Søg på Ilisimatusarfik

Med pensel og kniv

18.09.2017

De studerende på 2. og 3. årgang med linjefaget kunst udstiller en række malerier i hovedbygningen på Ilinniarfissuaq, som de har lavet sammen med deres gæstelærer Henrik Saar. 

Udstillingen har fået titlen: ”Med pensel og kniv”. 

Med udgangspunkt i geometriens grundbegreber: ligesidet trekant, kvadrat og cirkel samt fænomenernes polygonere er der blevet givet en grundig indføring i de komponenter der forklarer, hvilke overvejelser, der ligger til grund for billedkomposition og form og farve i et moderne maleri.

Dialogens betydning er også vægtet i de studerendes måde at arbejde på, idet de arbejder sammen 2 og 2 om hvert billede. I malerierne er der naturligvis arbejdet med pensel, men i nogle tilfælde også med kniv til at skabe tekstur og bevægelse i malerierne. Der kunne ligeså vel have været anvendt gaffel eller andre redskaber. Det er blevet sat fokus på ”Contemporary Art”, hvor man hele tiden sætter billedet ind i en relation mellem den historiske tradition og kulturelle relationer, herunder også det multikulturelle aspekt.

De studerende har gennemgået et forløb, der pr. erfaring umiddelbart kan føres ud i livet i såvel børneskolen fra 5. klasse som i voksenundervisning på højskoler eller lignende.

Modellen tjener som eksempel på nogle pædagogiske og didaktiske overvejelser, man som lærer bør gøre sig i forhold til at give sine elever en på en gang grundig og almen indførelse i billedarbejde.

 Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere