Søg på Ilisimatusarfik

Bestyrelsens strategi 2021-2028

01.05.2021

Læs hele
strategien her

Ilisimatusarfiks bestyrelse har udarbejdet strategien under generel hensyntagen til FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og vil aktivt arbejde med implementeringen af disse.

  • Målsætning 1: Ilisimatusarfik vil styrke uddannelsernes kvalitet og fremme nye uddannelser
  • Målsætning 2: Ilisimatusarfik vil styrke sin forsknings- og rådgivningsfunktion til gavn for det grønlandske og arktiske samfund
  • Målsætning 3: Ilisimatusarfik vil fremme vekselvirkningen og samarbejdet mellem universitetets forskellige fagmiljøer
  • Målsætning 4: Ilisimatusarfik vil fremme internationalisering for både studerende og ansatte
  • Målsætning 5: Ilisimatusarfik vil sikre fokus på talentudvikling
  • Målsætning 6: Ilisimatusarfik vil sikre fokus på sprog


Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere