Søg på Ilisimatusarfik

To nye æresdoktorer ved Ilisimatusarfik

25.09.2015

Ilisimatusarfiks Årsfest 2015: Ilisimatusarfik udnævner speciallæge Gert Mulvad og eskimolog Inge Kleivan til æresdoktorer

Ved Ilisimatusarfiks Årsfest fredag den 25. september 2015 udnævnte rektor Tine Pars eskimolog Inge Kleivan og speciallæge Gert Mulvad til æresdoktorer ved Ilisimatusarfik.

Det er første gang i universitetets 31-årige historie, at en kvinde får tildelt universitets æresmedalje. Og det er også første gang Ilisimatusarfik tildeler graden en person fra den sundhedsvidenskabelige disciplin.

Inge Kleivan første kvinde, der modtager universitetets æresdoktorgrad

Om begrundelsen for at udnævne eskimolog Inge Kleivan til æresdoktor sagde lektor Kennet Pedersen (fra Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie) i sin promoveringstale, at Inge Kleivan er:

Et engageret politisk menneske i forsvaret for og hævdelsen af indfødte folks rettigheder. Inge har og har haft stor betydning for dannelsen af fora for indfødte folk, især arktiske folk. 

Men hovedbegrundelsen for udnævnelsen er universitetets påskønnelse af Inge Kleivans 60-årige forfatterskab om Grønland, og hun inkarnerer en stor del af eskimologien og kan betegnes som en eskimologisk polyhistor”.

Gert Mulvad første sundhedsfaglige person, der modtager Ilisimatusarfiks æresdoktorgrad

Den anden, der modtager universitetets æresdoktorgrad, er speciallæge Gert Mulvad.

Ph.d., overlæge og klinisk lektor Stig Andersen fra Aalborg Universitet begrundede udnævnelsen af Gert Mulvad med ordene: 

Gert Mulvad har ydet en uvurderlig indsats gennem utrættelig og uegennyttig fremme for forskning og uddannelse i landet.” Dertil sagde Stig Andersen, at Gert er en meget citeret forsker indenfor et meget bredt spektrum af sygdomme (f.eks. hjerte-kar, endokrinologi, ernæring, fysisk aktivitet mv.), og at interessen for Gert Mulvads publikationer er global".

Ilisimatusarfik afholder hvert år den traditionsrige Årsfest, hvor universitetet markerer sin grundlæggelse, og det er også på denne dag universitetet udnævner æresdoktorer. 

Æresdoktorgraden tildeles personer, der inden for Ilisimatusarfiks forskningsområder skønnes i den grad at have gjort sig videnskabeligt fortjent, at det findes naturligt at hædre dem med den højeste videnskabelige grad. 

Forudsætningen for at komme i betragtning ved tildeling af æresdoktorgraden er, at den pågældende har ydet en omfattende og betydningsfuld indsats på internationalt niveau. Almindeligvis har vedkommende tillige spillet en væsentlig rolle for forskning og forskeruddannelse ved Ilisimatusarfik, som gæstelærer eller gennem internationalt forskningssamarbejde – eller vedkommende har ad anden vej over en betydelig årrække virket for samfundsudviklingen.

Æresdoktorgraden er tidligere tildelt Robert Petersen, Michael Hauser, Henrik Wilhjelm, Finn Lynge, Christian Berthelsen, og fra i dag også Gert Mulvad og Inge Kleivan. 

Udover æresdoktorbeviset modtager æresdoktorerne et emblem i grønlandsk guld.

Foruden universitetets studerende og ansatte, deltog repræsentanter fra Selvstyret og Kommuneqarfik Sermersooq, erhvervslivet, aftagere og andre nære samarbejdspartnere i højtideligheden.Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere

Samarbejd med os

Start et projektsamarbejde med studerende på Ilisimatusarfik

Læs mere

Foredrag på KNR

Hør Ilisimatusarfiks offentlige foredrag online på KNRs website

Link til KNR