Søg på Ilisimatusarfik

Uden udsigt?

01.10.2018

Annemette Nyborg Lauritsen fra Ilisimatusarfik har netop udgivet en artikel med titlen "Uden udsigt? Forvaringsdømt i Grønland - i dag og fremover".

Artiklen er udgivet i Retfærd, Nordic Journal of Law and Justice.

Her kan du læse et kort resume af artiklen: 

"I 2019 forventes Grønlands første fængsel eller lukkede anstalt, som er den officielle betegnelse, at blive taget i brug.

Den grønlandske kriminallov bygger på principper om resocialisering af lovbrydere og at undgå indespærringens skadelige virkninger. Hidtil har afsoning fundet sted i såkaldte åbne anstalter, hvor hensigten var, at domfældte skulle være beskæftiget i byen mens de afsonede. Med den nye anstalt bliver Grønland som "landet uden fængsel", officielt fortid. Desuden slutter en lang tradition med at sende grønlandske forvaringsdømte til afsoning i Danmark.

Forvaring er kriminallovens strengeste foranstaltning. Forvaringsdommen kan fuldbyrdes i en grønlandsk anstalt eller "en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark", Herstedvester Fængsel. Næsten en fjerdedel af Grønlands indsatte afsoner en forvaringsdom, og ca. en femtedel af alle indsatte er sendt ud af landet til afsoning i Herstedvester.

Denne artikel vil kaste lys på den grønlandske forvaringsdom og dens konsekvenser for de dømte. Desuden vil forventninger til Grønlands nye lukkede anstalt blive undersøgt."Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere