Søg på Ilisimatusarfik

Job

Her på siden kan du se alle ledige stillinger ved Ilisimatusarfik.

Vi søger en projektmedarbejder til en tidsbegrænset deltids stilling som adjunkt på Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab ved Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik.

Ansættelsesperioden vil være i perioden 15. juli 2021 til og med 30. september 2022 og den ugentlige arbejdstid vil være 9,5 timer, hvilket svarer til en 25% stilling.

Arbejdsopgaver

 • Beskrive rammerne for en biologi-bachelor ved Ilisimatusarfik
 • Forberede igangsættelsen af den kommende uddannelse ved Ilisimatusarfik
 • Fondsansøgninger
 • Budget-revidering
 • Opbygning af proof-of-concept sommerkursus
 • Opbygning af nye samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter

Kvalifikationer

 • Erfaring med undervisning og vejledning fra grunduddannelse
 • Interesse for, viden og erfaring med forsknings- og udviklingsarbejde
 • Relevant kandidateksamen og meget gerne ph.d.-grad

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til institutleder Anna Kleist Egede, +299 385903.

Om Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987. 

Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:

 • Institut for Kultur, Sprog & Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik

Om Fællesadministrationen

Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes.

Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.

Ansøgningsfristen er d. 09. juli 2021, kl. 12.00.

Ansøgning sendes til personale@uni.gl.

Ph.d.-studerende søges til projekt om aspekter ved "Covid-19 pandemien i Grønland".

Stillingen er tidsbegrænset til perioden 1. august 2021 til 31. juli 2024.

Ilisimatusarfik / Grønlands Universitet er et lille universitet med ca. 700 studerende og er centralt placeret i den Arktiske verden og i den arktiske forskning.

Vi forventer, at du

 • Har en relevant videregående uddannelse
 • Har den fulde finansiering af ph.d.-forløbet på plads
 • Har en grundig viden om Covid-19 pandemien i Grønland
 • Har et grundigt praktisk kendskab til sundhedssystemet i Grønland
 • I øvrigt opfylder kravene for at kunne indskrives som ph.d.-studerende

Ansøgningen

Ansøgning om ansættelse som ph.d.-forløb skal, ud over selve ansøgningsbrevet, indeholde følgende:

Udfyldt indskrivningsskema, som kan findes her.

 • Bilag 1: Dokumentation for eksaminer
 • Bilag 2: Liste over eventuelle publikationer
 • Bilag 3: Beskrivelse af ph.d. projekt i henhold til universitetets retningslinjer, inklusive hovedvejleders faglige vurdering af projektet -  retningsliner for ph.d. findes her
 • Bilag 4: Curriculum Vitae
 • Bilag 5: Budget
 • Bilag 6: Evt. tilsagn om finansiering/ bevillingsskrivelse
 • Bilag 7: Evt. dokumentation for pædagogikum

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der anvises ikke personalebolig til stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos Institutleder Anna Kleist Egede på tlf.: +299 385903.

Ansøgningsfrist: d. 11. juli 2021, kl. 12.00.

Ansøgning sendes til personale@uni.gl.

Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik ved Ilisimatusarfik søges ph.d.-studerende til et ph.d.-projekt med fokus på børn i Grønland.

Der er tale om en tidsbegrænset projektansættelse i perioden 15. august 2021 til 15. august 2024.

Vi forventer, at du

 • Har en relevant videregående uddannelse, for eksempel cand. pæd. eller lignede
 • Har den fulde finansiering af ph.d.-forløbet på plads
 • Har en grundig viden om kvalitativ forskning og kvalitative forskningsdesign
 • Har et grundigt kendskab til pædagogisk teori og metode
 • I øvrigt opfylder kravene for at kunne indskrives som ph.d.-studerende

Til ansøgning skal der vedlægges

 • Ph.d.-projektbeskrivelse med økonomiplan
 • Kort motiveret ansøgning
 • CV med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt evt. udtalelser
 • Kopier af eksamensbeviser

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos institutleder Gestur Hovgaard, på tlf.: +298 765506.

Ilisimatusarfik er et lille universitet med ca. 700 studerende og er centralt placeret i den Arktiske verden og i den arktiske forskning.

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der anvises ikke personalebolig til stillingen.

Ansøgning med bilag fremsendes i én fil senest d. 11. juli 2021, kl. 12.00 til mailadressen personale@uni.gl.


Kontakt HR afdelingen

Kontakt gerne vores HR afdeling, hvis du skulle have nogle spørgsmål

Kontakt HR afdelingen

Informationshæfte

Download vores informationshæfte om Ilisimatusarfik, løn & ansættelse, bolig osv.

Download