Søg på Ilisimatusarfik

Slædehundens fremtid

01.06.2020

Af Manumina Lund Jensen, Pipaluk Lykke, Ulunnguaq Markussen og Morten Meldgaard, Qimmeq projektet, Ilisimatusarfik

I den kommende tid behandler Inatsisartut den nye lov om hold og beskyttelse af grønlandske slædehunde. Loven omfatter emner som ind- og udførsel af slædehunde, fodring, vaccination, kenneldrift og hundeslædevæddeløb.

Qimmeq Projektet fra Ilisimatusarfik har sammen med foreninger og myndigheder været høringspart i forbindelse med udarbejdelsen af loven. I vort svar til selvstyret af 3. februar skriver vi blandt andet:

"Der skal findes en balance, hvor både de værdier, der ligger i slædehundekulturen og slædehunden selv, får de bedste livsbetingelser. En overdrevet detaljeret og kontrollerende lovgivning, der besværliggør dagligdagen understøtter ikke kulturens overlevelse".

Vi håber det lykkes for politikerne at finde denne balance.

Men er det nok at vedtage en lov for at bevare slædehunden? 

Nej, selvfølgelig ikke! 

Der skal tages stærke initiativer for at hjælpe slædehunden og slædehundekulturen.

Pipaluk Lykke har været ildsjælen i afholdelse af to workshops i december 2016 i Sisimiut og december 2019 i Nuuk. I disse workshops deltog hundeslædekørere, turistfolk og andre fra Qaanaaq, Tasiilaq, Sisimiut og andre steder i Grønland, samt fra Chukotka, Alaska og Nunavut. De kom med en række anbefalinger til politikere og myndigheder med små og store forslag til, hvorledes der kan udvikles en bæredygtig slædehundekultur.

Anbefalingerne kan sammenfattes i nogle hovedpunkter:

  • Uddannelse af den næste generations slædekørere. Mange børn og unge i Grønland vokser i dag op uden mulighed for oplæring i hundehold og slædekørsel. Der er i Grønland efterskoler, værksteder og andre gode initiativer, der har brug for en ekstra opbakning.
  • Beskyttelse af hundeslæden som transportmiddel mod konkurrence fra snescootere. Stille og roligt kvæles trofæjagt med hundeslæde, transport af hellefisk med hundeslæde med videre af konkurrencen. Det er nødvendigt med positiv forskelsbehandling af hundeslæden.
  • Etablering af et slædehunderåd blandt andet med deltagelse af erfarne lokale stemmer, der netop kan rådgive politikerne og andre om alle de små detaljer, der er så vigtige for fremtidens hundeslædekultur.
  • Den eksisterende mangelfulde dyrlægedækning i Grønland og mangelfulde forsyning af hundemedicin til bygder og byer skal søges afhjulpet, for eksempel gennem telemedicin og brug af eksisterende medicin-distribueringssystemer.
  • Etablering af et slædehundecenter eller en slædehundehøjskole, hvor slædehunden kan hyldes, og hvor viden kan skabes og formidles.

Et muligt slædehundecenter har allerede været nævnt 1. maj i KNRs radioavis. Naalakersuisut foreslår, at der oprettes et slædehundecenter ved Isfjordscentret i Ilulissat:

"Et sted med fokus på læring, udveksling af viden og forskning, som formidles via skoletjeneste til børn, museumsaktiviteter og uddannelse, hvor målet er værdiskabelse og bevarelse af den grønlandske slædehund".

Centret er vigtigt. Men det er afgørende, at det forankres i den traditionelle grønlandske slædehundekultur. Det er derfor et åbent spørgsmål, om Ilulissat Isfjordscenter er den rette ramme.Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere