Søg på Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfiks Strategiske Forsknings- & Udviklingspulje

11.12.2017

Se hvilke ansøgninger
der fik tildelt midler

Der har i år været ikke mindre end 20 gode og spændende ansøgninger til Ilisimatusarfiks Strategiske Forsknings- & Udviklingspulje.

Ansøgere til puljen fik svar på deres ansøgninger i starten af december måned, og ud af i alt 20 ansøgninger har 16 projekter fået tildelt midler fra puljen.

Herunder kan du se, hvilke ansøgninger der fik tildelt midler.

 

 • Louise Pindstrup Andersen: Undervisning der motiverer - redskaber til elevinddragelse og elevdeltagelse i folkeskolen (tildelt: DKK 96.500,-)
 • Anders Øgaard: Fjernundervisning i sløjd (tildelt: DKK 138.394,-) 
 • Eva Totzski & Lars Demant-Poort: Ingen har fagsprog som modersmål (tildelt: DKK 200.000,-) 
 • Karina Hofman: Finding a Voice - creative writing i folkeskolen (tildelt: DKK 23.000,-) 
 • Peter Berliner: Problemorienterede undervisningsmetoder og læringsrum på universitetet med særligt fokus på samfundsvidenskab (tildelt: DKK 90.000,-)
 • Anne Lise Kappel: Bæredygtighed, innovation og entreprenørskab i uddannelserne (tildelt: DKK 123.150,-)
 • Steven Arnfjord: En socialplanlægningstilgang til grønlandsk hjemløshed (tildelt: DKK 41.060,-)
 • Allan Olsen: Status og fremtidens muligheder for landbrugserhvervet i Grønland - tværvidenskabelig synteserapport (tildelt: DKK 300.000,-)
 • Rasmus Leander Nielsen: Konference og Workshop: Fra Grøxit til partnerskab, konference om Grønlands relationer til EU (tildelt: DKK 175.000,-)
 • Laila Hedegaard Pedersen: Fremmedsprogspædagogik i grønlandsk, dansk og engelsk med tema om tempus (tildelt: DKK 200.000,-)
 • Jette Rygaard: Tilskud til publikation om bog om Grønlands unge (tildelt: DKK 50.000,-)
 • Jette Rygaard: BUFFI-Konference (tildelt: DKK 147.500,-)
 • Per Arnfjord: Udvikling & implementering af webshop til uni.gl (tildelt: DKK 100.000,-)
 • Ph.d.-skolenAfholdelse af ph.d.-kursus i marts 2018 (tildelt: DKK 120.000,-)
 • Maria Ackrén: "The Politics of Uranium and Rare Earth Elements in Greenland" (tildelt: DKK 50.000,-)

 

Puljen svarer til 2% af Ilisimatusarfiks samlede bevilling og er nedsat med initiativ fra bestyrelsen. 

Puljen kan søges af alle ansatte og studerende ved Ilisimatusarfik - og bruges til en række aktiviteter der falder udenfor den normale drift eller styrker områder, der er særlig vigtige for at opfylde følgende formål:

 1. Forskeruddannelse
 2. Tværfaglige forsknings- og udviklingsprojekter
 3. Forskning og udvikling der vedrører forholdet mellem uddannelserne og det omgivende samfunds behov
 4. Projekter der optimerer Ilisimatusarfiks administrative drift og udviklingspotentiale


Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere