Job

Job

Her på siden kan du se alle ledige stillinger ved Ilisimatusarfik.

Ilisimatusarfik, Grønlands universitet søger 2 Adjunkt/lektor til undervisning på Socialrådgiveruddannelsen inden for socialrådgivning og socialt arbejde

Afdelingen for Sociale Forhold har i øjeblikket ca. 120 studerende og optager ca. 20 nye studerende hvert år. Afdelingen har en kursusafdeling, der varetager den decentrale socialrådgiveruddannelse samt rådgivningsassistentuddannelsen.

Ilisimatusarfik arbejder målrettet på at styrke det socialfaglige forsknings- og udviklingsarbejde til gavn for uddannelse såvel som praksis. Derfor ønskes gerne ansøgere, der har erfaringer med forsknings- og udviklingsarbejde.

Socialrådgiveruddannelsen i Nuuk søger to adjunkter (med ph.d.-forløb) eller lektorer til ansættelse inden for socialrådgivning og socialt arbejde med brede socialfaglige erfaringer primært inden for området vedrørende udsatte voksne, udsatte børn, unge og deres familier. Ansøgerne med erfaring og viden om tværprofessionelt samarbejde (eventuelt fra praksis) foretrækkes.  

De områder, du ikke har et forudgående kendskab til, skal du til gengæld have mod på at sætte dig ind i.

Ansøgere bør have relevant kandidatuddannelse eller mastergrad. Ansøgerne til lektoratet forudsættes at have en dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau. Egnet kvalificerede ansøgere kan søge stillinger som deltid.

Stillingerne er ledig til besættelse 1februar 2019 eller efter nærmere aftale.

Dine kompetencer

Ved stillingens besættelse vil der blive lagt vægt på ansøgere, som kan dokumentere:

 • Uddannelse som socialrådgiver
 • Relevant videregående uddannelse (kandidat, master, eller lign).
 • Relevant professionserfaring
 • Viden om socialt arbejdes teoretiske og metodiske grundlag
 • Erfaringer og kompetencer inden for forsknings- og udviklingsarbejde (gerne ph.d.)
 • Pædagogisk/didaktisk viden og relevante erfaringer med undervisning
 • IT-kompetencer på erfarent brugerniveau samt gerne kompetencer
 • Interesse for det sociale område og flair for udvikling af socialfaglig praksis og teori
 • Gerne grønlandsk sproglige kompetencer til at kunne undervise på bachelorniveau

Stillingen indebærer undervisning på Socialrådgiveruddannelsen. Derudover indgår undervisning på relevante områder af efter- og videreuddannelse i Ilisimatusarfik samt deltagelse i forsknings- og udviklingsarbejde. Desuden omfatter stillingen deltagelse i uddannelsens og institutionens normale organisatoriske og undervisningsadministrative arbejde samt i det fælles og individuelle pædagogisk/didaktiske og faglige udviklingsarbejde.

Ansøgningen

Ansøgere skal klart angive, om der søges en stilling som adjunkt eller som lektor. Ansøgningen skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae.
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.
 • Bilag 3: Lektorbedømmelse (for lektor)
 • Bilag 4: Adjunktpædagogikumbevis (for lektor)
 • Bilag 5: Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker (jf. Bilag 9) markeres med * i publikationslisten
 • Bilag 6: Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til mulige fremtidig(e) forskningsprojekt(er)
 • Bilag 7: Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af    undervisning, undervisningsmateriale samt eventuelt portefølje og pædagogikum).
 • Bilag 8: Dokumentation for forskningsformidling
 • Bilag 9: Op til tre publikationer. Ansøgeren kan udvælge højst tre publikationer som særligt relevante for bedømmelsen

Bedømmelse og ansættelsesprocedure

Bedømmelse af ansøgerne til stillinger sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne til adjunkt/lektor vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder: Kevin Anthony Perry, +299 38 56 49, eller til institutleder: Gestur Hovgaard, +299 38 56 72.

Ansøgningsfrist den 25. oktober 2018 kl. 12.00.

Om Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet – er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter.  

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

SEND ANSØGNING

 

 

Afdeling for Teologi ved Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet søger en adjunkt/lektor i Teologi

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2019.

Vores forventninger:

 • Relevant universitetsuddannelse
 • Gerne erfaring som forsker, men ingen betingelse
 • Gerne erfaring som underviser, men ingen betingelse
 • Lyst til at deltage aktivt i den videre udvikling af teologiuddannelsen
 • Lyst til at arbejde videre med de teologiske fag i forskning og i uddannelsen

Dine arbejdsopgaver vil udover forskning primært bestå i undervisning på bachelorniveau:

 • Indenfor de teologiske fag
 • Afvikling af eksamen
 • Vejledning af studerende

Vi tilbyder adjunktpædagogikum til nye undervisere.

Ved ansættelse som lektor / adjunkt vil der til stillingen være knyttet en forskningsforpligtelse. Det forventes, at der vil blive forsket i temaer inden for afdelingens område.

For ansøgere med ph.d.-grad eller doktorgrad, der søger stillingen som adjunkt / lektor vil der blive lagt vægt på, om der kan dokumenteres relevante forskningsmæssige erfaringer.

Stillingen kan også søges som adjunkt med ph.d.-forløb. I så fald skal det skitserede ph.d. projekt være relevant for afdelingen.

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på dansk, engelsk eller grønlandsk.

Afdeling for Teologi udbyder p.t. en 3-årig bacheloruddannelse.

Afdeling for Teologi er normeret til 2 fuldtidsansatte med undervisnings- og forskningsforpligtelse. Ved afdelingen er der pt omkring 15 studerende. Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, indgår i forsknings- og undervisningssamarbejde med partnere, primært i Danmark og i det øvrige Norden samt i resten af Europa og i Nordamerika.

Ansøgning

Det skal af ansøgningen klart fremgå, om stillingen søges som:

 1. Lektor,
 2. Adjunkt, eller
 3. Adjunkt med ph.d.-forløb

1. og 2.: Ansøgning om ansættelse som lektor eller som adjunkt skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer
 • Bilag 3: Kontaktoplysninger på tre personer, hvorfra der kan hentes reference
 • Bilag 4: Fuldstændig og nummereret publikationsliste
 • Medsendte publikationer (jf. Bilag 8) markeres med * i publikationslisten
 • Bilag 5: Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til mulige fremtidige forskningsprojekter
 • Bilag 6: Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af undervisning, undervisningsmateriale samt eventuelt port folio og pædagogikum)
 • Bilag 7: Dokumentation for forskningsformidling
 • Bilag 8: Op til tre publikationer. Ansøgeren kan udvælge højst tre publikationer som særligt relevante for bedømmelsen 

3. : Ansøgning om ansættelse som adjunkt med ph.d.-forløb skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer
 • Bilag 3: Kontaktoplysninger på tre personer hvorfra, der kan hentes reference
 • Bilag 4: Fuldstændig og nummereret publikationsliste
 • Medsendte publikationer (jfr. Bilag 6) markeres med * i publikationslisten
 • Bilag 5: Beskrivelse af ph.d. projekt i henhold til universitetets retningslinjer
 • Bilag 6: Op til tre publikationer. Ansøgeren kan udvælge højst tre publikationer som særligt relevante for bedømmelsen

Bedømmelse og ansættelsesprocedure

Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger om ansættelse som lektor, adjunkt, eller adjunkt med ph.d.-forløb  nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Disse ansøgere vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen. Samtlige indkomne ansøgninger vil derefter blive behandlet i et ansættelsesudvalg.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Institutleder Aage Rydstrøm-Poulsen, tlf. +299 385678.

Ansøgningsfrist er den 1. oktober 2018 kl. 12.00.

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

SEND ANSØGNING

 

 

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.


Kontakt

Du kan kontakte os på mange forskellige måder

Læs mere

Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere