Søg på Ilisimatusarfik

Diplomuddannelser på Institut for Læring

01.03.2017

Tilmelding til diplomuddannelserne er senest den 1. april 2017 på www.inerisaavik.miniup.gl.

Studiet er opbygget som et deltidsstudium og fungerer således ved, at den studerende arbejder ved siden af studierne. Derved lægges der op til modulbaseret undervisning på internater. Diplomuddannelsen er en et - årig uddannelse svarende til 60 ECTS point på heltid, som tages som et deltidsstudium fordelt over 3 år.

De 5 diplomuddannelser for folkeskolelærere er:

1. Diplomuddannelse i dansk som andetsprog

Formål: Det primære formål med Diplomuddannelse i dansk som andetsprog på Institut for Læring er, at give de studerende bred indsigt i og at kunne varetage sprogpædagogiske, samt formidlings- og rådgivningsmæssige opgaver i forbindelse med undervisning i dansk som andetsprog, herunder sproglig evaluering og organisering af tværfaglig og tværsproglig undervisning. I forhold til læreruddannelsen skal Diplomuddannelsen udbygge de studerendes faglige viden og øge deres metodiske og teoretiske kvalifikationer samt deres formidlingsevne og selvstændighed.

2. Diplomuddannelse i Evaluering, Læring og pædagogisk Udviklingsarbejde

Formål: Det primære formål med diplomuddannelsen, på institut for læring, at give de studerende bred indsigt i formativ og summativ evaluering, læring og pædagogisk udviklingsarbejde. Aktionslæring og aktionsforskning er grundlaget for den studerende arbejde med baggrund i den studerendes egen praksis. Dette vil kvalificere den studerende til løsning af konsulentopgaver, rådgivning, vejledning, samt undervisnings-, udviklings- og ledelsesopgaver i folkeskolen og i andre dele af det grønlandske uddannelsessystem samt private organisationer.

3. Diplomuddannelse i specialpædagogik

Formål: Det primære formål med diplomuddannelsen i specialpædagogik, på institut for læring, er at sætte den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge i komplicerede læringssituationer, under hensyntagen til den enkeltes forudsætninger. Fagets forskellige indholdsområder ses i en tæt indbyrdes sammenhæng og integreres i et helhedssyn på specialpædagogik som bestående af at skabe udvikling, læring og inklusion. Faget sigter mod at gøre den studerende i stand til at varetage en bred vifte af specialpædagogiske opgaver i skolen.

4. Diplomuddannelse i ledelse 

Formål: Det primære formål er at udbyde en diplomuddannelse i ledelse, på institut for læring, er en kompetencegivende lederuddannelse særligt målrettet ledere, afdelingsledere i folkeskoleregi. Generelle ledelseskompetencer inden for områderne ’det personlige lederskab’, ’ledelse og medarbejdere’ samt ’ledelse og organisation. Ledelsesspecialisering afhængigt af den studerendes arbejdsområde, fx skoleledelse. Afgangsprojektet, der tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for den studerendes arbejdsområde.

5. Diplomuddannelse i engelsk

Formål: Det primære formål med diplomuddannelsen i engelsk på Institut for Læring, er at videreudvikle dine kompetencer i mundtlig og skriftlig formidling. Der vil være fokus på fagdidaktiske og metodiske tilgange med afsæt i forskellige sprogsyn understøttet af nyeste viden og forskning inden for fremmedsprogstilegnelsesteori. Endvidere vil du udbygge din viden om det engelske sprog og den kultur, der understøtter sproget på et sådant niveau, at du kan videreudvikle din formidlingsevne og udbygge din selvstændighed i forhold til at rådgive andre.

 

For mere information, kontakt venligst

Parma Sonberg Egede

Afdelingsleder
Institut for Læring
E-mail: pas@uni.glKommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere