Job

Job

Her på siden kan du se alle ledige stillinger ved Ilisimatusarfik.

Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik på Ilisimatusarfik søger en afdelingsleder til vores nye jurauddannelse, enten med kvalifikationerne adjunkt/lektor eller studieadjunkt/studielektor.

Stillingen er ledig til besættelse 1. maj 2018 eller snarest derefter.

Instituttet har i dag uddannelser indenfor samfundsvidenskab, sociale forhold, journalistik og økonomi. I jura vil afdelingslederens første opgave være at forestå igangsætning af den nye uddannelse med opstart i september 2018. Afdelingen er normeret til 3,5 ansatte, og der forventes et optag på 20-25 studerende pr. år. 

Vi forventer at du har en juridisk baggrund, brænder for udvikling af faget, hvor ledelsesopgaverne desuden består af: 

 • Studieledelse, herunder den faglige ledelse af afdelingen
 • Administrativ ledelse af bacheloruddannelsen i jura
 • Udvikling af nye kurser inden for fagområdet
 • Koordinering og inddragelse af eksterne undervisere
 • Udarbejdelse af undervisningsplaner og skemalægning
 • Tilrettelæggelse af mulig samlæsning sammen med andre afdelingsledere
 • Planlægning og tilrettelæggelse af eksaminer, herunder indstilling til eksaminer og censorudpegning
 • Sagsbehandling af personsager, f.eks. omkring dispensationer og meritering
 • Evalueringer og statistikker, herunder fraværsstatistikker 
 • Tilrettelæggelse af undervisning med mhp. en fornuftig balance mellem eksterne og interne undervisere
 • Sikring af faglig koordinering og stabilitet

På jurauddannelsen vil der hovedsageligt blive undervist i følgende fagområder:

 • Retssociologi, retshistorie og retslære
 • Statsret, herunder forfatningsudvikling
 • Forvaltningsret
 • Offentlig ansættelsesret
 • Interprovinsiel ret
 • Folke- og EU-ret
 • Kommunalret
 • Kriminalret og -proces
 • Civilprocesret
 • Lovteknik
 • Juridisk grønlandsk
 • Finanslovsret og økonomi
 • Ressourceret (råstof-, fiskeri- og miljøret)
 • Socialret

Afdelingslederstillingen indebærer en delvis forpligtelse til undervisning, vejledning samt medvirken til faglig udvikling af fagområderne. Afdelingslederen refererer til institutlederen.

Ansøgere til stillingen som afdelingsleder med kvalifikationerne studieadjunkt/studielektor eller adjunkt/lektor eller skal have en relevant universitetsuddannelse, og på adjunkt-/lektorstillingen kunne dokumentere forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer. 

Ansøgere forventes at være i besiddelse af et godt kendskab til aktuelle juridiske problemstillinger i Grønland eller øvrige Arktis. 

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på dansk, engelsk eller grønlandsk. 

Ansøgningen

Ansøgere skal klart angive om der søges en stilling som adjunkt, lektor, studieadjunkt eller studielektor.

Ansøgningen skal ud over selve ansøgningsbrevet for studieadjunkt/studielektor indeholde følgende: 

 • Bilag 1:Curriculum Vitae.
 • Bilag 2:Dokumentation for eksaminer.
 • Bilag 3:Lektorbedømmelse (for studielektorer)
 • Bilag 4:Adjunktpædagogikumbevis (for studielektorer). For adjunkt/lektoransøgninger skal der tilføjes yderligere bilag:
 • Bilag 5: Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker (jfr. bilag 8) markeres med * i publikationslisten 
 • Bilag 6: Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til mulige fremtidig(e) forskningsprojekt(er) 
 • Bilag 7: Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af undervisning, undervisningsmateriale samt eventuelt port folie og pædagogikum)
 • Bilag 8: Dokumentation for forskningsformidling
 • Bilag 9: Op til tre publikationer. Ansøgeren kan udvælge højst tre publikationer som særligt relevante for bedømmelsen

Bedømmelse og ansættelsesprocedure

Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen. 

Løn- og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes retten til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Gestur Hovgaard, +299 38 56 72, gehov@uni.gl.

Ansøgningen skal mærkes ”Stilling, afdelingsleder jura” og sendes med bilag, til:

Ilisimatusarfik

Postboks 1061

3900 Nuuk

Grønland

.. eller til: job@uni.gl 

Ansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest den 21. marts 2017.

Ilinniarfissuaq, Institut for Læring, ligger i Nuuk og er en uddannelsesinstitution under Ilisimatusarfik. Ilinniarfissuaq varetager uddannelse af folkeskolelærere og har ca. 180 studerende og ca. 30 ansatte.

Ilinniarfissuaq har en mindre kantine og har en aftale med Ilisimatusarfik om levering af morgenmad og frokost. 

Arbejdstiden er 40 timer om ugen. 

Dine arbejdsopgaver vil være

 • Modtage og klargøre mad fra Ilisimatusarfik
 • Forberede og sælge morgenmad og frokost
 • Rengøring af kantine

Du er

 • Uddannet kantineassistent eller tilsvarende

Den daglige arbejdstid aftales med institutlederen på Ilinniarfissuaq.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til: Direktøren på tlf. 38 56 03 eller på e-mail: henr@uni.gl.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den pågældendes forhandlingsberettigede organisation. 

Der kan ikke anvises bolig til stillingen. 

Ansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest 26. marts 2018.

Ansøgning med eksamensbeviser og referencer mærket ”Stillingsansøgning Kantineassistent” stiles til Direktør Henriette Rosing på e-mail henr@uni.gl.

VI HAR BRUG FOR DIG!

Har du et godt humør, god energi, er imødekommende og har et højt serviceniveau? Så er det lige dig vi søger. 

Receptionen er hjertet i Ilimmarfik, hvor Landsarkivet og Ilimmarfik-biblioteket også hører til. Receptionisten skal servicere hele huset, herunder hele universitetet Ilisimatusarfik med sine ca. 600 studerende og ca. 100 ansatte.

Der er brug for dig fra den 1. maj 2018 eller efter aftale.

Jobbet som receptionist er en fuldtidsstilling i universitetets administration. Hvis du har brug for at alting er beskrevet i procedurer og arbejdsgange, så er det ikke en stilling for dig. Her er ingen fast proceduremappe, for den skal du selv være med til at lave. Derfor skal du være god til at udvikle, kunne se løsninger og selv implementere dem.

Universitetets administration spiller en meget vigtig rolle i organisationen og er med til at støtte op om studerende, undervisere, kollegaer, borgere, og samarbejdspartnere. Det er vigtigt, at du ser din rolle som en service til mange forskellige grupper af mennesker. 

Receptionisten hører organisatorisk under personaleadministrationen, og fordi vi er et lille team, har vi brug for én, som ikke er bange for at træde til med en hjælpende hånd, men som også kan finde ud af at arbejde selvstændigt.

Receptionistens centrale arbejdsopgaver er at

 • sidde ved skranken, herunder at stå for salg af husets merchandise/reklameartikler 
 • passe telefonomstillingen
 • koordinere informations- og kommunikationsopgaver
 • behandle post og arkivere
 • stå for reservation af klasselokaler
 • servicere personalet, herunder modtagelse og indkvartering af gæsteundervisere
 • forberede møder
 • løse opgaver i lønadministrationen og bestille rejser efter behov
 • almindeligt forefaldende kontorarbejde og ad hoc-opgaver

Kvalifikationer

Du forventes at have en relevant kontoruddannelse. Der vil blive lagt vægt på erfaring med arbejde på en uddannelsesinstitution. 

Du er fysisk robust, har et godt humør og er energisk. 

Du skal være tresproget: Grønlandsk, dansk og engelsk.

Stillingen indebærer at du er selvstændig og serviceminded med høj kvalitetssans og har lyst til at indgå i et bredt samarbejde med studerende, lærere og øvrige ansatte ved universitetet og Ilimmarfik.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og SIK/HK. Ansættelse vil ske som kontorassistent eller overassistent, alt efter kvalifikationer.

Der kan ikke anvises bolig.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos afdelingsleder Charlotte L. Mølgaard på chlm@uni.gl. eller universitetsdirektør Henriette Nolsøe Rosing, henr@uni.gl

Ansøgning med kopi af uddannelsesbeviser, udtalelser om tidligere beskæftigelse etc. skal sendes til:

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet

Postboks 1061

3900 Nuuk 

Ansøgningen – mærket ”Receptionist” skal være Ilisimatusarfik i hænde senest den 26. marts 2018 kl. 12.00.

 


Kontakt

Du kan kontakte os på mange forskellige måder

Læs mere

Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere