisimatusarfik følger Epidemikommissionens og de grønlandske myndigheders retningslinjer - og derfor har Ilisimatusarfiks ledelse besluttet at åbne igen fra mandag d. 27. april 2020.

Det vil sige, at undervisning på alle uddannelser m.m. igen vil foregå fysisk på campus Ilimmarfik og Ilinniarfissuaq fra mandag d. 27. april 2020.

I forbindelse med åbningen, så opfordres alle studerende, ansatte og gæster at følge myndighedernes anbefalinger mht. afstand, hygiejne osv.

I den forbindelse har Ilisimatusarfik udarbejdet nogle retningsregler - de kan downloades her.

Gradvis genåbning af Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik følger Epidemikommissionens og de grønlandske myndigheders retningslinjer - derfor har Ilisimatusarfiks ledelse besluttet at genåbne gradvist.

Den gradvise genåbning gælder dog kun nogle uddannelser - og er herunder skitseret for hver enkelt uddannelse.

Følgende uddannelser genåbner gradvist - under hensyntagen til Epidemikommissionens og de grønlandske myndigheders anbefalinger:

 • Lærer
 • Oversættelse & Tolkning

Følgende uddannelser fortsætter online - indtil andet udmeldes:

 • Erhvervsøkonomi
 • Journalistik
 • Jura
 • Kultur- & Samfundshistorie
 • Samfundsvidenskab
 • Socialrådgiver
 • Sprog, Litteratur & Medier
 • Sygeplejerske 
 • Teologi

Alle studerende modtager nærmere information fra Studieservice og deres respektive afdelingsledere vedrørende den præcise plan for deres uddannelse - inklusiv mulig eksamensplan for april måned.

Efter ønske fra ledelsen på Ilisimatusarfik, så vil biblioteket give studerende mulighed for at låne bøger, som skal bruges til opgaveskrivning.

Betingelserne er, at den enkelte studerende sender en e-mail til bool@uni.gl og ernba@uni.gl.

Bibliotekaren vil så finde frem til den ønskede bog eller materiale, hvorefter man får tilsendt et tidspunkt til afhentning. Det bliver så kun på det omtalte tidspunkt, at materialet kan hentes.

Vi starter med muligheden onsdag d. 01. april 2020.

Ilisimatusarfik lukkes ned som følge af Epidemikommissionens og de grønlandske myndigheders påbud d. 18. marts 2020

På den baggrund, så har Ilisimatusarfiks ledelse besluttet at iværksætte følgende tiltag.

Tiltagene er gældende med øjeblikkelig virkning og indtil andet udmeldes:

 • Ilisimatusarfik lukkes ned og aflåses. Ansatte kan hente arbejdsrelaterede ting indtil fredag d. 20. marts 2020, kl. 16.00 (husk fysisk nøgle).
 • Al unødvendig aktivitet lukkes ned på Ilisimatusarfik - og fysisk studieaktivitet stopper (dvs. fysisk undervisning i klasseværelserne stopper).
 • Studerende skal derfor ikke komme på Ilisimatusarfik gældende med øjeblikkelig virkning. Dette gælder både på campus Ilimmarfik og på Ilinniarfissuaq.
 • Campus Ilimmarfik og Ilinniarfissuaq vil snarest blive hovedrengjort.
 • Alle uddannelser har udarbejdet handlingsplaner vedr. selvstudium og / eller fjernundervisning af deres fag og kurser i samarbejde med underviserne. Information udsendes hurtigst muligt til alle studerende.
 • Studerende skal fortsat være studieaktive, og vil derfor stadigvæk modtage uddannelsesstøtte.
 • Alle ansatte, der ikke er nødvendige for Ilisimatusarfiks kritiske drift, sendes hjem indtil andet udmeldes.
 • Kun ansatte der udfører kritiske funktioner, bør være fysisk til stede på Ilisimatusarfik. Det er den pågældende afdelingsleder, der afgør, hvilke ansatte der er nødvendige for Ilisimatusarfiks kritiske drift.
 • Alle ansattes tjenesterejser er stadigvæk suspenderet.
 • Alle arrangementer er aflyst eller udskudt til et senere tidspunkt.
 • Studerende som har planlagt udlandsophold til efterårssemesteret 2020 påvirkes på nuværende tidspunkt ikke - men vi opfordrer til, at man jævnligt holder sig orienteret på Det Danske Udenrigsministeriums hjemmeside vedr. rejsevejledninger.
 • Hjemvendte studerende og ansatte, som har været på udlandsophold i og udenfor Rigsfællesskabet, skal gå i karantæne i 14 dage efter hjemkomst til Grønland. Epidemikommissionens og de grønlandske myndigheders retningslinjer skal følges i denne forbindelse.
 • Ilisimatusarfik opfordrer generelt samtidig til, at alle studerende og ansatte følger Epidemikommissionens og de grønlandske myndigheders anbefalinger i forhold til fysisk omgang i dagligdagen. Det betyder god håndhygiejne - samt at undgå håndtryk, kindkys og kram. 


Det er naturligvis en meget uvant situation, og det kommer til at kræve en del af os alle sammen i den nærmeste fremtid.

Vi kommer også til at møde mange spørgsmål, som vi nok ikke har svar på endnu - men jeg håber meget på alles forståelse.

Gitte Adler Reimer

Rektor, Ilisimatusarfik

Vigtig information vedr. coronavirus

Ilisimatusarfik følger Epidemikommissionens og de grønlandske myndigheders anbefalinger i forhold til coronavirus

På baggrund af nye anbefalinger fra Epidemikommissionen og de grønlandske myndigheder d. 12. marts 2020, så har Ilisimatusarfiks ledelse besluttet at iværksætte yderligere følgende tiltag.

De nye tiltag er gældende med øjeblikkelig virkning og indtil andet udmeldes:

 • Alle ansattes tjenesterejser suspenderes - både indenrigs og udenrigs.
 • Arrangementer med mere end 100 deltagere aflyses eller udskydes.
 • Indtil andet besluttes af Epidemikommissionen og de grønlandske myndigheder, så fortsætter almindelig drift som undervisning osv. som vanligt på Ilisimatusarfik. Vi opfordrer dog både studerende og ansatte til ikke at opholde sig unødigt på Ilisimatusarfik.
 • Ansatte opfordres til at arbejde hjemmefra efter aftale med nærmeste afdelingsleder.
 • Studerende som har planlagt udlandsophold til efterårssemesteret 2020 påvirkes på nuværende tidspunkt ikke - men vi opfordrer til, at man jævnligt holder sig orienteret på det danske Udenrigsministeriums hjemmeside vedr. rejsevejledninger.
 • Studerende som på nuværende tidspunkt befinder sig på udlandsophold skal følge de pågældende myndigheders anbefalinger.
 • Ilisimatusarfik opfordrer samtidig til, at alle studerende og ansatte følger Epidemikommissionens og de grønlandske myndigheders anbefalinger i forhold til fysisk omgang i dagligdagen. Det betyder god håndhygiejne - samt at undgå håndtryk, kindkys og kram.
 • Studerende og ansatte, som føler sig sløje og som har symptomer på forkølelse eller lignende, skal blive hjemme efter aftale med underviser eller nærmeste afdelingsleder.

Gitte Adler Reimer

Rektor, Ilisimatusarfik

Vigtig information vedr. coronavirus

Ilisimatusarfik følger Epidemikommissionens og de grønlandske myndigheders anbefalinger i forhold til coronavirus

På baggrund af nye anbefalinger fra Epidemikommissionen og de grønlandske myndigheder d. 12. marts 2020, så har Ilisimatusarfiks ledelse besluttet at iværksætte yderligere følgende tiltag.

De nye tiltag er gældende med øjeblikkelig virkning og indtil andet udmeldes:

 • Alle ansattes tjenesterejser suspenderes - både indenrigs og udenrigs.
 • Arrangementer med mere end 100 deltagere aflyses eller udskydes.
 • Indtil andet besluttes af Epidemikommissionen og de grønlandske myndigheder, så fortsætter almindelig drift som undervisning osv. som vanligt på Ilisimatusarfik. Vi opfordrer dog både studerende og ansatte til ikke at opholde sig unødigt på Ilisimatusarfik.
 • Ansatte opfordres til at arbejde hjemmefra efter aftale med nærmeste afdelingsleder.
 • Studerende som har planlagt udlandsophold til efterårssemesteret 2020 påvirkes på nuværende tidspunkt ikke - men vi opfordrer til, at man jævnligt holder sig orienteret på det danske Udenrigsministeriums hjemmeside vedr. rejsevejledninger.
 • Studerende som på nuværende tidspunkt befinder sig på udlandsophold skal følge de pågældende myndigheders anbefalinger.
 • Ilisimatusarfik opfordrer samtidig til, at alle studerende og ansatte følger Epidemikommissionens og de grønlandske myndigheders anbefalinger i forhold til fysisk omgang i dagligdagen. Det betyder god håndhygiejne - samt at undgå håndtryk, kindkys og kram.
 • Studerende og ansatte, som føler sig sløje og som har symptomer på forkølelse eller lignende, skal blive hjemme efter aftale med underviser eller nærmeste afdelingsleder.

Gitte Adler Reimer

Rektor, IlisimatusarfikKommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere