Søg på Ilisimatusarfik

Behov for politisk fokus på uddannelse - Ilisimatusarfik ser frem

01.04.2021

Fra bestyrelsen & ledelsen
ved Ilisimatusarfik

Den nyvalgte bestyrelse og ledelsen ved Ilisimatusarfik følger med spænding den igangværende valgkamp. Indtil videre har uddannelsesområdet - og især videregående uddannelse - dog været et noget underrepræsenteret emne.

Uddannelsesområdet er for vigtigt et emne til ikke at være i fokus - derfor vil bestyrelsen og ledelsen ved Ilisimatusarfik komme med dette indspark til debatten. For at gøre vigtigheden af uddannelsesområdet helt klart, vil vi først dykke ned i Ilisimatusarfiks historie og resultater.

DE SENESTE MILEPÆLE

I anledning af den nyligt afholdte vinterdimission i februar og et vellykket forsvar for endnu en talentfuld ph.d.-kandidat, er dette et godt tidspunkt at gøre status. Ilisimatusarfik har gennem det sidste årti oplevet en massiv udvikling. Der er kommet tre nye bacheloruddannelser: Oversættelse & Tolkning, Erhvervsøkonomi og Jura. Der er næsten sket en fordobling i antallet af indskrevne studerende - fra ca. 400 til ca. 800, og der dimitterer stadig flere kandidater. Ved denne seneste vinterdimission kunne vi fejre 43 nye dimittender, hvoraf de 11 var kandidater. Også med landets højeste uddannelsesgrad går det stærkt fremad. Antallet af ph.d.-studerende er nemlig eksploderet. I hele perioden fra 2009 til nu har Ilisimatusarfik tildelt 18 ph.d.-grader, og vi kan med stolthed sige, at vi lige nu har hele 30 ph.d.-studerende indskrevet.

Ilisimatusarfik flyttede i 2008 ind i de nye bygninger i universitetsparken Ilimmarfik. De nye bygninger var ikke en ukontroversiel beslutning, og der var mange, der mente, at det var et unødvendigt prestigeprojekt. I dag er det dog tydeligt, hvor god en politisk beslutning det var. Ilisimatusarfik og Ilimmarfik fortsætter med at være en succeshistorie. Faktisk så meget, at rammerne allerede nu synes for små til alt det Ilisimatusarfik gerne vil - og alle de nye uddannelser og studerende der er kommet til.

Ilisimatusarfik har gennem hele sin eksistens været en central del af Grønlands ’nation-building’. Befolkningens mulighed for at tage videregående uddannelser, med den opbygning af lokale kompetencer det giver, er helt uundværlig, når man skal opbygge vigtige selvbærende institutioner i vores samfund. Og også helt essentielt hvis man ønsker at mindske behovet for udefrakommende arbejdskraft. Et godt og konkret eksempel på Ilisimatusarfiks resultater er vores sygeplejerskeuddannelse. For få år siden kunne vi fejre den milepæl, at over halvdelen af sygeplejerskerne i det grønlandske sundhedsvæsen nu er uddannet her i landet. Den samme udvikling kan ses hos mange andre af landets vigtige samfundsinstitutioner. Flere grønlandsk uddannede folkeskolelærere. Flere grønlandsk uddannede AC-medarbejdere til kommunerne og Selvstyret. Flere socialrådgivere uddannet herhjemme - og så videre. Flere borgere med videregående uddannelse, med større lokal forankring.

Den overordentlig vigtige funktion Ilisimatusarfik har i samfundet er tydelig, når vi ser på vores dimittender. I mange andre lande - herunder Danmark - døjer man med meget stor ledighed blandt nyuddannede akademikere. Ilisimatusarfik er meget stolt over, at vi ikke uddanner til arbejdsløshed. Der er stor efterspørgsel efter vores dimittender, og de bruges i alle dele af det grønlandske samfund. Så stort er behovet for dem, at ledigheden blandt folk med lang uddannelse kun er på en halv procent.

UDFORDRINGER

På trods af disse gode historier om Ilisimatusarfik, må vi også konstatere, at der er udfordringer. Udfordringer, som der skal tages hånd om, hvis vi skal være i stand til at fortsætte med at udvide det gode arbejde, der udføres på Ilisimatusarfik. Det er udfordringer, som det er nødvendigt med politisk opbakning for at løse.

CAMPUS ILIMMARFIK

Den største af disse udfordringer er Institut for Læring og læreruddannelsens fysiske rammer. Grønlands ældste uddannelse har i dag hjemme i Ilinniarfissuaq- og Qorsussuaq-bygningerne. Den gamle hovedbygning ved Ilinniarfissuaq er en meget smuk bygning, men også en meget gammel og utidssvarende bygning. Qorsussuaq-bygningerne er dømt nedrivningsklare indenfor den nærmeste fremtid.

Ilisimatusarfik arbejder på at få udvidet universitetsparken Ilimmarfik, så læreruddannelsen kan flyttes til moderne lokaler. Lokaler, der kan være en aktiv hjælp fremfor en forhindring til at uddanne de bedste og mest kompetente lærere til skolerne her i landet. Ilisimatusarfik har kontakt med mange aktører i det grønlandske samfund, og de er meget interesseret i at blive en del af det aktive forsknings- og uddannelsesmiljø, som er drømmen, at Campus Ilimmarfik skal være. Vi skal skabe en universitetspark, der foruden læreruddannelsen også skal være det fundament, der skal udvikle hele landets uddannelses- og forskningssamarbejde. Derfor er det yderst nødvendigt med politisk opbakning.

LØFTE UDDANNELSESOMRÅDET

Politisk opbakning til hele det videregående uddannelsesområde er bydende nødvendigt. Økonomisk Råds rapporter peger år efter år på, at der er behov for at give uddannelsesområdet et løft. Der er behov for politisk fokus på uddannelser, og det er nødvendigt med aktiv politisk indsats. Desværre oplever Ilisimatusarfik desværre ofte det modsatte.

Vi oplever, at bevillingen bliver mindre, hvilket gør det sværere for os at udbyde nye uddannelser. F.eks. en planlagt bacheloruddannelse inden for Arktisk Biologi, som har været i støbeskeen i flere år. Denne uddannelse skal være den første naturvidenskabelige, videregående uddannelse i Grønland. En sådan arktisk biologisk bacheloruddannelse ville føre Ilisimatusarfik endnu et skridt hen imod i højere grad at være med til at udvikle nye erhvervsområder. Derudover er der er stort ønske fra både studerende og aftagere om at Ilisimatusarfik udbyder flere kandidatuddannelser - som vi indtil videre blot har tre af, i forhold til de 11 bacheloruddannelser vi udbyder.

Vi oplever, at universitetsundervisers lønninger hverken kan konkurrere med lønningerne på gymnasier eller på andre offentlige arbejdspladser. Det gør det meget vanskeligt for os at fastholde vores talentfulde og gode medarbejdere.

Uddannelsesområdet generelt, og videregående uddannelse især, er et område som Grønland ikke har råd til at skære ned på. Det er det alt for vigtigt til. Det må og skal være et område, vi satser på som nation. Ilisimatusarfik udfører en samfundsbærende opgave, som vi bliver bedre og bedre til. Ilisimatusarfik bør nemlig i endnu højere grad end nu være centrum for udviklingen og varetagelsen af alle nye højere uddannelser i Grønland. Vi har brug for, at politikerne bakker op og arbejder med os - til Ilisimatusarfiks og Grønlands bedste.Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere