Søg på Ilisimatusarfik

Slædehunde er tæt beslægtet med 9.500 år gammel 'urhund'

26.06.2020

Slædehunde er ældre og tilpasset arktiske forhold langt tidligere end hidtil antaget.

I et nyt studie fra QIMMEQ projektet viser forskere fra Københavns Universitet og Grønlands Universitet, at den moderne slædehund har arbejdet og levet sammen med mennesker i over 9.500 år.

Hunde spiller en vigtig rolle i menneskeliv verden over - hvad enten det er som familiemedlem eller som arbejdsdyr. Men hvor hunden kommer fra, og hvor gamle forskellige grupper af hunde er, er stadig lidt af et mysterie.

Nu kastes der lys over slædehundens oprindelse. I et nyt studie publiceret i SCIENCE viser forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, at slædehunden er både ældre og tilpasset Arktis langt tidligere, end man troede.

"Vi har ekstraheret DNA fra en 9.500 år gammel hund fra den Sibiriske ø Zhokhov, som hunden er navngivet efter. Baseret på det DNA har vi sekventeret det ældste hundegenom nogensinde, altså kortlagt hele hundens arvemasse, og resultaterne viser en ekstremt tidlig differentiering af hundetyper og diversitet," siger førsteforfatter på studiet Postdoc Mikkel Sinding.

Indtil nu har den gængse opfattelse været, at den 9.500 år gamle sibiriske hund, Zhokhov, var en slags urhund - én af de tidligste tamhunde og en udgave af alle hundes fælles ophav. Men ifølge det nye studie har moderne slædehunde som Siberian Husky, Alaskan Malamute og den grønlandske slædehund størstedelen af deres arvemasse tilfælles med Zhokhov. 

"Det betyder at moderne slædehunde og Zhokhov har samme fælles ophav i Sibirien for over 9.500 år siden. Indtil nu har vi troet, at slædehunde kun var 2-3.000 år gamle," siger Mikkel Sinding.

Den oprindelige slædehund

For at blive klogere på slædehundens oprindelse har forskerne yderligere sekventeret genomer af en 33.000 år gammel sibirisk ulv og 10 moderne grønlandske slædehunde. Genomerne har de sammenlignet med genomer af hunde og ulve fra hele verden. 

"Vi kan se, at de moderne slædehunde har størstedelen af deres arvemasse tilfælles med Zhokhov. Altså, at de er tættere beslægtet med denne urhund, end de er med andre hunde og ulve. Men ikke nok med det - vi kan se spor fra opblanding med ulve som den 33.000 år gamle sibiriske ulv - men ikke moderne ulve. Det understreger yderligere, at den moderne slædehunds oprindelse går meget længere tilbage, end vi troede," fortæller Mikkel Sinding.

De moderne slædehunde har mere genetisk overlap med andre moderne hundetyper, end Zhokhov har, men hvor eller hvornår det er sket fortæller undersøgelserne ikke. Ikke desto mindre, blandt moderne slædehunde skiller den grønlandske sig ud og har mindst overlap med andre hunde, hvilket betyder at den grønlandske slædehund, sandsynligvis er den mest oprindelige slædehund i verden. 

Fællestræk med inuitter og isbjørne

Udover at rykke på den gængse forståelse af slædehundes oprindelse, gør det nye studie også forskerne klogere på forskellene mellem slædehunde og andre hunde. Slædehunde har ikke genetiske tilpasninger til en sukker- og stivelsesrig kost, som andre hunde ellers har. De har derimod tilpasninger til at konsumere fedtrig kost, med mekanismer der tilsvarende er beskrevet hos isbjørne og Arktiske folk.

"Vi kan også se, at de har tilpasninger, der formentlig er forbundet til at forbedre optagelse af ilt, hvilket giver god mening i forhold til slædekørsel. Alt sammen noget der understreger, at slædehunde og arktiske folk har arbejdet og tilpasset sig sammen i over 9.500 år," fortæller Mikkel Sinding.

Studiet "Arctic-Adapted Dogs Emerged at the Pleistocene-Holocene Transition" er publiceret i SCIENCE.Qimmeq - en verdensnyhed i SCIENCE

SCIENCE Magazine er et af verdens største og mest indflydelsesrige tværvidenskabelige tidsskrifter.

SCIENCE har mere end 500.000 læsere fra hele verden, og der er meget hård konkurrence om at få trykt sine videnskabelige resultater i tidsskriftet.

En artikel om den grønlandske slædehund i SCIENCE gør det til en verdensnyhed, der når ud til nyhedstjenester og tidsskrifter i alle afkroge af verden.

Læs artiklen her