Søg på Ilisimatusarfik

Udstilling og koncert ved Børne-, Unge & Familieforskningsseminar på Ilisimatusarfik

03.11.2020

Den 28. oktober var der Børne-, Unge- & Familieforskningsseminar på Ilisimatusarfik.

Dagen bestod i et seminar vedrørende nye veje i børne-, unge- og familieforskning i Grønland og i Arktis, og blev afsluttet med en flot udendørs projicering af Space for Memory bøger skabt af børn og unge i Maniitsoq og Nanortalik sammen med billedkunstner Tina Enghoff og fotograf Søren Zeuth - og der var en smuk koncert med Katsi og Kim Kleist udenfor universitetet (pga. coronareglerne).

Seminaret blev åbnet med velkomst af universitetsdirektør Henriette Rosing og blandt andet følgende ord fra rektor Gitte Adler Reimer:

"Kære alle - hjertelig velkommen til Center for Børne-, Ungdom- & Familieforskningsseminar på Ilisimatusarfik. Emnet er i år 'Nye veje i børne- og ungeforskningen i Grønland og i Arktis'. Programmet for i dag handler om forskning i børns liv og trivsel, samt anbefalinger til hvad man skal forske i for at fremme barnets rettigheder. Der vil ligeledes være oplæg om daginstitutionspædagogik - ligesom vores kollegaer fra McGill University vil præsentere børn og unges vilkår i Arktis i fortid og nutid. Alle foredragsholderne berører vigtige emner indenfor børne- og unge forskningen".

Børnerettighedstalsmanden Aviâja Egede Lynge fra MIO holdt en både gribende og perspektivrig præsentation om, hvilken type forskning om børn der kan fremme barnets rettigheder i praksis.

Professor Marianne Stenbaek og forskningsassistent Emily Hoppe fra McGill University præsenterede via Zoom om: 'Humanistic Research with Children and Young People in the Arctic - Present and in the Future'. Det gav et godt udblik til Inuit Nunaat og gav god og meget brugbar viden om konkrete, lokalt baserede projekter, der sammen med børn og unge kan styrke livskvalitet og glæde. Kandidatstuderende Ivalo Adolfsen Arnfjord, der forsker indenfor daginstitutionsområdet, gav en indsigtsfuld gennemgang af den historiske udvikling af pædagogikken her i Grønland og pegede på muligheder for nye ideer og børnesyn i denne gennem forskning og praksis. Derefter var der dialog og mulighed for at tale videre i mindre grupper.

Tak til både deltagere og oplægsholdere for et lærerigt og spændende seminar.

Dagen fortsatte med projicering af Space for Memory med åben koncert ved Katsi Kleist og Kim Kleist. Projicering og koncert var et tilbud til alle i byen. Langt over hundrede personer deltog og skabte en god og rar stemning. Projiceringen foregik op på facaderne på Ilisimatusarfik.

I årene fra 2017 til nu har forskningsprojektet Kunst og Fællesskab og projekt Siunissaq i samarbejde med unge i Maniitsoq, ledelse og lærere på Atuarfik Kilaaseeraq, kunstnere, psykologer, sexologer og studerende ved Ilisimatusarfik gennemført workshops.

Der er et vedvarende samarbejde med de unge i Maniitsoq omkring at skabe trivsel og glæde gennem fælles aktiviteter. Trivsel, omsorg og fælles udviklingsmuligheder er grundlæggende rettigheder for børn og unge. Kunsten kan aktivt bidrage til at alle unge sammen kan bygge et trygt og godt liv.

I den sidste workshop var der fokus på at producere Memory Books, som indeholder de unges gode minder samt ønsker til fremtiden. Der blev skabt små håndbundne bøger, der fokuserer på oplevelser, der har betydning for egen og andres udvikling. At kende egen historie og samtidig forholde sig nysgerrig til andres historie skaber et fællesskab.

Space for Memory tager afsæt i Atuarfik Kilaaseeraq og Qeqqata Kommunias vedvarende bestræbelser for at sikre alle unge et trygt liv i et godt fællesskab. Dette foregår i godt samarbejde med Ilisimatusarfik omkring forskning og læring.

Space for Memory udstillingen er skabt i lyset af Covid-19, hvor reglerne siger at vi ikke må være mange sammen indendørs og ikke røre ved de samme bøger. Derfor præsenteredes bøgerne i store projiceringer på facaden på Ilisimatusarfik.

Kontaktinfo: fotokunster Tina Enghoff mail@tinaenghoff.com og professor Peter Berliner pebe@uni.gl eller tlf.: 28 56 34.Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere