Søg på Ilisimatusarfik

Offentlige socialarbejderes psykiske arbejdsmiljø

03.12.2018

I en ny rapport sættes der fokus på offentlige socialarbejderes psykiske arbejdsmiljø

Undersøgelsen er den første af sin art i mere end 10 år - og i undersøgelsen svarer omkring 200 ansatte inden for socialområdet på spørgsmål om trivsel i arbejdslivet med afsæt i en række baggrundsspørgsmål om køn, løn, arbejdssted, kommune osv. 

Langt størstedelen, det vil sige 3 ud af 4, oplever positivt at de trives i deres arbejde inden for det sociale område - som for de flestes vedkommende er kommunernes socialforvaltninger. Et lidt stort mindretal, 1 ud af 4, føler sig dog udkørte, når arbejdsdagen er ovre.

For mange går denne træthed over inden næste arbejdsdag, men ca. hver tiende har en oplevelse af at være udbrændt. Det er problematisk, da det kan føre til langtidssygemeldinger og en udmeldelse af arbejdslivet i perioder.

Undersøgelsen peger endvidere på en lav ansættelsestid på den seneste arbejdsplads på området, og det kan vække bekymring. Lav ansættelsestid skyldes blandt andet, at folk siger op i stillinger og skifter arbejdsplads. Det kan resultere i en lav organisationshukommelse, og kan kobles med udfordringer inden for socialområdet omkring at skabe sammenhæng i sagsbehandlingen.

Området kæmper blandt andet med lavt fagligt niveau og mangel på opfølgninger på socialklienters handleplaner. Offentlige arbejdspladser kunne derfor gøre mere for at fastholde et fokus på at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø til gavn for de ansatte. 

Rapporten understreger vigtigheden af fremadrettet at få undersøgt arbejdsmiljøet inden for det sociale område, da man særligt i børne- og familieforvaltningerne møder ansatte, som til tider arbejder under et meget omfattende arbejdspres.

Rapporten er udarbejdet af lektor & ph.d. Steven ArnfjordKommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Nyheder

Læs de seneste nyheder om stort og småt fra Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere