Søg på Ilisimatusarfik

Eksterne medlemmer til Ilisimatusarfiks bestyrelse udpeget

01.06.2020

Fra www.naalakkersuisut.gl

Naalakkersuisut har udpeget eksterne medlemmer til den nye bestyrelse for Ilisimatusarfik. Bestyrelsen er udpeget for en fireårig periode og er klar til at trække i arbejdstøjet 1. august. Bestyrelse består af 11 medlemmer, hvoraf fem er medarbejderrepræsentanter og seks er eksterne medlemmer, udpeget af Naalakkersuisut, for højst to perioder.

"Udviklingen af vores samfund stiller stadig større krav til vores faglige kompetencer, hvor vores unge færdiguddannede er blandt vores vigtigste ressourcer for en god og positiv samfundsudvikling. Derfor ser vi frem til en fortsat positiv samfundsudvikling med bidrag fra Ilisimatusarfik.

Jeg vil gerne takke de afgående bestyrelsesmedlemmer for en stor og fremsynet indsats. Ilisimatusarfik har skabt en fordobling af antallet af dimittender på blot omkring 10 år og dette vidner om den store indsats, som har været lagt for dagen.

Jeg vil ønske Ilisimatusarfiks bestyrelse god vind, og med en blanding af både genopstillede og nye medlemmer er jeg sikker på, at bestyrelsen fortsat vil sikre kontinuitet i arbejdet med udvikling af Ilisimatusarfik", udtaler Naalakkersuisoq for Uddannelse, Ane Lone Bagger.

De seks eksterne medlemmer af bestyrelsen er:

 • Svend Hardenberg, Direktør
 • Karsten Høy, Administrerende direktør
 • Randi Vestergaard Evaldsen, Indkøbschef
 • Suzanne Møller, Fhv. institutleder og pro-rektor
 • Malan Marnersdóttir, Professor.
 • Ross Virginia, Professor

Af de seks eksterne medlemmer var Malan Marnersdóttir og Ross Virginia medlem af bestyrelsen fra 2016 til 2020.

 

De eksterne medlemmer vil, sammen med Ilisimatusarfiks internt valgte studerende og ansatte, udgøre den nye bestyrelse fra d. 01. august 2020.

De interne medlemmer er:

 • Jens Erik Kirkegaard, repræsenterer studerende
 • Rikke Østergaardrepræsenterer studerende
 • Lars Demant-Poort, repræsenterer forskere og undervisere - herunder ansatte ph.d.-studerende
 • Silke Reeploegrepræsenterer forskere og undervisere - herunder ansatte ph.d.-studerende
 • Johanne B. Tobiassenrepræsenterer teknisk og administrativt personale


Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere