Søg på Ilisimatusarfik

Første lærerstuderende med en eksamen i naturfagligt feltarbejde

14.09.2017

Lørdag d. 9. september blev der afholdt eksamen i feltarbejde for syv lærerstuderende med linjefaget ’naturfag’. Det er første gang, at det naturfaglige feltarbejde har været bedømt med en eksamen på læreruddannelsen.

Lars Demant-Poort, adjunkt ved Institut for Læring, fortæller at de studerende løbende gennem deres studietid på læreruddannelsen har haft undervisning i feltarbejde; både på land omkring vandløb, på fjeldet og på fjorden i samarbejde med Grønlands Naturinstitut.

Lars Demant-Poort fortæller videre at formålet med feltarbejdet og den afsluttende eksamen på læreruddannelsen er at give kommende naturfagslærere kompetencer til at rykke undervisningen ud i naturen på en faglig kvalificeret måde.

Her er der lagt særlig vægt på at den naturfagsundervisning de kommende lærere tager med ud i folkeskolen, kan være med til at vække begejstring for at arbejde naturvidenskabeligt; fx ved at elever undersøger planter og dyr ud fra egne hypoteser, at elever lærer at undersøge sammenhænge i naturen, og vigtigst af alt - at elevers nysgerrighed på verden omkring dem bliver styrket.

Det naturfaglige feltarbejde har yderligere til formål at styrke elevernes almene naturfaglige dannelse i folkeskolen, med et længere sigte på at flere grønlandske unge vælger en naturvidenskabelig uddannelse. 

Alle billeder herunder er taget af Lars Demant-Poort

 Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere